LRT taryba: pabandyti verta

Taigi, kaip jau tikriausiai žinote, nuo rugpjūčio 24-osios tampu LRT tarybos nariu.

Pirmiausia noriu pasakyti, kad į šias pareigas žiūriu kaip į labai didelę atsakomybę ir tikrai stengsiuosi nebūti vien tik statistu.

Žinau, kad tai nebus labai lengva – R.Sakadolskio ir kitų anksčiau iš LRT tarybos savo noru pasitraukusių narių pavyzdys liudija, kad vieno žmogaus idėjų ir pastangų dažnai neužtenka, nes taryba – kolegialus organas, kuriame sprendimai priimami demokratiniu būdu – balsų dauguma.

Tačiau manau, kad pabandyti verta. 

Dėl kelių priežasčių.

Pirmiausia, dėl to, kad esu mokesčių mokėtojas ir man ne vis vien kaip išleidžiami mano pinigai.  (2008 metų veiklos ataskaita rodo, kad, pavyzdžiui, pernai tie pinigai buvo leidžiami ne pačiu geriausiu būdu – na, bent jau vadybos ir planavimo požiūriu).

Antra, manau, kad LRT iki šiol nėra tikras visuomeninis transliuotojas ir ne visiškai atlieka tas funkcijas, kurias jam priskiria įstatymas.

O įstatymas apie LRT tikslus sako štai ką:

 • LRT privalo rinkti ir skelbti informaciją apie Lietuvą ir pasaulį, supažindinti visuomenę su Europos ir pasaulio kultūros įvairove bei šiuolaikinės civilizacijos pagrindais, stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją, kurti, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes, ugdyti toleranciją ir humanizmą, bendradarbiavimo, mąstymo ir kalbos kultūrą, stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą, ugdyti šalies ekologinę kultūrą. Rengiamų laidų turinys, forma ir kalba turi būti geros kokybės. Rengdamas ir skelbdamas laidas, LRT turi vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, užtikrinti žodžio ir kūrybos laisvę, laidose turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės. Laidose turi būti gerbiamas žmogaus orumas ir jo teisės, nenusižengiama moralės ir etikos principams.
 • LRT programose turi būti užtikrinta temų ir žanrų įvairovė, laidos turi būti skirtos įvairiems visuomenės sluoksniams, įvairaus amžiaus, įvairių tautybių ir įvairių įsitikinimų žmonėms. Programose neleidžiama įsivyrauti vienašališkoms politinėms pažiūroms; LRT informacinėse laidose, komentaruose pateikiama informacija turi būti pagrįsta, atspindėti įvairias politines pažiūras, o nuomonės ir faktinės žinios – autorizuotos, patikrintos ir išsamios.
 • LRT programose pirmenybė teikiama nacionalinei kultūrai, taip pat informacinėms, pasaulio kultūros, publicistikos, analizės, pažintinėms, šviečiamosioms, meno laidoms.

Pabraukiau vietas, į kurias, mano subjektyvia nuomone, būtų galima atkreipti kek didesnį dėmesį.

O LRT taryba, yra ta institucija, kuri galėtų padėti tą dėmesį sukoncentruoti. Žinoma, jei to norėtų. Nes įstatymas LRT tarybai galių suteikia pakankamai ir, be kitų dalykų, leidžia ( gal tiksliau būtų sakyti įpareigoja): 

 •  formuoti LRT programų valstybinę strategiją;
 •  nustatyti LRT programų mastus ir struktūrą, LRT programų transliavimo trukmę, kasmet tvirtinti LRT programų sudėtį ir jų pakeitimus;
 • prižiūrėti, kaip įgyvendinami LRT uždaviniai ir laikomasi teisės aktuose transliuotojams keliamų reikalavimų;
 • svarstyti ir tvirtinti LRT veiklos perspektyvinius ir kasmetinius planus;
 • tvirtinti LRT administracijos teikiamas LRT metines pajamų ir išlaidų sąmatas bei jų vykdymo ataskaitas;
 • svarstyti ir tvirtina metines LRT veiklos ataskaitas;
 • tvirtinti LRT kūrybinių darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, taip pat darbuotojų, priimamų viešo konkurso tvarka, pareigybes;
 • tvirtinti konkursų LRT laidoms rengti rezultatus;

Trečia, turiu gana ilgą žurnalistinio darbo įvairiose žiniasklaidos priemonėse patirtį ir manau, kad ši patirtis gali būti vertinga LRT taryboje. Šiek tiek esu dirbęs ir Lietuvos televizijos žinių tarnyboje ir, nors tai buvo jau senokai, vargu ar nuo tų laikų daug kas pasikeitė. 

Kaip žurnalistas, esu įsitikinęs, LRT kaip visuomeninis transliuotojas, turėtų rodyti pavyzdį užtikrinant žurnalistų darbo sąlygas ir socialinę apsaugą, įskaitant ir normalų darbo užmokestį pagal darbo sutartis visiems nuolatiniams darbuotojams.

Ketvirta, manau, kad LRT reikia esminių permainų.

Penkta, laikausi nuomonės, kad LRT ateityje turėtų atsisakyti komercinės reklamos. Tai leistų nesiblaškyti tarp misijos ir reitingų, be to, leistų šiek tiek geriau planuoti ir išvengti skolų, kai reklamos pajamos drastiškai mažėja. (Žinau, kad toks sprendimas neįeina į LRT tarybos kompetenciją, tačiau jei taryba nuspręstų pasiūlyti tai Seimui, galbūt Seimas rimčiau atsižvelgtų).

Nesu naivus ir žinau, kad tokiose didelėse organizacijose pokyčiai vyksta gana lėtai. Tačiau jie gali vykti ir V.Milaknis, dirbdamas LRT generaliniu direktoriumi, buvo tai pademonstravęs.

Be to, LRT taryba nėra statiškas organizmas.

Keturių jos narių, įskaitant ir Tarybos pirmininką, kadencija baigsis po metų. Tad sprendimai, kurie priimami šiandien, kitąmet, pasikeitus trečdaliui tarybos narių, gali būti kitokie.

Taigi – pasikartosiu – manau, kad pabandyti verta.

P.S. Internete teko skaityti versiją, kad skirdama mane LRT tarybos nariu, prezidentė D.Grybauskaitė siekia užsitikrinti BNS palankumą ir atbaidyti mane nuo jos kritikos. Versija iš esmės neverta komentaro, bet pasakysiu: ką nors kvailiau sunku būtų sugalvoti.

P.P.S. Į klausimą, ar neįžvelgiu interesų konflikto tarp darbo LRT taryboje ir BNS, nes nacionalinis trasnliuotojas perka BNS paslaugas, atsakau – ne. Pirmiausia todėl, kad, mano subjektyviu požiūriu, BNS informacija yra kokybiškiausia iš tokio pobūdžio Lietuvoje teikiamų paslaugų ir labai naudinga nacionaliniam transliuotojui, o antra, LRT taryba nepriima sprendimų šiuo klausimu.

(9 balsų, vidurkis: 2,89 iš 5)
Loading...
 • Didziausi sveikinimai ! Labai dziaugiuosi tokiu sprendimu ir tikiu, kad tik iniciatyva ir noras ka nors keisti lemia realius pokycius !

 • Musė

  1. „Ugdyti toleranciją ir humanizmą“ – A. Račas nenuilstamai kovos už seksualinių mažumų paradų tiesioginį transliavimą
  2. „Programose neleidžiama įsivyrauti vienašališkoms politinėms pažiūroms“ – galų gale bus atstovaujama ne tik valstybininkų, bet ir Paxiaus pozicija, sveikinu!
  3. „Dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės“ – šakės katalikų laidelėms, nuo šiol žiūrėsime Talibano, Al Jazeeros transliuojamas religines pamokėles.

  Tiek įžangai, toliau dar nespėjau perskaityti….

  • Rytis I

   Tu jau pirmoji, dabar gali neskubėti..:)

  • Nelyginamas dydis

   Muse, su jūsų komentaru nesutinku. Gal mūsų požiūriai į demokratiją skiriasi?..
   1. Nieko bloga nematau ne tik seksualinių mažumų paraduose, bet net ir jų transliacijose. Aišku, kadangi ten galimos riaušės arba vaizdai su ženkliuku „S“, tai pageidaučiau tik sumontuotų reportažų, o ne tiesioginių :)
   2. Paxiaus pozicija (kaip ir Uspaskisko) turi savo teisę į atstovavimą. Taip jie parodo savo tikrąjį veidą, be to, atitinkamai galima susidaryti ir nuomonę apie žmones, kurie juos renka arba laksto su maišeliais į gimtadienius.
   3. Religijos laisvė Lietuvoje irgi yra deklaruojama, nors kartais atrodo, kad katalikai turi diktatūrą. Va jos tai nereiktų, nes šalyje yra nemažai kitatikių ir LABAI DAUG laisvamanių, kaip bebandytų tie juodaskverniai tai neigti.

