Kaip spręsti perkamų diplomų problemą: turiu siūlymą

Trečiadienį, kaip ir žadėjau,  žiūrėjau „Žurnalisto tyrimą“.

Ta dalis apie energetiką man ne visiškai patiko. Kažkodėl pasirodė, kad laidos autoriai vis dėlto turėjo savo išankstinę nuomonę apie nagrinėjamą problemą…

Šiek tiek suabejjau ir dėl komentuojančiųjų santykio ir jų argumentų. Juk žurnalistas turėtų ne tik išklausyti, bet gal ir pasitikrinti, ar tai, kas sakoma, remiasi kokiais nors argumentais.

Keista buvo matyti ekrane ir Ž.Šilgalį – man kažkodėl atrodo, kad jo vieta „Stiliuje“, Gyvenimas yra gražus“ ir panašiose laidose. Tai, beje, patvirtino ir jo komentaras.

Tačiau antra „Žurnalisto tyrimo“ dalis apie perkamus diplomus man labai patiko. Būtų galima parašyti 9.

Iki dešimtuko, mano subjektyvia nuomone, netraukė dėl vienos labai paprastos priežasties.

Klausiiausi visų argumentų, kodėl neįmanoma kovoti su diplominių darbų rašytojais, aiškinimų, kad tai visiškai teisėtas verslas, nes tvarkingai mokami mokesčiai, profesorių ir rektorių verkšlenimų, kaip niekas nuo jų nepriklauso ir kažkas nedavė ramybės.

Po to atsiverčiau Mokslo ir studijų įstatymą ir 55 straipsnyje radau studentų pareigas. Jie privalo uoliai studijuoti, laikytis Akademinės etikos kodekso, statuto ir kitų vidaus tvarkos taisyklių.

Nesu skaitęs to etikos kodekso, statutų ir vidaus taisyklių, tačiau, manau, kad jose turėtų būti nurodyta, kad diplominius darbus studentas turi rašyti pats, kad juose draudžiama patekti kieno nors kito parašytą darbą kaip savo ir kad neparašius diplomino darbą, negali gauti magistro ar bakalauro, nekalabant jau apie daktaro laispnį, diplomo.

Jei tokių nuostatų ten esama, tada problemą galima būtų bandyti spręsti. Kadangi „Žurnalisto tyrime“ vakar minėtų bendrovių atstovai tvirtino, kad jie viską daro gražiai ir teisėtai, kad moka visus mokesčius ir nieko neslepia, daryčiau išvadą, kad jos saugo visas su studentais dėl diplomų rašymo pasirašytas sutartis.

Aukštųjų mokyklų vadovybė, jei jiems tikrai nepatinka tai, jog studentai diplomus perka, galėtų paprašyti teisėsaugos institucijų pagalbos ir, joms padedant, susipažinti su diplominių darbų rašymo sutartimis. Jose tikriausiai būtų nurodytos diplominius darbus užsakiusių studentų pavardės, diplominių darbų pavadinimai, o priėmimo-perdavimo aktuose – galbūt ir jų apimtis bei kokie nors kiti atributai.

Gautus duomenis būtų galima palyginti su studentų, gavusių diplomus, sąrašais ir, radus atitikimų, imtis priemonių.

Kadangi diplomus pagal užsakymą rašančių bendrovių, ypač jei jos tvarkingai moka mokesčius, kaip visi laidoje tvrtino, pagal dabar veikiančius įstatymus bausti negalima,  jų bausti ir nereikėtų. Nes paskui visi vėl klyktų, kad smaugiamas smulkusis ir vidutinis verslas.

Tačiau studentus, kurie patys diplominių darbų nerašė, o juos nusipirko, remiantis statutais, etikos kodeksais ir vidaus taisyklėmis, nubausti, manau, nebūtų jokių problemų.

Ne, nesiūlau tų studentų sodinti į kalėjimą ar bausti piniginėmis baudomis.

Mano supratimu, problemą būtų galima išspręsti daug paprasčiau – atsižvelgiant į tai, kad diplomus jie įgijo apgaulės būdu, tuos diplomus iš jų reikėtų atimti. Nes iš esmės jų turimi diplomai visiškai neliudija jų įgytos kvalifikacijos, kaip to reikalauja įstatymas.

Man atrodo, kad toks problemos sprendimo būdas nebūtų labai sudėtingas. Ir teisėsaugos institucijos tikriausiai sutiktų padėti.

Klausimas tik, ar tikrai norima problemą spręsti?

Man, klausantis profesorių, docentų ir rektorių samprotavimų, susidarė įspūdis, kad to noro trūksta.

(7 balsų, vidurkis: 4,43 iš 5)
Loading...