Dar apie elitą: J.Ivanauskaitės požiūris

Vienas šio blogo skaitytojas, atsiliepdamas į diskusiją apie elitą, pasiūlė prisiminti prieš aštuonerius metus parašytą tekstą.

Su malonumu prisidedu prie šio siūlymo

*******************************************************************

Jurga IVANAUSKAITĖ

Dvasios galiūnams stinga pinigų

Visi, net ir elito atstovai, turbūt pripažins, kad lietuviška visuomenės grietinėlė smarkiai skiriasi nuo angliškos, prancūziškos ar itališkos. Geriau įsižiūrėjus paaiškėja, kad Lietuvoje yra net ne vienas, bet kokie trys elitai. Jei turėsime omenyje svetimšalius, pavyzdžiui, ambasadorius ir kitus garbius užsieniečius su jų tragiškai žlungančiais Vienos pokyliais ir labdaros akcijomis, tų elitų bus net keturi.

Taigi visuomenės piramidės viršūnėje yra politikų elitas ir verslininkai, arba naujieji lietuviai. Kita elitinė grupė – dvasios ir proto galiūnai, kurie, užuot mėgavęsi išskirtiniu tautos dėmesiu bei pagarba, Lietuvoje yra atsidūrę kažkokiame skurdžiame, tamsiame, liūdesio persmelktame užribyje. Tragiškiausia, kad jiems stinga ne tik dėmesio ar pagarbos, bet ir pinigų. Dviejų pirmųjų elitų atstovai dažniausiai sutaria tarpusavyje, o trečiasis -dvasingieji ir išmintingieji – niekina pirmuosius.

Nors panieka, pavydas ir pagieža nėra nei išminties, nei dvasinės stiprybės atributai, bet – ką padarysi – elitas juk lietuviškas. Ką tik iškepti politikai, švelniai tariant, nerodo didelės meilės dvasios aristokratams. Tačiau save gerbiantiems verslininkams menininkai, filosofai ir mokslininkai yra įdomūs, kaip retos ir nykstančios rūšies gyvūnai.

Norėčiau tikėti, kad ši tendencija Lietuvoje tik stiprės – juk pasaulio turtingieji, supirkę egzotiškas rojaus salas, skurde mirusių praeities genijų tapytus paveikslus ar akmenines kariuomenes, prieš kokius 4000 metų saugojusias kinų imperatorių kapavietes, vis dažniau mėgsta įsigyti gyvųjų žaislų -kūrybos ir dvasingumo erdvės atstovų. Be abejo, jei šie parsiduoda.

O ar lietuviško dvasinio elito atstovai norėtų būti perkami? Sprendžiant iš daugybės diskusijų apie niekam tikusį dabartinį Labdaros įstatymą ir rėmėjų paieškos kryžiaus kelių, kuriuos yra nuėjęs kiekvienas bent kiek rimtesnio kūrybinio projekto autorius, atrodo, kad taip. Mums reikia jūsų pinigų, naujieji lietuviai (tik, šiukštu, nereikia jūsų!!!).

Intetektualai neatsparūs turtui

Bet kurio intelektualų pokalbio metu kaip privalomas priedainis būtinai nuskamba didele panieka ir pasišlykstėjimu atmiešti keiksnojimai ,,Stiliui“ ir šio žurnalo herojams – politikų bei verslininkų elitui. Prisipažįstu, ir aš dažnai užtraukiu tą giesmę.

Ar turtingos sielos žmogui dera nekęsti pralobusiojo, nors piniguotis, kūrybingo skurdžiaus manymu, privalo garbinti kiekvieną dvasingąjį? Ar materialinis skurdas yra neišvengiamas dvasingumo ir kūrybiškumo paly-dovas? Galima vardyti ilgus sąrašus menininkų, kūrusių varge ir skurde, tačiau ne mažiau yra talentingų, net genialių, bet dar ir turtingų. Pasitaiko menininkų, kurie sąmoningai pasirenka skurdą, taip maištaudami prieš sočią, pinigais aptekusią ir bedvasę buržuaziją. Bet kiek Lietuvoje iš tikrųjų yra tokių maištininkų?

Daugelis kuriančių, bet galo su galu nesuduriančių ir naujuosius lietu-vius keiksnojančių asmenų vaišinami pietautų ,,Stikliuose“, neatsisakytų dovanojamų ,,Nijolės“ kailinių ir už svetimus pinigus atostogautų Šri Lankoje. Tokių gundymų akivaizdoje kaipmat išgaruotų taurioji, katalikiškoji skurdo dvasia. Beje, ar tvirto katalikiško tikėjimo pagrindas yra skurdas? Juk Vatikanas, kurio plotas tik 0,44 kvadratinio kilometro, yra viena turtingiausių valstybių pasaulyje.