 • Muse, gal tamstai reikia atsotogų? jums gal atrodo, kad tai ką parašėte juokinga, bet iš tiesų tai tamstos komentarai balansuoja ant ribos: neapykantos, sveiko proto ir paprasčiausios etikos…

  Gal toliau jau nebeskaitykite… eikite pailsėkite…

  O po to galėsite žmoniškai ką nors parašyti. Savo stiliumi – su ironija, bet ramiai, protingai ir be įžeidinėjimų.

 • nustebino

  Arturai, nepyk, bet sitas argumentas sugriove visa teksta:

  „BNS informacija yra kokybiškiausia iš tokio pobūdžio Lietuvoje teikiamų paslaugų ir labai naudinga nacionaliniam transliuotojui“

  Ar gali LRT Tarybos narys taip teigti? Ir del sitos nuomones LRT turi pirkti BNS informacija? Juokauji… Tik pagilinai rizika, kad maisysi BNS ir LRT interesus, sededamas ant dvieju kedziu. Negerai.

  • To nustebino: tai tamsta stebinate… Ar jūsų nuomone, tapęs LRT tarybos nariu turėčiau sakyti, kad BNS informacija yra bloga? Ar manote, kad dėl to turi pasikeisti nuomonė apie mano tiesioginį darbą?

   O kodėl tada LRT iki šiol pirko BNS informaciją? Ir kas sako, kad ji turės pirkti BNS. Jei adminisracija nuspręs nepirkti, toks bus jų sprendimas.

   Apie kokias dvi kėdes kalbate, kai BNS yra darbas, o LRT taryba – visuomeninė pareiga?

   • nustebino

    ne, siekdamas islikti objektyviu neturetumet nieko sakyti apie BNS informacija – nei teigiamo nei neigiamo, nes ne jus turetumet tai nuspresti – kaip bebutu, jus siuo atveju esat subjektyvus ir suinteresuotas asmuo. Nesaliskumo testo nepraejote dar nepradejes eiti LRT tarybos nario pareigu – negerai.
    Pavyzdziui, jei LRT Tarybos nariu staiga tampa ELTOS vadovas, kaip tada – jis juk irgi sakytu, kad ELTOS informacija pati geriausia. Vadovaujantis jusu logika – to pakanka, kad LRT pirktu informacija is ELTOS.

    • dar kartą nustebinusiam – pirma, jei nepastebėjote, tai mano pastaba apie BNS buvo atsakymas į internete pasirodžiusius priekaištus. Anra, nesuprantu, kodėl jūs manote, kad neturiu teisės spręsti apie informacijos kokybę? Trečia, ELTOS vadovas, kai jis taps LRT tarybos nariu, galės viešai sakyti, kad ELTOS informacija yra geriausia, o spręs vis tiek – kaip ir iki šiol – tie, kas ja naudojasi. Ketvirta – jūs man primetate savo logiką, nes aš nieko panašaus nesakiau.

     • GIGA

      Gerb.Artūrai,kaip ten bebūtų suabsoliutintas teiginys apie „geriausias BNS paslaugas“ skambėjo kiek „valentiniškai“..:)
      Nors mintis ką norėjote pasakyti aiški,gal šiek tiek nepasisekė su jos forma ir turiniu

     • Labiau nepasisekė šis tavo komentaras, nes „skamba valentiniškai“ yra komplimentas. Gal reikėjo sakyti „skamba gigiškai“?

     • GIGA

      Teigti kažką taip,kad daugiau nėra net minties apie kažkokį tai teorinį pamąstymą,o tik nuomonė „taip ir niekaip kitaip“ yra būdinga tamstai.Dėl to ir vadinu „valentiniškai“.Aišku jei tai ypatingai nepatinka,galiu pasiūlyti varianta tarkim „ale-aurelijus“,bet manau pirmas variantas geriau ir tiksliau,nes netgi Aurelijus kartais gali daleisti,kad galima ir kitokia nuomonė.Geros dienos,Valentinai

     • <<<<Teigti kažką taip,kad daugiau nėra net minties apie kažkokį tai teorinį pamąstymą,o tik nuomonė “taip ir niekaip kitaip” yra būdinga tamstai.
      Geriausias apibūdinimas GIGOS mąstysenai, kurį man kada teko skaityti. Ačiū, kad padedi atskleisti save :)

 • A.G.

  Gerb. A. Račas, tur būt, vienintelis, kuris pasako savo nuomonę.
  Visi kiti – konjuktūrščikai.
  Todėl jį gerbia doroji Lietuvos pusė.
  Ir niekina Kremliaus beretės.

 • Auksinis kardas

  Puiku! Aišku, tikimės kiek daugiau, nei Musės ūmios pranašystės.

 • Nepakantumas

  „1. “Ugdyti toleranciją ir humanizmą” – A. Račas nenuilstamai kovos už seksualinių mažumų paradų tiesioginį transliavimą“

  O mane prajuokino :) Prieš ir po transliacijos, išsami analizė su Simonko

 • Bar

  Sveikinu.Ir siulau atsizvelgti, kad nei LTV, nei LTV2 ateinanti sezona visiskai netransliuos sporto.LKL nuejo i ryto ir sport1,eurolyga viasat, rinktine tv3 ir t.t.Tai parodo LRT paziuri i sporta,kuris yra labai svarbi prevencija jaunimui nenusikalsti.Gal nors antros Lietuvos krepsinio lygos (NKL) varzybas iseis parodyti? Visa veziojama iranga televizija turi…

  • A.G.

   Sportas, skirtingai nei fizinė kultūra, – yra blogis.
   Nešvarus biznis ir tūkstantis kitų blogybių.
   Šalin sportą iš TV.
   Gana pataikauti…

   • Auksinis kardas

    Aš irgi labiau būčiau už rytmetinės mankštos laideles, nei varžybų transliacijas. Bet, jei jau turime transliuoti visiems įsitikinimams – šiek tiek rungtynių gali būti, pakentėsiu.

  • Bar, pastaba labai teisinga. Manau, kad bent jau rinktinės pasirodymus Europos ir pasaulio čempionatuose LRT turėtų transliuoti.

   • beprocentinis

    Čia apie krepšinį ir Berankį? Kaip visada :) Juk galima ir Račą per dantį patraukti ar ne ? :)

    P.S. Kai pats nesi žurnalistas :)

 • liuk

  nustbino-siam,
  Ar Jums teko iš arčiau susipažinti su abiejų Lietuvoje veikiančių naujienų agentūrų BNS ir ELTA proukcija? Viena, kai tu ieškai ir skelbi naujienas, kta- kai perspausdini pranešimus spaudai ir dar išspausdini užsakomuosius strapsnius? Žinau iš nedidelės patirties, norint palkliūti į ELTA, nereikia didelių pastangų,tereikia parašyti ir išsiųsti žinutę, o norint pakliūti į BNS, reikia iš tikrųjų įrodyti, kad tai yra naujiena. O LRT laisva pasirinkti, ką pirkti: BNS, ELTA, AFP, Roiters ar Al Jezzira, kaip mano atsitiksiant Musei.

 • Quantum

  Vieną iš dvylikos tarybos narių skiria Lietuvos vyskupų konferencija. Artūrai, nesusipyksite po pirmo posėdžio? :)

  • Quantum, dabartinis LVK deleguotas LRT tarybos narys S. Drazdauskas buvo mano kurso draugas mokantis Vilniaus Universitete. Kurį laiką net viename kambaryje gyvenome, taip kad problemų neturėtų kilti. Tačiau, jei tiesa, ką sakė R.Sakaldolskis, (http://www.lzinios.lt/lt/2009-07-25/dienos_temos/r_sakadolskis_lrt_ritasi_i_nuokalne.html), tai vienas iš klausimų LRT tarybos pirmininkui galėtų būti, ar jis kreipėsi į Vyskupų konferenciją dėl naujo atstovo paskyrimo.

  • nerijus

   Ir čia neapsieinama be religijos..?
   Taip, pirmą kartą girdžiu…Kokius klausimus sprendžia LVK narys?

 • KIAUNE

  Tikrai,pabandyti verta,taciau,kaip jus is sakote,sprendimai kolegialus…O kas kolegos?Be to su LRT vadu,manau,jau uzprogramuoti konfliktai.Zinoma,jei ketinate daryti tai,ka deklaruojate.Taciau.Manau,kad isrenkant jus iLRT taryba tikimasi jus iseliminuoti kaip gan astroka politikos apzvalgininka,kuris,atrodo,dar nera kazkieno uzangazuotas.Tai mano subjektyvus pastebejimas.

