Monikutė myli Algutį. O aš juos abu. Ir dar Liną Slušnį

Monikutė drąsina Algutį. Nes ją padrąsino Linas Slušnys. Visi trys labai etiški.

Monikutė drąsina Algutį. Nes ją padrąsino Linas Slušnys. Visi trys labai etiški.

Monikutės paskatintas, sėdau ir parašiau. Vardan sportinio ir viešojo inetereso

*****************

Artūro Račo

Gyvenančio adresu:

Pylimėlių 12, Vilnius

Tel: +37069974035

e.pašto adresas:

arturas.racas@gmail.com

 

Žurnalistų etikos ir leidėjų komisijai

Vokiečių g.4/2, LT-01130

SKUNDAS

2014 metų rugsėjo 15 diena

2014 metų rugsėjo 15 dieną “Žinių radijo” laidoje “Ačiū, kad atėjote” (http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2014/09/15/aciu-kad-atejote/36675) , kurios vedėjas yra žymus Lietuvos rašytojas ir publicistas, restoranų specialistas ir interneto portalo lrytas.lt kolumnistas Andrius Užkalnis, žymus visuomenės veikėjas ir žinomas Lietuvos humoristas Algis Ramanauskas paskelbė tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią mano garbę ir orumą ir pažeidžiančią Lietuvos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatas.

Konkrečiai žymus visuomenės veikėjas ir humoristas A.Ramanauskas žymaus visuomenės veikėjo ir rašytojo bei publicisto A.Užkalnio vedamoje laidoje teigė, kad: “jis (Račas) pradėjo psichuoti”, “BNS savininkai pamatė, kokį psichą jie laiko tokiose aukštose pareigose ir jie jį išmetė iš darbo”, “jis taip pat buvo išspirtas iš Universiteto, kur jis turėjo per klaidą, aš nežinau, kas ten buvo šviesi galva, kur pasiūlė Račui vaikams studentams nuodyti smegenis, bet jis iš ten buvo paliuosuotas”, “jis neturi jokio darbo ir kas jam belieka – gerti ir spjaudytis Facebook’e”.

Prašau Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją įvertinti žymaus visuomenės veikėjo ir žymaus humoristo A.Ramanausko pasisakymus žymaus visuomenės veikėjo, rašytojo, publicisto ir restoranų specialisto A.Užkalnio vedamoje laidoje įvertinti Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.

Konkrečiai prašau įvertinti, ar minėtuose žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo ir žymaus humoristo A.Ramanausko teiginys, jog “BNS savininkai pamatė, kokį psichą jie laiko tokiose aukštose pareigose” atitinka Etikos kodekso 3,4,6 ir 7 straipsnius.

Taip pat prašau įvertinti, ar žymaus visuomenės veikėjo ir žymaus humoristo A.Ramanausko teiginys, kad “jis taip pat buvo išspirtas iš Universiteto, kur jis turėjo per klaidą, aš nežinau, kas ten buvo šviesi galva, kur pasiūlė Račui vaikams studentams nuodyti smegenis, bet jis iš ten buvo paliuosuotas” atitinka Etikos kodekso 3,4,6 ir 7 straipsnius.

Taip pat prašau įvertinti, ar žymaus visuomenės veikėjo ir žymaus humoristo A.Ramanausko teiginys, jog “jis neturi jokio darbo ir kas jam belieka – gerti ir spjaudytis Facebook’e”, atitinka Etikos kodekso 3,4,6 ir 59 straipsnių reikalavimus.

Taip pat prašau įvertinti, ar žymus visuomenės veikėjas, rašytojas, publicistas, lrytas.lt kolumnistas ir restoranų specialistas A.Užkalnis, niekaip nereaguodamas į žymaus visuomenės veikėjo ir žymaus humoristo teiginius jo vedamoje laidoje, nepažeidė Etikos kodekso 59 straipsnio.

Taip pat prašau įvertinti, ar UAB “Žinių radijas”patalpinęs youtube.com svetainėje žymaus visuomenės veikėjo ir žymaus humoristo pasisakymus apie mane, su prierašu “Daugeliui žmonių turbūt knieti sužinoti, kodėl tarp Algio Ramanausko ir Artūro Račo kilo tokio masto konfliktas. Čia A. Ramanauskas viską ir išdėsto…”, nepažeidė Etikos kodekso 3,4 ir 5 straipsnių. Nuoroda https://www.youtube.com/watch?v=lrbU-fQY938&feature=youtu.be

Atkreipiu gerbiamos komisijos dėmesį, kad laida “Ačiū, akd atėjote” nėra anaonsuojama, kaip humoro laida arba politinis skečas. Taip pat atkreipiu gerbiamos komisijos dėmesį, kad laida “Ačiū, kad atėjote” nėra pažymėta N-18 ženklu.

Taip pat atkreipiu gerbiamos ir etiškos komisijos dėmesį, kad nesu psichinis ligonis (jei gerbiama komisija pageidaus, galėsiu atnešti atitinkamą pažymą), kad nebuvau išmestas iš BNS (jei etiška komisija pageidaus, galėsiu pateikti atitinkamus įrodymus), kad nebuvau išspirtas iš Universiteto (jei garbinga komisija galvos, kad reikia, galėsiu tai įrodyti), kad nenuodijau studentų smegenų (nors ir bus sunku, bet etiškai komisijai pageidaujant, galėsiu pasikviesti liudyti studentus), ir kad iki šiol turiu darbo ir gaunu pajamų, ką galiu įrodyti pateikdamas pajamų deklaraciją (jei gerbiama ir etiška komisija bei jos gerbiamas ir pats etiškiausias pirmininkas Linas Slušnys manys esant tai reikalinga).

Tikiuosi, kad gerbiama ir etiška Etikos komisija tinkamai įvykdys savo pareigą, laikysis jos pačios priimto reglamento ir principingai bei dorai ir etiškai įvertins žymaus visuomenės veikėjo, žinomo humoristo A.Ramanausko pasisakymus žymaus visuomenės veikėjo, publicisto, rašytojo, lrytas.lt kolumnisto, restoranų ir maisto specialisto A.Užkalnio vedamoje laidoje.

Pagarbiai

Artūras Račas

 

(20 balsų, vidurkis: 3,35 iš 5)
Loading...