Ar Dievui patinka skurdas? Sprendžiant iš tos prabangos, kurioje jis garbinamas skirtingiausiose pasaulio religijose, atrodo, kad ne. Tačiau dvasingiems lietuviams maloniau tikėti, kad iš aukštybių gražiai atrodo tik sielos turtai, o auksas ir visokios jo išraiškos – pinigai, pilys, automobiliai – susilieja su mėšlu ir dulkėmis.

Pirmą kartą nuvykusi į Rytus buvau labai pasipiktinusi, kad garsiausi dvasiniai mokytojai, giliausi mokymai, magijos bei mistikos paslaptys lengvai prieinami turtingiems, bet skurdžiams – užrakinti devyniais užraktais. Iš įniršio graužiau nagus matydama, kaip koks nors Holivudo pašlemėkas Richardas Gere’as ar bevardė, bet turtinga Šveicarijos ponia vaikšto su Dalai Lama susikibę už rankų, o aš, dėl dvas-nių aukštumų pasiryžusi paaukoti gyvybę, lieku nieko nepešusi.

Tuomet man buvo paaiškintos budistinės filosofijos subtilybės -turtingi žmonės turi gerą karmą, todėl jie nusipelno pagarbos. Jei jie ne tik turtingi, bet ir fiziškai gražūs, karma – o siaube! – yra ypač gera. Žinoma, netinkamai naudojantis savo grožiu ir pinigais, galima sugadinti karmą, bet tai pasireikš tik kitame gyvenime. Šalyse, kur tikima reinkarnacija, skurdžiai neburnoja ant turčių, mat neabejoja, kad patys savo praeities darbais ir susikūrė blogą karmą.

Pavydas trukdo tobulėti

Beje, pasak budistinės filosofijos, viena negatyviausių, nuolat gadinančių karmą emocijų yra pavydas, o bene pozityviausia charakterio savybė – sugebėjimas džiaugtis kitų sėkme. Nihilizmas, negatyvus mąstymas, nūnai toks būdingas Lietuvos kultūriniam elitui, yra ne mažiau žalingas ir labai trukdo dvasiškai tobulėti. Tačiau kodėl būtent šie jausmai dominuoja menininkų ir intelektualų širdyse, ypač kai kalbama apie politinį, juo labiau verslininkų elitą?

Žiūrint iš mūsiškės, kultūrinės, barikadų pusės, politikai atrodo tarsi vienadieniai drugeliai, kurie, palakioję su smokingais ar vakarinėmis sukniomis vieną ar vos pusę kadencijos, sudega savo pačių nežabotų troškimų ugnyje. Dažniausiai šiuos žmones net sunku pavadinti politikais tikrąja šio žodžio prasme, nes į Seimo belangę ar kitus valdžios namus jie pateko ne iš politinių ar elitinių sluoksnių.

Priešingai nei daugelis mano kolegų, nemanau, kad pinigų, net ir labai didelių, turėjimas yra yda.Tačiau vien pinigai, turtas ir geri bei gražūs daiktai žmogaus nepadaro elito atstovu. Man elitas asocijuojasi su rafinuotu skoniu ir aristokratiškumu. Aristokratiškumas nebūtinai reiškia mėlyną kraują ir garsios giminės pavardę. Tai greičiau yra savotiška turto, grožio ir prabangos filosofija, pagrįsta ne tik aistra turėti, bet ir menu būti, pajusti tikrą gyvenimo pilnatvę.Tai taip pat yra gebėjimas dalytis su kitais ir sąmoningas suvokimas, kokią reikšmę kiekvienai valstybei turi jos kultūra.

Žymus kultūrologas ArnoldasToynbee tvirtino, kad kiekvienos tautos išlikimą lemia ne politika ar ekonomika bei šių sričių specialistai, bet kultūra ir kūrybingi žmonės, Pastarieji beveik visur sudaro mažumą, tačiau kai jos nebelieka, valstybė žlunga.

Visi šio pasaulio reiškiniai vyksta laike. Sveikam ir normaliam elitui susiformuoti taip pat reikia laiko.Tik svarbu įsisąmoninti, kad elitas nėra ponai ir ponios, kurie vakarėliuose šlamščia lašišas, maukia šampaną ir spokso į fotoobjektyvą zombių veidais. Tai yra žmonės, kurie (nors skamba pompastiškai) privalo jaustis atsakingi už savo šalies ir tautos likimą.  