  • Miela Kiaune, LRT įstatymas nedraudžia LRT tarybos nariams komentuoti politiką. Vienintelis apribojimas pagal įstatymą yra toks: Tarybos nariais negali būti Seimo, Vyriausybės, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis radijo ir televizijos stotyse, tarp jų LRT, taip pat radijo ir televizijos stočių savininkai ir bendraturčiai.

 • liuk

  O jūs įsivaizduojat, koks būtų gėris, rytą pradėti su Sindy Crauford mankšta, per pietus pasimėgauti kulinarijos stebuklais, o vakare pamedituoti su jogos išpažintojais? Tarpus užpildytų objektyvios žinios, gyvūnų pasaulio naujienos, o vaikai užmigtų paklausę „Labanakt vaikučiai“. Visiems būtų aišku, kas – kada -kodėl.

 • WU

  Kokių įdomių komentarų susilaukėme. Musės, tikrai keistai atrodo – nesitikėjau, nekomentuosiu. A.G. „Sportas yra blogis šalin iš TV“, o kas yra gėris? Tikrai, kartais reikia susimąstyti prieš rašant. Kritika dėl interesų derinimo irgi atrodo juokinga, nes berods žmogus veikamas visuomenės naudai turėtų susidurti su savo privačiais interesais. Taip galima pritempti iki begalybės. Ypač šiuo atveju kai tarybos ir administracijos kompetencija akvaidžiai skiriasi.
  Auksinis karde, o kam reikia rytinių fizinės mankštelės laidų, negi tiki, kad atsiras nors vienas žmogus, kuris iš ryto staipysis prieš televizorių? :) Aš pats kaip 14 metų žaidęs ir vis dar pažaidžiantis krepšinį bei mėstantis dirbti su svoriais, pastebėjau vieną dėsningumą tarp žmonių – jų neprivers sportuoti niekas kitas, tik jie patys jei to labai panorės. Manau, tokio tipo laidos neturės jokio pasisekimo vien todėl, kad internetas gali kompensuoti viska žymiai kokybiškiau, greičiau ir patogiau. Jeigu kam nors reikės rytinių ar apskritai bet kokių mankštelių, jis greičiau ką nors naudingo susiras youtube.com ir turės didžiulį pasirinkimą ir atsiradus NORUI tikrai ras sau tinkamą.

  • Auksinis kardas

   Galime rikiuotis mokyklų koridoriuose ir cechuose, kaip darė kiniečiai prieš pradėdami dominuoti. Kalba apie tai, kad „sporto“ vakaronės prie TV, lupant alaus kamštelius, nėra sportavimo atmaina. Mankšta per TV veiksminga panašiai kaip ir alkoholio reklama – paišyti poveikį galima kaip tik nori, bet kai, apmažinus, mažėja girtavimas, uodegą sukti nebėra lengva.

   • WU

    Kalba apie tai? Kas lygina sporto žiūrėjimą ir sportavimą? Nors per kiekvieną krepšinio čempionatą kai žaidžia Lietuva, lauko krepšinio aikštelės būna pilnos, nes visi užsikrečia ir nori pažaisti patys. Mūsų liberali demokratinė valstybė – ne Kinija, čia darbdaviai neprivers darbuotojų sportuoti, apskritai niekas net nebandys tokio akibrokšto. Pamenu čia prieš metus mano universitete pabandė pirmakursiams padaryti privalomą fizinį lavinimą, tai tokio pasipriešinimo sulaukė, kad pamiršo greitai apie idėja.
    Niekur negirdėjau, kad po alkoholio reklamos draudimo sumažėjo alkoholio vartojimas. Kaip žmogus besidomintis teise, suprantu, kad tokie draudimai naudos neturi, kaip ir draudimas prekiauti alkohliu tam tikru paros metu ar tam tikrą dieną. Būčiau dėkingas jeigu pateiktumėte skaičius įrodančius girtavimo sumažėjima koreliuojančius su reklamos draudimu. Priešingu atveju visa kita yra tik objektyviai nepagrįsta spekuliacija.
    Ir Auksinis karde, tikrai nepykit ir neįsižeiskit, bet netikiu jei LRT pradės rodyti mankšteles, kad jūs sąžiningai kas rytą jas darysite, nes jei būtų noras mankštintis – būtumėte tą padaręs jau seniai be televizoriaus pagalbos. Kaip ir sakiau tarp televizoriaus ir sporto vienintelis bendras dalykas tėra sporto rodymas, kuris turi retas išimtis skatinančias sportuoti konkrečiai Lietuvos krepšinio rinktinė.

    • Auksinis kardas

     Dėl koreliacijos, tiesiogiai vertėtų nagrinėti kelis esminius šaltinius:
     – Pasaulinės sveikatos organizacijos pranešimus
     – Gydytojų pranešimus apie mažėjančius girtavimo produktus, tokius kaip alkoholinės psichozės
     – Gydymo įstaigų pranešimus apie jiems patenkančių apsinuodijusių vaikų skaičių
     – Alkoholio gamintojų pranešimus apie pardavimuose nebesišypsančią sėkmę.

     Išskyrus lryto ir pan. pornografijos publikacijas, žiniasklaidoje ir už jos ribų gausite gana vienareikšmiškus signalus. Iš keleto šaltinių jau girdėjau, kad didžiausiam alaus gamintojui su sėkmės šaknimis Klaipėdoje laikai prastėjo jau gerokai prieš krizę.

     Dėl mankštų per TV – gal nepamenat, bet tai savo metu buvę tiek TV, tiek radijuje gana įprasta, tad gali kelti nuostabą tik labai jaunam žmogui. Kaip ir privalomas fizinis lavinimas vasaros stovyklose, mokyklose ar studijų metu – mūsų įstaigoje jis buvo patikėtas žymiems krepšininkams, tad lavinimo autoritetas, užtikrinu, buvo aukštas. Kaip besuksi -tai sveika net ir lepiam miesčioniškam kūneliui.

     • beprocentinis

      O tai ka pasaulinė sveikatos organizacija dar pasakys kad reikėtu ją tikėti? Statistika? Vidurkis? Gerai imam tada kiek uždirba statistinis vidurkis Lietuvoje ir gal visgi paskaičiuojam kiek uždirba nuo 800 iki 1000 lt nuo 1000 iki 1200 ir t.t. apie ką čia visi plepa aš nesuprantu……

      toks įspūdis kas marozai visi, ir tiki vidurkiu………

      Banani Lietuvoje neauga bet vistiek esam bananų šalis :))))))))

    • gato

     WU, išbandykite google, tikrai yra nemažai informacijos apie alkoholio pardavimo ir reklamos draudimų teigiamą poveikį. Greitai suradau šitą:
     „Reali, o ne alkoholio gamintojų sufabrikuota statistika teigia, kad 2008 metų I ketvirtį dėl alkoholinių psichozių gydymo įstaigose buvo gydyti 1123 asmenys, o 2009 metų I ketvirtį jau tik 877 asmenys, t.y. 22 procentais mažiau. Todėl neabejotinai galima teigti, kad 2008 metais prasidėjusios alkoholio vartojimo ir su tuo susijusių sveikatos sutrikimų mažėjimo tendencijos su dar didesniu pagreičiu tęsiasi 2009 metais, ir tai neabejotinai susiję su tuo, kad per pirmuosius tris 2009 metų mėnesius bendras alkoholinių gėrimų pardavimas sumažėjo 33 procentais.“ Daugiau čia:
     http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/95344

     Tai, kad alkoholio pardavimų smukimas susijęs toli gražu ne tik su ekonominiu nuosmukiu, bet ir su alkoholio prekybos ribojimais rodo desperatiški alkoholio gamintojų ir pardavėjų veiksmai. Jei jau užsienio kompanijos sau leidžia atvirai, oficialiu raštu (!) šantažuoti Lietuvos vyriausybę! Deja, į Lietuvos žiniasklaidą ši informacija net nebūtų patekus, jei nebūtų kilęs skandalas Norvegijoje.
     http://www.lrytas.lt/-12459190751245145370-lietuvos-vyriausybę-spaudžiantis-statoil-gavo-norvegijos-politikų-antausį.htm

 • jona…

  Be abejo, kad linkiu sėkmės… bet, kad Jūs toks dar visiškai jaunas /tik šiandiena iš spaudos sužinojau/ … kai buvau Jūsų metų sunkokai susidorodavau su nuomonių įvairove… Ir tik, prašyčiau, ten susirinkę nekirskite iš pat pašaknų nei Lietuvos TV, nei radijo! Netokie jau jie blogi…

  • Auksinis kardas

   Palaikau – bendrame žiniasklaidos priemonių vaizde, LTV ir LR išsiskiria juntamu profesionalumo paveldu. Apie tai, kad jie blogi negali būti ir kalbos. Tiesiog, galima rasti taisytinų, gerintinų pavienių dalykų. Reklamos išėmimas labai galėtų būti vienas tokių, jei tik metas tam įgyvendinti tinkamas.

