Ar krūtų portalas ir konservatnikai laikosi Lietuvos įstatymų: paaiškins Z.Vaigauskas ir J.Žilinskas

Lietuvos Respublikos Vyriausiajai Rinkimų Komisijai

Artūras Račas

Pylimėlių 12, Vilnius

LT-10229

arturas.racas@gmail.com

+37069974035

Dėl naujienų portalo delfi.lt ir TS-LKD platinamos galimai nepažymėtos politinės reklamos

Lietuvos Respublikos Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas (Nr. XII-615, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 128-6514 (2013-12-14) nustato, kad politinės kampanijos laikotarpiu politinė reklama turi būti „teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos“ (15 str.)

To paties įstatymo 2 straipsnis politinę reklamą apibrėžia kaip „valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario, politinės kampanijos dalyvio, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.“

Tame pačiame minėto įstatymo straipsnyje politinės kampanijos dalyvis apibrėžiamas kaip „asmuo arba asmenų grupė, kurie siekia būti išrinkti arba kad referendumo klausimas būtų priimtas arba nepriimtas ir kurie yra Vyriausiosios rinkimų komisijos įregistruoti šio įstatymo nustatyta tvarka.“

Partija Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai yra registruota kaip 2016 metų Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvė.

Minėtos partijos narė Rasa Juknevičienė kelia savo kandidatūrą į Seimo narius Aukštaitijos rinkimų apygardoje Nr. 28.

Minėtos partijos narys Laurynas Kasčiūnas kelias savo kandidatūrą į Seimo narius Dzūkijos rinkimų apygardoje Nr. 69.

Naujienų portalas delfi.lt VRK yra deklaravęs politinės reklamos įkainius ir sąlygas.

2016 metų rugpjūčio 4 dieną naujienų portalas delfi.lt paskelbė R.Juknevičienės ir L.Kasčiūno tekstą „Lietuvos saugumo ir gynybos politika: ką darytume geriau“?

2016 metų rugpjūčio 13 dieną naujienų portalas delfi.lt paskelbė R.Juknevičienės ir I.Pociūtės-Levickienės tekstą „Lietuvos gynybos ir saugumo politika: ką darytume geriau? (II dalis).

Abu šie tekstai paskelbti skiltyje „Politiko akimis“ ir nė vienas iš jų nėra pažymėtas kaip politinė reklama.

Abiejuose nurodytuose tekstuose yra pateikiama politinės kampanijos dalyvio – TS-LKD partijos Seimo rinkimų programos nuostatos, o R.Juknevičienės ir I.Pociūtės-Levickienės teksto pabaigoje skaitytojams taip pat yra pateikiama nuoroda į visą politinės kampanijos dalyvės TS-LKD Seimo rinkimų programą.

Primindamas garbiems Vyriausiosios rinkimų komisijos nariams, kad Lietuvos Respublikos Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas nustato, kad politinė reklama politinės kampanijos metu turi būti pažymėta ir kad tuo pačiu įstatymu politinei reklamai yra priskiriama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa, prašau nustatyti, ar naujienų portalo delfi.lt skelbiami TS-LKD kandidatų R.Juknevičienės ir L.Kasčiūno tekstai, kuriais propaguojama TS-LKD Seimo rinkimų programa ir kurie nėra pažymėti kaip politinė reklama, atitinka aukščiau minėto įstatymo reikalavimus.

Garbiai Vyriausiajai rinkimų komisijai nustačius, kad politinės kampanijos dalyvė partija TS-LKD ir naujienų portalas delfi.lt pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, prašau skirti Lietuvos teisės aktų numatytas nuobaudas už paslėptos politinės reklamos platinimą.

Jei garbi Vyriausioji rinkimų komisija norės papildomų paaiškinimų, esu pasirengęs atvykti į garbios komisijos posėdį, kurioje galėsiu pateikti papildomus paaiškinimus ir atsakymus į rūpimus klausimus.

Pagarbiai

Lietuvos Respublikos pilietis Artūras Račas

(4 balsų, vidurkis: 5,00 iš 5)
Loading...