Neprofesionali žurnalistika ir kvaila politika. Arba atvirkščiai. Abiem atvejais – blogai…

Žinote, koks yra vienas iš baisiausių derinių?

Neprofesionalus žurnalistas ir kvailas politikas. Arba atvirkščiai:)

Ir mane tai tikrai nervina.

Antai „Vakaro žinios“ rašo, kad Europos Parlamente buvo parduotos Lietuvos tradicijos:

Europos Parlamentas priėmė visoms ES narėms privalomą direktyvą, kuri draus drausti homoseksualų eitynes, jų „šeimas“ prilygins normalioms šeimoms, o už kliudymą šiems reiškiniams bus baudžiama

Tiesiog apokalipsė. Šakės Lietuvai, homoseksualai nuo šiol siautės kasdien po Gedimino prospektą, „Gender Loops“ metodika taps privaloma ne tik darželiuose, bet ir mokyklose, o arkivyskupui S.Tamkevičiui teks laiminti gėjų ir lesbiečių santuokas ir krikštyti jų vaikus Vilniaus arkikatedroje…

Ir neduok Die arkivyskupas sugalvos pasakyti blogą žodį apie homoseksualius Lietuvos piliečius. Europarlamentaras E.Maldeikis perspėja:

Prieisime prie tokių absurdų, kad net už nuomonės pareiškimą bus galima žmogui baudžiamąją atsakomybę taikyti, nes privalėsime vykdyti direktyvą. Pareikš Bažnyčios atstovas, kad homoseksualizmas yra nuodėmė, – galėsime tai traktuoti kaip pasisakymą, propaguojantį netolerantišką požiūrį. O direktyvoje už tai bausmė numatyta. Tai štai kas mūsų laukia

Baisu?

Man irgi…

Bet, žinote ką?

Nebijokite.

Nes viskas, kas pasakyta aukščiau yra tiesiog nesąmonė.

Pirmiausia todėl, kad Europos Parlamento balsavimas dėl direktyvos tebuvo konsultacinė procedūra. Tai reiškia, kad šiai direktyvai dar turi pritarti Europos Taryba, tai yra, visos ES narės.

Labai tikėtina, kad R.Dagys Vyriausybės posėdyje pareikš oficialų protestą ir A.Kubilius nuvykęs į ET direktyvai nepritars.

Bet jei net Lietuva tai direktyvai pritartų, homoseksualai kasdien marširuoti Gedimino prospektu vis tiek negalėtų, o jų šeimų Lietuvoje niekas prievarta neturėtų prilyginti tradicinėms šeimoms, nes direktyvoje apie tai nėra nė žodžio.

Nei Europos Komisijos parengtame pradiniame variante  (COM/2008/426/FINAL), nei Europos Parlamento pasiūlytuose pakeitimuose.

Bet štai kas direktyvoje (ar pakeitimuose, kuriems pritarė EP) yra:

Draudžiant diskriminaciją svarbu gerbti kitas pagrindines teises ir laisves, įskaitant religijos laisvės, laisvės jungtis į asociacijas, žodžio laisvės ir spaudos laisvės apsaugą. Ši direktyva nepažeidžia valstybės, valstybinių institucijų ar įstaigų arba švietimo pasaulietinio statuso. Šia direktyva nekeičiamas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių kompetencijos paskirstymas, įskaitant santuokinės, šeimos ir sveikatos apsaugos teisės sritis.

Ši direktyva netaikoma mokymo turiniui, veiklai ir nacionalinių švietimo sistemų organizavimui, atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės užtikrina neįgaliųjų teisę siekti išsilavinimo be diskriminacijos remiantis lygiomis galimybėmis.

Nepažeidžiant žodžio laisvės, priekabiavimas laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių nepageidaujamu elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų jų taikymui užtikrinti. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios ir jas taikant diskriminacija turi būti sustabdoma, o jos padariniai – panaikinami; tai gali būti kompensacijos, kurios negalima apriboti iš anksto nustačius didžiausią ribą, sumokėjimas.

 

… Tai tokia ta Lietuvos žurnalistika ir politika…

(13 balsų, vidurkis: 4,38 iš 5)
Loading...