Atviras laiškas L.Slušniui ir visiems LŽLEK nariams

Linui Slušniui, Aistei Žilinskienei, Ingai Ambravičiūtei, Leonui Remeikai, Aušvydui Belickui, Viktorui Trofimišinui, Artūrui Matusuis, Jolantai Mažylei, Liutaurui Elkimavičiui, Sigitui Židoniui, Vaivai Radikaitei Žukienei, Ramutei Šimukauskaitei, Tautvydui Musteikiu, Vidui Mačiuliui.

Mieli ponai ir ponios, gal kuris nors iš jūsų malonėtų man paaiškinti, kodėl jūs asmeniškai ir visa Lietuvos Žurnalistų ir leidėjų komisija, kurioje jūs visi dirbate, ignoruojate savo pačių patvirtintą reglamentą, o kartu ir Visuomenės informavimo įstatymą, kuriame nustatyta, kad komisija dirba pagal reglamentą.

Jei neprisimenate, už kokį reglamentą esate balsavę, maloniai primenu, kad jį galima rasti LŽLEK interneto puslapyje ir kad to reglamento IV dalies 1 punkte yra įsakmiai nurodyta, kad „skundai turi būti išnagrinėjami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo skundo gavimo dienos“.

Nuo mano skundų pateikimo komisijai, jau praėjo daugiau nei trys mėnesiai, tai yra, daugiau nei 90 dienų. Nesu gavęs nei iš LŽLEK, nei iš jos pirmininko jokių prašymų papildyti ar patikslinti savo skundus, taip pat nesu gavęs jokio apie pranešimo apie tai, kad mano skundai nenagrinėtini dėl kokių nors priežasčių.

Mano skundai nebus nagrinėjami ir liepos 21 dieną, nes paskelbtoje komisijos posėdžio darbotvarkėje, jie neįrašyti. Kita vertus, šiame posėdyje bus nagrinėjami skundai, kurie komisijai pateikti gerokai vėliau nei mano, ką aiškiai rodo skundžiamų laidų/publikacijų data.

Tai man leidžia daryti išvadą, kad nagrinėti mano skundamus yra delsiama tyčia ir piktybiškai, taip pažeidžiant mano teises ir mane diskriminuojant.

Kadangi Visuomenės informavimo įstatymas ir LŽLEK reglamentas numato, kad Komisijos darbą organizuoja jos pirmininkas, manau, kad jis piktybiškai ignoruoja savo pareigas ir naudojasi tarnybine padėtimi sabotuodamas komisijos darbą ir kartu versdamas jus, LŽLEK nariai tapti jo neveiklumo, nekompetencijos ir asmeninių ambicijų įgyvendinimo bendrininkais bei kartu su juo pažeidinėti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas.

Labai tikiuosi, kad artimiausiame LŽLEK posėdyje jūs rimtai apsvarstysite susidariusią situaciją ir paaiškinsite savo pirmininkui, kad LŽLEK nėra jo įrankis, kad tai yra įstatyme įtvirtinta institucija, kuri turi vadovautis įstatymais. Tikiuosi, kad jūs taip pat suprantate, kad jūs visi taip pat esate atsakingi už komisijos darbą ir tinkamą įstatymų jai pavestų funkcijų vykdymą. Ir jei vykdyti tas funkcijas jums trukdo savo atsakomybės prieš įstatymą nesuprantantis ir savo pareigomis piktnaudžiajantis arba jas tiesiog ignoruojantis LŽLEK pirmininkas Linas Slušnys, neabejoju, kad jūs rasite būdų jam paaiškinti, kad taip elgtis nedera.

Viliuosi, kad tokia keista situacija susidarė tik dėl nusikalstamo Lino Slušnio aplaidumo, o ne todėl, kad mano skunduose keliama abejonė prezidentę Dalią Grybauskaitę mėgstančio ir mane dergiančio interneto tinklapio delfi.lt publikacijų etiškumo.

Prašau jūsų, LŽLEK nariai, prisiminti savo atsakomybę ir elgtis kaip pridera institucijos, kuri nagrinėja etikos pažeidimus atstovams, o ne kaip aplaidžių piktavalių būreliui. Priešingu atveju gal jums visiems vertėtų atsistatydinti ir užleisti savo vietas tiems, kurie galbūt norės elgtis pagal įstatymą ir taip prisidėti prie Lietuvos žiniasklaidos kokybės gerinimo.

Iš anksto dėkoju

(7 balsų, vidurkis: 5,00 iš 5)
Loading...