 • Siauras

  Kada atšvesim Naujoj Vilnioj naujas pareigas ?

 • sveikinu ir tikiuosi gerų permainų TV. Radijos laidos man atrodo labiau objektyvios ir visapusiškos. Sekmės

 • „Ketvirta, manau, kad LRT reikia esminių permainų.

  Penkta, laikausi nuomonės, kad LRT ateityje turėtų atsisakyti komercinės reklamos“.

  Don Kichoto kova su malūnais. Patrins kelnes keturis metus ir išdidžiai atsistatydins viską palikęs kaip buvę…

  Dėl ketvirto punkto – D.Grybauskaitės stilistikoje: – „“Sodra“ supuvusi“.
  Dėl penkto punkto – kam atsisakyti reklamos? Iš tuščio biudžeto semsite pinigus ir sėdėsite visuomenei ant sprando? Nesvaikit, D.Grybauskaitė lieps užsidirbti pinigų patiems kaip Vilniaus merui ir neverkšlenti, kad nėra pinigų…

 • YoJoe

  Racai,

  ar tikrai teisingos kalbos, kad esate Rusijos spec. tarnybu agentas?

  YoJoe

  • YoJoe, ar tikrai teisingos kalbos, kad esate šiek tiek nevisprotis?

   • GIGA

    ir vėl klaidelė gerb.Artūrai:)Žodis „šiek tiek nevisprotis“ neapibrėžia komentatoriaus psichinės būsenos.Nepabijokime to žodžio-„debilas“ ir ,gink Dieve,ne šiek tiek,o visiškas…

    • WU

     Gydytojo pažymą turi?

     • GIGA

      be pažymos daugiau nei aišku,net ne specialistui

    • lv

     GIGA, žiū ką gyvasis klasikas dainavo:

     Aš nežinau kaip su žmonėm bendrauti,
     Ką pasakau tai vis ne taip išvis.
     Gal reiktų man liežuvį išsirauti,
     O gal geriau kitam nuraut ausis?

     Nukritęs lyg iš kriaušės, lyg iš Marso,
     Štai žengia mano draugas sau smagus.
     Bet jei apie save ką gero tarsi (negi barsi),
     Tuojau ir susinervYna žmogus.

     Man trūksta proto, ploto, pinigų
     Aš nežinau kaip su žmonėm bendrauti.
     Kad būtų jiems su manimi smagu,
     Gal visą laiką girti, pataikaut?

     O gal pačiam kitam duot pinigų, nes
     Kam tuščiai paduoti tuščią ranką?
     Ir be manęs čia asilų pakanka,
     Plačios, bet nekilmingos giminės.

     Man trūksta su žmonėm kasdienio ryšio.
     Man svetima yra visa tauta.
     Buvau ant lempos virvę pasirišęs,
     Bet trūksta man, nutrūko net ir ta.

     A kaip man yr su žmonėmis nelengva,
     Bendrauti, stringa gerklėje daina.
     Stovėsiu aš kaip stovi kelio ženklas.
     Sustoti draudžiama ir eikit na…

     Man trūksta proto, ploto, pinigų
     Man trūksta žodžių pasakyt ką noriu
     Todėl su žmonėmis man nejauku
     Gal pakalbėkim apie orą, bet…

     Man mūsų oras nepatinka galgi
     Dėl to, kad reikia apie jį kalbėt
     Ištraukęs išpučiu tuojat atgal jį
     Ir taręs a nebetariu aš b

     Sakau, man trūksta proto, ploto, grožio,
     Tik laiko tai atlieka visados.
     Tu pasakyk man kas mane išdrožė (tokią rožę),
     Iš kokio kelmo, iš kokios lazdos?

     Ir pasakyk tu man į kokią pusę,
     Man eiti, nematau ženklų dangaus.
     Aš prisijungęs dar perpus prie ruso,
     Prie Briuselio ir butelio alaus.

     Man trūksta proto, ploto, pinigų
     Man trūksta įgaliojimų ir galių,
     Todėl man eiti tobulyn sunku
     Ir aš einu netobulai į šalį

     Žinau yra žmogus manęs jis laukia
     Tik jam vieninteliam norėčiau daug ką,
     Svarbaus aš pasakyt, bet nežinau ką
     Tegu, tegu palaukia…

    • Gigai visada viskas aišku.

     • GIGA

      visada Valentinui,man tik šiuo,konkrečiu atveju

    • gato

     GIGA, nenorėdami apsijuokti, psichikos sutrikimų diagnozavimą geriau palikite psichiatrams. Psichikos ligos nėra ta labai juokinga tema, ir neetiškas psichiatrinių terminų vartojimas tiesiog rodo išsilavinimo ir kultūros spragas. Arba tiesiog nesubrendimą.

    • Skaitydamas šiuos komentarus prisiminiau anektodą (beje, nesupraskite neteisingai, nes tai tik jumoras, kuris, manau, vietoje bus panaudotas :)): Armėnų radijo klausia: „Kuo geriau buti: kvailiu ar plikiu?“ Armėnų radijas atsakė:“Žinoma, kad kvailiu, nes ne taip matosi…“ Bet armėnų radijas nežinojo, kad per internetą kvailumas labiau pastebimas, nei plikumas :)

    • nerijus

     dundukas, labiau tinka :)

   • YoJoe

    BNS paskelbe informacija, kurios antraste buvo “ SSRS 1939 metais neturėjo alternatyvos paktui su Vokietija, rodo sovietiniai archyvai“.

    p.Racai, manau Jus nesate skaites istorijos vadoveliu, tik sovietinius, taip pat ir BNS darbuotojai, prisideje prie sios informacijos isplatinimo. Rekomenduoju Racui paimti 1939 metu politini zemelapi, dar geriau ir 1938, ir 1939, ir 1940, ir 1941 ir nuo to pradeti mokytis II pasaulinio karo istorijos.

    Taigi isvada isplaukia tokia- BNS darbuotojai nesuvokia ka rasineja ir skelbineja ir yra politiniai ir istoriniai berasciai, arba BNS tycia skleidzia rusiska propagada.

    YoJoe

    • Rytis

     Jo.. liūdna, bet tenka pripažinti, kad tokios informacijos aklas retransliavimas nedaro garbės nei agentūrai, nei laikraščiui. Informacijoje yra ir „iš kitos pusės“, bet kažkas čia ne taip… Suprasčiau, jei Maskva išviešintų VISUS savo archyvus – tai būtų įvykis, vertas dėmesio.
     Bet atskirų dokumentų traukimas iš didelio maišo nusibodęs visiems, net ir rusams. Ir jokių pažiūrų tai „nepraplečia“..

    • Rytis

     Iš kitos pusės agentūra pateikia tūkstančius naujienų. Kiekvienas laikraštis pasirenka tai, kas jam tinkama. Ar agentūra privalo viską pateikti tik „politiškai teisingoje“ šviesoje? Joks kolektyvas su tuom nesusitvarkys.

     • YoJoe

      Ryti,

      sutinku, kad informacija, kuria skelbia, atsirenka kiekviena ziniasklaidos priemone pati, taciau ar nebuvo BNS informacija buvo pateikta kartu su komentarais? Tie komentarai atrodo is tiesu rasyti BNS, nes visose ziniasklaidos priemonese vienodi. Taigi- BNS prie informacijos pridejo komentarus, kurie butent ir atrodo kaip pritarimas ir papildymas prie informacijos.

      YoJoe

 • takas

  „BNS informacija yra kokybiškiausia iš tokio pobūdžio Lietuvoje teikiamų paslaugų“

  gaila, kad kuklo tamstai kiek truksta.

 • lv

  Taip, pabandyti tikrai verta. Tik tas kolegialios globos „krūmas“ labai jau apkerpėjęs, išsikerojęs; neauga tiesiai, kryptingai, susiklausančiai. Strateginio, kryptingo principingumo tikrai trūksta. Tik ar neužgoš krūmiena blankiu pavėsiu vienos šakos į kitą pusę besitiesiančios? Bus matyti…

 • uno-s

  Kaip manai, ar reikėtų greituoju būdu pasiūlyti Siaurui kabinetą persikelti į elektros skydine:?

