EBU vadovės laiškas: nesolidu ir neskanu

Pirmadienį buvo paskelbta informacija apie Europos transliuotojų sąjungos (EBU) laišką Seimo pirmininkei I.Degutienei, kuriame cituojant lrt.lt svetainę, teigiama, kad tos pataisos „sutrikdytų LRT veiklą“ ir „neužtikrintų šio transliuotojo kontroliuojančios institucijos nepriklausomumo nuo valstybinių struktūrų“.

Akcentuojami du dalykai: „nerimą keliantis“ siūlymas atsisakyti reklamos bei siūlomos naujos nuostatos dėl LRT tarybos formavimo bei papildomų galių suteikimo.

Dėl reklamos LRT eteryje savo nuomonę jau esu sakęs, tad šį kartą apsistosiu tik ties LRT Tarybos nauja formavimo tvarka ir naujomis galiomis.

EBU laiške teigiama, kad nauja Tarybos formavimo tvarka keltų grėsmę LRT generalinio direktoriaus nepriklausomumui, nes jį atleisti būtų galima paprasta balsų dauguma, o pagal naujas skyrimo taisykles prezidento ir Seimo paskirtiems tarybos nariams „pakaktų įtikinti dar vieną Tarybos narį, kad būtų galima pašalinti generalinį direktorių“.

This could represent a serious risk to the Director General’s independence (especially since, under the new rules, the President and the governing parties control the nomination of half of the members of the Council, who would only need to convince one additional member to dismiss the Director General).

Keista ta EBU vadovės logika. Kodėl ji nusprendė, kad Lietuvoje Seimo dauguma, ir prezidentas visada pūs į vieną dūdą ir sieks tų pačių interesų. O gal ji siūlo įstatymą keisti po kiekvienų rinkimų, priklausomai nuo jų rezultatų? Be to, kodėl iki šiol tokia skyrimo tvarka buvo gera, o dabar staiga tapo bloga?

Mano manymu, pataisos kaip tik įveda daug daugiau logikos, nes dabar paskirti generalinį direktorių pakanka paprastos daugumos, o štai atleisti – reikia 2/3. Tai iš esmės daro šį uždavinį neįvykdomu, nors, pavyzdžiui, šiandieninėje sitaucijoje tai tikriausiai būtų pats protingiausias sprendimas.

Taip pat keistai atrodo ir EBU kritika dėl pernelyg didelių LRT Tarybos galių: formuoti programų strategiją, tvirtinti laidų konkursų rezultatus bei Tarybos turima teise deleguoti savo atstovus į administracijos susitikimus.

Keista todėl, kad šios nuostatos galioja jau labai seniai – tai dabartinio įstatymo nuostatos.

Kodėl staiga jos pasidarė netinkamos, EBU vadovė nepaaiškina. Gal nespėjo paskaityti galiojančio įstatymo ir perskaitė tik nežinia kieno (tikriausiai Lietuvoje) surašytus siūlomo projekto komentarus?

Visiškai neusprantamas yra ir EBU vadovės teiginys, kad Seimui suteikiama teisė kištis į LRT programų strategiją bei LRT Tarybos formavimą, nurodant atitinkamai 10. 1.1 ir 9.3 straipsnius.

Štai ties straipsniai (pabrauktos siūlomos pataisos):

10.1 (Taryba)  formuoja parengia LRT programų valstybinę strategiją ir, gavusi Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pritarimą, ją patvirtina

9.3 Tarybos sudarymą organizuoja Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas. Jis kviečia pirmąjį Tarybos posėdį, kuriame Tarybos nariai paprasta visų Tarybos narių balsų dauguma 3 metams išsirenka Tarybos pirmininką, kuris, pasikeitus daugiau nei pusei Tarybos narių, paprasta Tarybos narių balsų dauguma perrenkamas iki kadencijos, kuriai buvo paskirtas, pabaigos. Neperrinkus Tarybos pirmininko Taryba organizuoja naujo Tarybos pirmininko rinkimą naujai 3 metų kadencijai. Tais atvejais, kai Seimas nepatvirtina metinės LRT veiklos ataskaitos, Taryba privalo svarstyti Tarybos pirmininko tinkamumą toliau eiti šias pareigas

Apie kokias Seimo teises kalba EBU vadovė?

Nesolidu… ir neskanu.

O kartu – labai geras įrodymas, kad permainos LRT tiesiog būtinos. Tiesa, gal ne visiškai tokios, kokias siūlo Seimo konservatorių grupelė.

Nes vien LRT Tarybos sudėties keitimas ir manipuliavimas jų kadencijos trukme nepadės.  Reikėtų arba iš esmės keisti jos formavimo principą, nustatant, kad joje privalomai būtų vadybą, finansus, teisę išmanantys žmonės, kurie sugebėtų pasinaudoti tarybai suteiktomis galiomis, arba palikti tarybai vien turinio priežiūros funkciją. Bet pastaruoju atveju visa atsakomybė už rezultatus turėtų tekti administracijai.

(4 balsų, vidurkis: 3,00 iš 5)
Loading...