 • mantas

  12 tėvų – vaikas be galvos

 • piktas dede

  uzdrausk komisara reksa. Aciu!

 • Tingiu skaityti įrašo komentarus ir įtariu, kad jau sulaukėt kritikos:)
  O šiaip tik noriu palinkėti, kad tekstas neliktų pažadais ir kad gerai pavyktų atlikti savo pareigą.

 • Linas

  gerb.A.R.sau keliami tikslai yra gražūs ir gerbtini,bet,mano galva,šiek tiek atsitraukę nuo realios situacijos Lietuvoje.Visų pirma,labai abejoju,kad pavyks per LTV nutraukti komercinės reklamos transliavimą.Visi tur būt supranta kodėl,nesinori kartotis.Tik bijau,kad jeigu šį norą išstumti į pirmą vietą(kol kas tai įvardinta 5 punktu),kitiems užsibrėžtiems tikslams pritrūks energijos.Visi kiti tikslai irgi labai sunkiai įgyvendinami,žinant mūsų visuomenės inerciją inovacijoms,bet,jeigu A.R.pasiryžo,ką gi,sėkmės.Dabar dėl kitų dalykėlių.Nematau nieko blogo,kad LTV nebetransliuos krepšinio,šito pilna per kitus kanalus.Jau dabar LTV transliuoja pasaulio lengvosios atletikos čempionatą iš Berlyno,kas yra tiesiog puiku ir,mano galva,šimtą kartų geriau,nei NKL transliacijos,kaip kai kas čia siūlo.Tas lietuvių užciklinimas vien ant krepšinio man asmeniškai šleikštus.P.S.nesutinku dėl gimnastikos.Sugalvos LRT transliuot ryte – viskas gerai,galgi atsiras nors kas,kas tuo metu judės į taktą.Tik nesuprantu,prie ko čia alkoholio reklamos draudimas?

 • Pirmiausia, sveikinu gerbiamą Artūrą!

  Antra, tikiuosi, kad šie Jūsų žodžiai neliks tik žodžiais:

  „.. į šias pareigas žiūriu kaip į labai didelę atsakomybę ir tikrai stengsiuosi nebūti vien tik statistu…Žinau, kad tai nebus labai lengva..“

  „Nebus lengva“ – čia gan švelniai pasakyta..:)

  Šiuo atveju, IMHO, Jums gali padėti tik maksimalus Jūsų siūlymų ir pozicijos viešinimas, tama tarpe ir čia, tinklaraštyje. Lauksime to.

  Na, ir trečia – nors Jus ten delegavo ne tauta, o tautos išrinktoji Prezidentė, bet kaip Lietuvos Respublikos pilietis, rinkėjas ir šio tinklaraščio skaitytojas-komentatorius siūlau Jūsų pastangose ypatingą ir pirmaeilį dėmesį skirti šių nuostatų įgyvendinimui:

  A.
  „..stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją, kurti, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes, .. stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą,..“
  B.
  „..užtikrinti žodžio ..laisvę, laidose turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės“

  Linkiu Jums sėkmės atstovaujant Lietuvos ir žiūrovų interesus LRT!

 • Rytis I

  Sveikinu. Linkiu „išlaikyti“ pirmą mėnesį. Pagrindinis punktas, reklamos atsisakymas – be nuostolių tokiai „machinai“ greičiausiai neįmanomas. Tai greičiau siekiamybė, apribojimas kažkokiose laidose ir tt. Turbūt daug didesnė bėda – LRT tarybos pirmininkas. Užtenka pažiūrėti, kaip jis atstovauja tūkstantmečio komisiją. Tad linkiu geros kloties, ir dar lieka maža viltis – kad blogas neužaugs kadagiais:)

 • Matotaupa

  P. Artūrai,
  Ar galėtumėte atsakyti į porą su šia tema susijusių klausimų?
  1.Jūsų nuomone, kodėl šį kartą būtent jums buvo pasiūlytos šios pareigos?
  2.Ar tai buvo labai netikėtas jums pasiūlymas ir ar sunku jums buvo apsispręsti šiuo klausimu?
  3.Jei jums nepavyks šiose pareigose pradėti įgyvendinti savo minčių, ar pasitrauksite kaip Sakadolskis, ar visdėto tęsite darbą?

 • Regis

  Pirmiausiai tai malonu, kad A.Račas apskritai pasidalino su tinklaraščio skaitytojais savo mintimis (pamąstymais) gavus naujas pareigas. Turėjau negerą nuojautą, kad ši informacija arba apskritai „praslys“, arba bus skurdžiai pakomentuota. Antra bet jau mano akimis žiūrint prezidentės sprendimas pasirinkt būtent A.Račą tikrai ne pats blogiausias. Labai neišsiplečiant žmogus tikrai „su patirtimi“. Įvairiapuse patirtimi. Savo mintimis, idėjomis tikrai praturtins diskusiją kuri vyksta LRT taryboje. Kas be ko visai kitas klausimas ar tos mintys, idėjos bus įgyvendintos..

  p.s. suprantama, kad dabar kreiptis į A.Račą dėl smulkių pasiūlymų, tokių kaip sporto laidos, serialas „komisaras Reksas“ ir t.t. nėra didelės prasmės. Vis tik ne jam (vienam) apie tai spręst. Yra generalinis LRT direktorius. Tačiau ką galėtų A.Račas įtakot tai LRT tvirtesnės (išskirtinės) savo pozicijos ieškojimą ir jos turėjimą dabartiniame TV ir radijo tinklelio margumyne. Turiu omenyje ne tik lietuvišką tinklelį, o tą žymiai platesnį tinklelį kurį didžioji dalis gyventojų namuose turi. Beje reikia nepamiršt, kad pagrindinis LRT konkurentas turi būti (turėtų būti) ORT ir RTR Planeta (ir kiti kremliaus kanalai). Vyksta pakankamai nuožmi kova už lietuvių dėmesį ir manau ilgai laukt nereikės kada rusai pasiūlys galimybę savo kanalus stebėt su lietuvių kalbos vertimu (balsu per skaitmeninę TV). O tada jau gero nelauk. Jeigu jaunimas lietuvių kalba pradės žiūrėt rusų „žinias“ tai bus žymiai stipresnis nacionalinio saugumo pamatų plovimas negu pvz. M.Kolerovo demaršai ir intelektualių „pasakėlių“ skleidimas. Bent jau taip galvoju..

  • Regi,
   Rizikuoji, kad GIGA įrašys tave į „berečių“ būrį.

   • Regis

    Valentinai, jeigu sąžiningai tiesiog stebini, kad vienam komentatoriui skiri tiek daug dėmesio.. Suprantu, kad jo komentarų daug, tačiau ar verta taip „užsiciklinti“? Įrašys tai įrašys.. Tegu. Gyliai, gyliai vienodai (vertinys iš rusų k.)

    • nerijus

     Regi
     Matyt, Lietuvos Dalia pastebėjo Račo populiarumą ir įvertino. Žmogus, kuris ką sako- tą ir daro, o ne atvirkščiai…
     Svarbu, kad nebūtų tildomas, bet, galvoju, kad nedrįs, nes turiu rimtą paramą- prezidentę :)

     Visgi, sgalvočiau įvesti „abonentinį“ mokestį ( 2 lt vienam asmeniui ar šeimai ), kuris yra reikalingas, vien dėl to, kad, norint atsisakyti reklamos, papildomai reikia pinigų, o iš kur jų gauti? Iš biudžeto- jis ir taip „praplyšęs“…

   • GIGA

    Kartoju Valentinui,nors tai beviltiška,nes jam vis tiek nedaeis.“Berete“ vadinu komentatorių ar šiaip pilietį kuris teigia ir savo teiginį primeta kaip 100 proc tiesą nepalikdamas kitų nuomonei gyvuoti nei 1 proc.Pvz. šiame saite taip dažnai komentuoja Valentinas:) „į konfliktą neįsigilinęs,bet žinau kas kaltas“ ir etc.

    • gato

     GIGA, jei nesunku, priminkite kodėl tokius komentatorius vadinate beretėmis? KĄ vadinate jau paaiškinote, bet KODĖL „Beretė“ asocijuojasi su komentatorium/piliečiu, kuris teigia ir savo teiginį primeta kaip 100 proc tiesą ? Ar šį terminą vartojate nepriklausomai nuo politinių pažiūrų? Išvaizdos? Panašiai?

  • Linas

   Regiui.Niekad nepatikėsiu,kad žymi dalis jaunimo pradės žiūrėti ORT ir RTR,įvedus lietuvišką įgarsinimą(??gal subtitrus).Man tai atrodo visiškai iš piršto laužta baimė.Kiek žinau,dabartinis jaunimas labai sparčiai praranda rusų kalbos mokėjimą ir pasodinti jį prie rusiško kanalo žinių -visiška utopija.Kad žiūrės Vilniaus ar Šalčininkų rajonai – kita kalba,bet ar tai labai jau baisu?Nacionalinio saugumo pamatus plauna visai kiti dalykai,tik kad mums patogiau visur įžiūrėti rusišką pavojų.

   • Regis

    Tai ne baimė, tai realybė. Yra optimistai, yra pesimistai. Esu realistas. Pilna aplinkui tokių kurie gyvena rusiškomis „žiniomis“ ir vadovaujasi tik jomis. Rusai kol kas taiko į exsovieticus ir naiviai tikisi, kad tokie tėvai, dėdės, seneliai daro didelę įtaką savo atžaloms. Tačiau dabartinis jaunimas, kuris artimiausioje ateityje valdys Lietuvą, visai nesupranta arba prastai supranta rusų kalbą. Todėl jiems tie TV kanalai tiesiog neįdomūs, tol kol nebus galimybės jų klausytis lietuviškai.

    p.s. nesu rusofobas. Tiek pati rusų kalba, tiek kultūra yra tikrai didžios ir vertos dėmesio. Neturiu nieko prieš eilinius rusus. Šioje vietoje reikia labai aiškiai atskirti tai ką daro Kremlius nuo viso kito kas yra rusiška.

    Be abejo tai tik teoriniai pamąstymai..

    • Linas

     man tai čia lyg viskas aišku,bet negaliu susilaikyti neparašęs.Pvz.,mano sūnus visiškai nemoka rusų kalbos,atitinkamai dabar nežiūri jokių rusiškų kanalų.Įvedus šių kanalų įgarsinimą(subtitravimą?)lietuvių kalba,anot Jūsų sūnus kiauras dienas sėdės prie TV ekrano,žiūrėdamas rusiškas žinias.Nieko absurdiškesnio seniai nesu skaitęs.Jis ir dabar veik nežiūri lietuviškų žinių per lietuviškus kanalus,kaip,beje,veik visas jaunimas.Kad rusai taiko į exsovieticus,tai kas čia keisto?Į ką jie turi taikyti:į Puerto-Riką,Mergelių salas ,Portugaliją?Beje,aš jokių rusiškų žinių nei per ORT nei per RTR kanalus nežiūriu,nes tai valst.kanalai ir vykdo savo misiją(skirtingai nuo Rusijos Lietuvoje šią misiją žinių laidose vykdo visi be išimties TV kanalai – valstybiniai ir privatūs).P.S.aš esu optimistas,manau,kad su jaunimu Lietuvoje viskas bus gerai.

     • Regis

      Linai aš niekur nerašiau apie Jūs ir Jūsų sūnų. Nusiraminkit. Beje nerašiau ir apie „kiauras dienas“. Esu labiau negu pakankamai įsitikinęs, kad su jaunimu viskas gerai ir bus dar geriau.

 • Sėkmės Artūrai. Net labai reikia permainų – o labiausiai pačiame LRT darbo principo organizavime.
  Manau sėkmingas pavyzdys yra Estijos nac. televizijos pertvarka. Ten įstatymų numatytas valstybės užsakymas – 4 val nacionaliniai kultūrai ir 4 valandos nacionaliniam sportui.

  • NoJoe

   Pritariu Liutaurui- valstybes uzsakymas yra geros valdymo praktikos pavyzdys. Tai galetu buti taikoma ne tik LRT, bet ir kitoms valstybinems istaigoms, kurios dali pajamu gauna is komercines veiklos, o kita dalis yra finansuojama valstybes.

   NoJoe

 • A.G.

  Nors LRT yra viešoji įstaiga, tačiau ji veikia, kiek pamenu, pagal jai sukurtą ir patvirtintą atskirą įstatymą.
  Šiaip, pasikeitus viešųjų įstaigų įstatymui, vienasmenis įstaigos vadovas yra – direktorius. Tačiau įstatymas leidžia savo įstaigos įstatuose numatyti tarybą ar valdybą ir jai numatyti atitinkamo valdymo lygmens (pagal atitinkamas nuostatas net ir aukščiasiojo valdymo organo funkcijas, kas iki įstatymo pakeitimo buvo galima padaryti, kas buvo logiška, net neabejojant daug).
  Daug kas painioja aplamai viešąsias įstaigas.
  Čia meškos paslauga buvo, nes labai daug įstaigų pagal šį įstatymą įsteigė ministerijos, departamentai.
  O taip pat ir biudžetinės įstaigos.
  Tačiau, priminčiau, kad pagal šį įstatymą kūrėsi ir funkcinės savivaldos, net kooperatyvai (kol nebuvo pakeistas kooperacijos įstatymas, t.y. kol tas kooperacijos įstatymas netiko kooperacijai… pagal jį kūrėsi vadinamieji kooperatyvai, tai atskira kalba…).
  Taigi, pradžioje reikia gerai išstudijuoti įstatymą.
  Keista, tačiau iki šiol LRT Taryba nerodė savo darbo visuomenei. Gal jo ir nebuvo (čia gal tenkinosi tarybinių profsąjungų vaidmeniu – neužmiršk atseit savo vietos būdoje, laiku paamsėk ir gausi blūdą, ne su paplavomis).
  O nuveikti Tarybos narys gali labai daug, kaip ir pvz. atskiras LRS seimo narys. Gali atlikti milžinišką darbą.
  Juk vienas žmogus nieko nenuveikia. O kitas atlieka darbų tiek, kiek jų paprastai atliek 20 ar 50 žmonių.
  Nors niekur nepabėgsi nuo pareeto dėsnio (80:20).
  Sėkmės darbe ir ypatingai moksle, kaip tas sakė.
  Nes kuo žmogui daugiau metų, tuo labiau joi sužino, kad nieko nemoka, ir kad reikia l;abai ir labai daug mokintis.
  Kaip žino, lietuviai yra labai gabūs (turiu rimtų pastebėjimų, kad pabaigę ir Lietuvoje dirbantys pabaigę pačius garsiausius Planetos universitetus nei iš tolo neprilygsta didelkę patirtį turinčiam čionykščiam lietuvaičiui… tik dalis jų nustumti, aplamdyti – jie nebeišsities jau, bet tai reikia žinoti, kad mūsų žmonių ankstesnis išsilavinimas yra superinio lygio… juk, kad anuo metu baigti mokslus, apie tai, kad vienu metu gali dar darbti ar lygiagrečiai kitus mokslus varyti – ir minties nebuvo… bet čia juk ne apie tai).

 • LOL

  Deja, kol Lietuvoje nebus tinkamai sutvarkyta įstatyminė bazė (Visuomenės Informavimo Įstatymas, LRT įstatymas ir kiti teisės aktai), į visokias tarybas galima skirti ką nori. Kaip sakė kažkas iš buvusių narių-„kova su vėjo malūnais“. O Taryba pirmiasia turėtų pradėti nuo LRT administracijos. Ideologai (Taryba) nėra vykdytojai. O praktikoje viską lemia vykdančioji grandis. Siaurusevičius-chrestomatinis to pavyzdys. Ir ne skydinę turiu galvoje, o visą eteryje išlendantį politmėšlį.

 • Jei labiau išlukštenti/apnuoginti Artūro intencijas, tai lieka du punktai:
  ryškesnė Paxoidinių idėjų sklaida nacionaliniame transliuotojuje (Musės terminas, turi teisę gyvuoti) ir reklamos rinkos perdalijimas paliekant šį kasnį tik komercinėms struktūroms.

  Ką iš to laimi BNS ir Prezidentė D.Grybauskaitė?
  Pagalvokite patys…
  Galiu kirsti lažybų iš brendžio butelio, kad lygiai po metų LRT bus vis dar transliuojama reklama.

  • Regis

   „Didi raketa“ užrašę kinai tikėjosi, kad ši raketa toli skris. Jie nesuprato, kad geram skrydžiui reikia ne skambaus pavadinimo, o tinkamo turinio.

   „Paxoidinis, Paxoidinės“ skamba gerai, kaip iš Musės lupų išgirsta dar ir pilnai suprantama. Tačiau save gerbiančiam komentatoriui, tokiam kaip Fredžiui pasigauti ir atkartoti jaunatviškos, koketiškos Musės, tarsi iš kramtomos gumos išspaustą didelį burbulą, „terminą“ gal ne visai tinkama? Nors gal aš ir klystu..

   • Labai atsiprašau, kad įžeidžiau, Regi, jūsų jausmus, daugiau taip nedarysiu. Prisipažinsiu, tai kiek nuvalkiota, banalu, neaktualu…

    • Regis

     Šiuo atveju mano jausmai ir pastangos susiveda tik į lietuvybės puoselėjimą (stengiuosi kaip sugebu). Raidės X kiek žinau mūsų kalboje nėra. O ir visa kita ne pačio aukščiausio lygio, ar ne Fredi? „Paxoidinės idėjos“ hmmmm… kaip dizaineriui mėgstančiam ryškias spalvas, gal tai ir tinka..

   • Musė

    Norėčiau atkreipti gerbiamų komentatorių dėmesį, kad nesu linkusi vartoti žodžių „paksoidinis“, „paksoidinė hidra“ ir pan. Paksius, Paxius – taip, bet ne daugiau.

    Apskritai pastebiu tendenciją, kad dalis komentatorių mėgina visą situaciją supaprastini, suprimityvinti, sudėlioti į uždarus stalčiukus. Arba „beretė“, arba „paksoidas“, arba esi aklas Savanorio Nr.1 pasekėjas, arba runkelis. Pasaulis nėra toks paprastas ir juodai baltas, baikite kabinti etiketes (čia taikoma ir Gigai).

    Jei kritikuoji Paksą ir Uspaskichą, tai visai nereiškia, kad nematai pvz. A. Kubiliaus klaidų. Aš galėčiau turbūt visą mokslinį darbą parašyti apie tai, ką A. Kubiliaus Vyriausybė daro blogai ir ką aš jų vietoje keisčiau. Tiesiog nematau prasmės to daryti čia, kai vietoje konstruktyvios diskusijos ir vertingų pasiūlymų pasipils lavina pritariančių šūksnių – blogas, blogas Kubilius, viską daro blogai, atidavė Wiliamsui Mažeikių Naftą, Lansbergis sugriovė kolūkius ir pan.

    Kad ir mitingas Gruzijai remti – aš nesu fanatiška beretė ir sugebu savo galva spręsti, kokioms akcijoms pritarti, o kokioms ne. Prieš metus dalyvavau beveik visuose mitinguose, šiemet nėjau. Nes mano nuomone, organizuoti tokį mitingą priešais Rusijos ambasadą ir kaitinti aistras Lietuvos vežėjų problemų fone yra neprotinga ir nenaudinga Lietuvos verslui. Tiesiog netinkamas, blogai pasirinktas laikas, neatsižvelgta į esamą situaciją.

    Man susidaro toks įspūdis, kad labiau į dešinę pasvirę komentatoriai sugeba matyti abi medalio puses ir pastebi daugiau spalvų šiame pasaulyje nei dauguma oponentų, užsiciklinusių ties mantra „Paksius nekaltas, aplinka kalta“.

    • Regis

     Kol A.Račas aiškiau nepaaiškino kokių komentarų jis čia (tinklaraštyje) laukia, tol manau, kad bet kuris iš mūsų turi teisę ir galimybę skelbti čia (ir matyti prasmę tai daryti) rimtus analitinius mokslinius darbus. Kas dėl vėliau pasipilsiančių komentarų tai ar verta į tai kreipt dėmesį?

    • GIGA

     Miela Musyte,labai gražiai pasakėte,kad pasaulis nėra toks paprastas ir juodai baltas.Kadangi jau buvau paminėtas,tai dar kartą grąžinsiu Jus prie pagrindinių savo teiginių:
     1.Visada buvau,esu ir būsiu prieš tokio tipo vertinimus-„Landsbergis -ožys,kuris sugriovė kolūkius“,“Paksas-rusų šnipas,kuris išdavė Lietuvą“
     2.Asmeniškai man nepatinka ir nepriimtinas Račo kritikavimas,o tiksliau atvira pašaipa šiame tinklapyje,kuo labai dažnai užsiimate Jūs,gerb.Musyte.Aišku,ne tik Jūs viena.Aš nesakau,kad A.Račas yra kažkoks idealas ar taurumo įsikūnijimas(jam net labai toli iki tyrojo Valentino),bet jeigu jis Jums nepriimtinas,tai ir nesilankykite čia.Žinau,kad pradėsite filosofuoti apie demokratiją ir nuomonių daugumą,bet pulti žmogų jo namuose,tai nėra demokratija.Galų gale tai turi blogą kvapą.
     3.Kodėl paminėjau A.Račą?Tiksliau į jį nukreiptus komentarus?Tikrai ne dėl to,kad Artūras negalėtų pats atsikirsti-jis tai daro „n“ kartų geriau negu aš.Tai rašiau todėl,kad daugelis komentatorių bendrauja ne pamąstymo ar savo nuoimonės išreiškimo forma,o teiginiais.Būkim biedni bet teisingi,aš niekada neteigiau,kad Paksas tobulas,tuo tarpu yra žmonių grupė,kuri visą laiką kažką teigia,konstatuoja,absoliutina ir t.t.Net į diskudiją apie Paksą,kurį niekada nelaikiau kažkokia tai tobulybe,įsivėliau nuo vieno šio saito pagarsėjusio absoliutintojo frazės-„Paksas-tautos gėda,o Adamkus-sąžinė“,o toliau sekė kozyris-„į konfliktą neįsigilinęs,bet žinau kas kaltas“.Visada žinovo tonu konstatuoja Fredis,Šmočiukas blizgėjo Uspaskicho baliaus klausime.Yra dar keletas piliečių.Kažkaip panagrinėjus jų pozicijas,labai jau jaučiamas perdėtas įsitikinimas savo teisumu,nepagarba kito KULTŪRINGAI išsakytai nuomonei ir t.t.Aš šią grupę žmonių apibrėžiau pavadinimu „beretės“.Suprantu,kad tai lyg ir kryptinga nuoroda į kažkokius tai vos ne ultra dešiniuosius.Romas net apraudojo neturtingas mūsų motinas ir močiutes.Gerai,kad būtų aiškiau,taip pasisakančius piliečius,nuo šiol nevadinsiu „beretėmis“.Manau tikslesnis terminas bus „sektantai“:)Tai tie piliečiai kurie TEIGIA,ABSOLIUTINA,VISKĄ VISADA ŽINO ir NEPRITARIA GERB.MUSYTĖS TEIGINIUI,KAD PASAULIS NĖRA TOKS PAPRASTAS IR JUODAI BALTAS.

     • Nelyginamas dydis

      Uspaskicho gimtadienio klausimu blizgėjau ir dar ilgai blizgėsiu :)
      Kita vertus, po šio gimtadienio nebenustebsiu, jei A. Račas nueis Strielkų (nepainioti su banditų susirinkimais, nors…) paklausyti ir pas Čchikvadzę, ir pas Paksą, ir pas Smailytę, ir pas R. Stonį, A. Bosą… Sąrašą galima tęsti. Taigi vargšo Vyktaro jubiliejus gali nublankti, o aš blizgėsiu jau kitais klausimais.

     • GIGA

      Pas Smailytę jau buvo:) aš laukiu nesulaukiu kada sąraše atsidurs AMB,Zuokas,2K,Paulauskas,bet deje vis neminimi.Dėl ko?Ar dėl to,kad priskiriami ne nusikaltėliams ar dėl to,kad visi minimi yra didesni nusikalatėliai?
      Mano nuomone tai tai pagal nusikaltimų mąstą iki jų toli ne tik Paksui su Uspaskichu,bet ir Daktaru su visa jo gimine,šeima ir artimaisiais…

 • Nijole

  Dedu daug vilciu.Gal bus galima ziureti ,klausytis ir suzinoti.Dabar daznas atvejis,kai tusciai naudojamas eteris,net vedantieji ,rodos,labjau laukia reklamines pertraukos,nes neturi,ka pasakyti ir tik tempia laika.Tikras bedu turgus ,kai zeminami ir tie,kas perka ir tie,kas parduoda. Kodel nepaskelbus konkurso.Tikrai laimetu ziniu radijas.

 • erika

  Sveikinu su naujomis pareigomis! Sėkmės Jums :)

 • clear

  Palikit Račą ramybėje…

  Sėkmės, Artūrai, naujose pareigose. Esate protingas ir fainas žmogus:)

 • Vaidas

  Sveikinu, Na tikiuosi ir daugiau ateityje bus protingų ir moralių žmonių kaip Jūs, visuomet sakau reikia visą laiką pradėti nuo savęs ir ta skleisti visuomenei. Tas vietas kur pabraukėte, tai manau aktualiausios šiuo metu. Ką gi, sėkmes Jums paskirtose pareigose. Tikiuosi p.Prezidentė ir kitose sferose skirs panašaus moralumo žmones.

 • lida

  Seniai apstebėta, kad A.R. gali būti ypatingai naivus, kai reikia. Kad ir samprotaujant, kad ELTA ir BNS jiokie konkurentai, netgi konferencijų salės nuomos reikaluose. Na yra ta teorinė interesų konflikto galimybė, yra, ir nereikia čia maivytis, svarbu pačio žmogaus moralinės nuostatos, kad nesitrintų skydinėse, nesilankytų darbo reikalais gimtadieniuose.

 • Matotaupa

  Jėginis vaizdelis :-))))
  http://zeppelinus.livejournal.com/17352.html?view=323784#t323784
  Bus užsklanda mano kompui :-)))))

  • Musė

   Nerealiai, šaunuolis Zeppelinus :)
   Matotaupa, negaliu patikėti – pirmą kartą mūsų nuomonės sutapo ;)

   • Regis

    Nuomonės sutapo dėl užsklandos? ;)

 • rokas

  Arturai,

  idomus tavo komentarai. is vienos puses tu uz eefektyvuma ir mokesciu moketoju pinigu taupyma, o is kitos puses, uz tai, kad nebutu reklamos ir daugiau visuomeniniu laidu, kuriu mazai kas ziuretu. man sita pozicija kvepia neefektyvumu ir lesu svaistymu.

  • A.G.

   O kas iš to, kad valkatos žiūri.
   Aš jau pavyzdžiui nematau ir reikalo žiniasklaida naudotis, kuria vartoja vien valkatos.
   Tai gal nors vieną reikia turėti TV ir R – kur nėra tarp vartotojų, tų valkatų.
   Gal pradžioje bus trys žmonės pakaks.
   Kam tie valkatos, tegu drybso ten, kur jų vieta – komerinėse smarvėse, kur vertelgos pelnus iš jų kala.

  • rokai, taupyti mokesčių mokėtojų pinigus galima efektyviai naudojant tuos, kuriuos turime…

 • Na ką, Artūrai. Sveikinu. Malonu, kad Gerbiamo Sakadolskio kėdutę užima kitas gerbtinas žmogus, o ar pavyks kažką ženkliai patobulinti, pamatysime.
  Tik va, kai kurie komentatoriai tai ir Kalvarijų turguje geresnės vietos negautų. Ir jei Fredžio amnestija tik šiaip nustebimą sukėlė, tai po Musės komentarų dėl tam tikros prevencijos nuėjau išgerti anglies tabletę. Nesinorėjo po kelių minučių sulaukti diagnozės 3333333.

  • Marteli, Musei tikriausiai bloga diena buvo – pirmadienis… pasitaiko visems… Gal žmogus be atostogų, gal vaikinas paliko… gal fredis savo kabrioletu nepavežiojo… Užjausti reikia kartais kai nelaimė ištinka…

   • Artūrai, pademonstravai nerealų įžvalgumą, kaip tik tą pirmadienį ir nevažinėjome kabrioletu, šį trūkumą, nesusipratimą kompensavome vakar…

    • Musė

     Fredis ir jo kabrioletas:

     http://imcdb.org/images/091/574.jpg

     • Kabrioletas – panašus, tik ne raudonas,
      Muse, nemėtyk pėdų – aš liaunesnis ir nenuplikęs, nors panašiai storžieviškas… :)

     • Matotaupa

      O rūmai irgi Fredžio? :-OOOO

  • Musė

   Marteli, jei turite problemų su virškinimu, siūlyčiau kreiptis į jus konsultuojantį daktarą ar vaistininką, o ne bėdavotis viešai.

   Marteliui&Artūrui – jautrūs jūs kažkokie, irzlūs, bambekliai. Dirbti su savimi reikia. Nueikite verčiau į jogą, ant galvos pastovėkite arba į klasikinės muzikos koncertą (Strielki neužskaitau). Sekmadienį mišių paklausykite (nors verčiau nereikia, bo dar ciciliką A. Račą žaibas bažnyčioje nutrenks).

   • Mielai pasinaudočiau patarimu, tik, kad jis ekonomiškai nelabai apsimoka man. Gal geriau tiesiog zvimbiančius komentarus praleisiu. Jei pavyks, aišku. :))

 • Iš kairės

  Sveikinu, bet abejoju, ar ką nors įveiksite.
  Ar p. Sakadolskis ką nors apčiuopiamo pakeitė?
  Spėju, kad iš nevilties paliko postą.

 • inf

  Sveikinu. Manau, kad svarbu pradėti daryti tai, kas teisinga. Rezultatas anksčiau ar vėliau bus.

  Ta proga derėtų prisiminti parašų prieš Leo Lt rinkimo iniciatyvą. Tuo metu neatrodė, kad vilčių ką nors pakeisti yra daug.

 • Jonas III

  Sveikinu net iek Artūrą, kiek prezidentę, iki šiol didesnių klaidų nepadarius.

  • nerijus

   Jonai III
   nusiūskite asmeninį e- laišką prezidentei ;)

   • Jonas III

    Gal perskaitys čia …

 • jadvyga

  Gal šį kartą nenusivilsiu ir neteks taikyti frazės: „Šlovė drakonui – maištininkas žuvo“

 • Pingback: ARTŪRAS RAČAS Į LRT: DAR VIENA AKIVARO AUKA?()

 • Juta

  LRT reikia dvylikos tokių apaštalų kaip A. R., kad visuomeninis transliuotojas išliptų iš politinės klampynės, o jo vadovas iš skydinės. Nemalonu, kad tarybai toks vadovas vis dar priimtinas. Nacionalinis transliuotojas be moralės ? Negaliu gerbti ir toleruoti institucijos su tokiu moraliniu veidu.Gerbiu p. Sakadolskį, nors jis ir nebematė prošvaistės. Klausimas – kiek stiprūs A. Račo nervai ir kiek gali vienišas karys? Tikiu, kad ir vienas žmogus gali daug padaryti, jei jis yra tam TINKAMAS.

 • Slyvanosis

  Man asmeniškai labiau patiktų A. R. autorinė laida LRT, bet suprantu, kad tai dabar neįgyvendinama.
  Ką gi, reiks apsišarvuoti kantrybe ir laukti apaštalikos veiklos rezultatų…
  Linkiu drąsos, kantrybės ir sėkmės, Artūrai.

  • eretikas

   Aš irgi labai norėčiau autorinių Račo laidų. Bet Džiaugiuosi, kad gal kas toje Tv pasikeis. Iki šiol buvo tokia vienpusiška kana(lizacija). Truksta sveiko į viską Račo požiūrio (bent jau dėl šiokio tokio nuomonių balanso). Labai gerbiu Račo objektyvumą. Bet… Kaip jam galėjo išsprūsti, kad BNS pati objektyviausia ? Gal ir taip, bet kad tai pasakė Račas pats? Dar: ir kuo jam taip geri Milaknis ir Sakadolskis. Niekad nei uš grašį tuose gudriuose tipuose objektyvumo neįžiūrėjau.
   Bet sveikinu mus visus su Račo pakvietimu tarybon.

   • Jonas III

    O ar jūs vadovautumėte naujienų agentūrai, jeigu jinai būtų neobjektyvi?

 • Petriukas

  Na ką, belieka LRT žiūrovus pasveikinti – nors vienas principingas žmogus ten sėdės.

  O tau Artūrai palinkėčiau sveikatos, bo pritariu Cepelinui – „lengva nebus“ – per švelnus išsireiškimas.

 • nerijus

  Prisiminus:

  Buvo pranešta, jog, vienoje senamiesčio kavinių, vaišinosi Miliūtė, Siaurukas ( ne traukinys ), Kirkilas ir kiti „A“ ar „B“ komandos nariai; negi, sprendė dilemą- Račas taryboje? Kas bus?

 • Et, geriau jau palaikyti žmogų, kuris kažką daro ar nori daryti ir taip jį dar labiau skatinti, nei frediškai ir musiškai ironijomis „slopdyti“. Nebent jie pateiktų kažkokius rimtus argumentus ar kritiką apie tai, koks nusidėjęs yra šis žurnalistas, nu kažką panašaus.

 • bomondo

  kadangi komentaru baisingai daug, as ju visu neperskaiciau, tad galiu gal jau kartotis. norejau tik pasidalinti ka tik skaityto posto linku – gal kada praverstu:

  http://www.genijai.lt/?p=258

  o siaip – sekmes jums darbuose.

 • Artūras

  Sveiki, mielas bendravardi. Sveikinu tapus LRT tarybos nariu ir noriu paprašyt, kad šios televizijos tinklelyje atsirastų daugiau žinių laidų, ir ne vien vakare, beveik tuo pat metu, kaip kitų TV, bet popietę, kad ir kokią 16 val. Ačiū.

 • Pingback: ARTŪRAS RAČAS Į LRT: DAR VIENA AKIVARO AUKA? | uagadugu()