*****************************************************************

O čia dar vienas tekstas apie elitą, išspausdintas ten pat ir tuo pačiu metu. Autorius – nežinomas…

Gerbiama redakcija,

 Jūs savo žurnale galite aprašyti kitaip gyvenančias moteris, kitokį nei daugeliui įprasta gyvenimo būdą ir vertybes. Mes, paprastos skaitytojos, galime tuo žavėtis, piktintis, pavydėti ar iš viso neskaityti ir nematyti nepatinkančio leidinio, tačiau įžeidinėti nederėtų.

Cituoju: ,,Kodėl tu viso to neturi? Todėl, kad nenori ar nesugebi turėti? Nesugebi sukurti tokio materialaus ar intelektualaus produkto, už kurį šiandien visuomenė mokėtų didelius pinigus? Nesugebi turėti vyro, kuris tau podovanotų puikų gyvenimą?“

Bandau ieškoti atsakymo. Turiu puikų vyrą, kuris mėgina užtikrinti kuo geresnį mano gyvenimą, todėl du trečdalius metų itin sunkiai dirba ne Lietuvoje. Turiu du aukštojo mokslo diplomus, dirbu biudžetinėje įstaigoje, kurioje jau antrą mėnesį nemokami atlyginimai. Dirbu kūrybinį darbą, kad gaučiau pinigų įstaigos veiklai, bet už jį niekas nemoka. Turiu du vaikus, kuriems reikia ne tik duonos ir batų, bet ir vadovėlių bei saldainių.

Stengiuosi bent minimaliai sutvarkyti buitį, nes laikau keturias namų kertes. Savęs niekada nelaikiau menkesne už jūsų žurnale pristatomas moteris – nei fiziškai, nei intelektualiai. Tačiau mašina verta kelių tūkstančių litų, man neužtenka pinigų kilmingam šuniui, kuri galėčiau pristatyti Lietuvai kaip šeimos narį, rūbus (daugumą) perku dėvėtų drabužių parduotuvėse, jie verti kelių litų. (Pabrėžiu – užimu ne prasčiausią padėtį visuomenėje.) Mano rankos amžinai juodos nuo papildomų buities darbų, o nagai trumpi, kad netrukdytų dirbti.

Taigi, kodėl viso to neturiu? Ar verta tokias kaip aš įžeidinėti? Jums tikrai būtų paranku pažinti abi Lietuvos puses (nors antroji – ne elitinė ir nedomina). Gal tada suprasite, kad gyvenimas priklauso ne vien nuo subjektyvių (kurias akcentuojate), bet ir nuo objektyvių prižasčių, kurias lemia, sprendžia tie gražūs ponai ir ponios. Ir nieko čia nepadarysi – jų puotos, rūbai veidai labai skiriasi nuo darbų.

Nelaimėlė, kurios nėra Lietuvos elite

2001 metai

(6 balsų, vidurkis: 4,17 iš 5)
Loading...
 • Slyvanosis

  Nėr „proškių“ diskutuot su klasike, sėdinčia Viešpaties dešinėje…

  • JolaS

   Taigi, su tom „proškėm“ : a.a. Jurga gyvenimo pabaigoje atsižadėjo budizmo idėjų ir tapo romia, tikinčia katalike…

 • Tomas

  prie ruskio (kaip vyresni žmonės pasakaja – nes pats per jaunas bent kiek objektyviai vertinti) – visos kalbos prasidėdavo apie Lenina ir staliną. Savotiški stabai buvo visu garbinami (viešai) belenkokiais motyvais.

  Šiandien stabą turim taip pat – PINIGUS. Kad ir šitas Ivanauskaitės straipsnis apie elitą pradėtas, bet PINIGŲ ir sinonimu jame manau daugiau (nors ir neskaičiavau).

  Vaikus gimdom, nes valstybė duoda pinigų, ir paliekam gatvės – jei ne.
  Mokslas – valstybės finansuojamas arba mokamas, bet ne kokybiškas, išsamus ar naudingas.
  Darbas – gerai mokamas, bet ne mielas širdžiai ar malonus daryti.
  Duona – pigi arba brangi, bet ne skani, balta arba dzūkiška.
  Būstas – brangus vienareikšmiškai, būtinai nuosavas, bet ne savas.
  Taip iki apsivėmimo skaičiuoti galima.
  ir elito piramidė išdėliota pagal artumą prie PINIGŲ :) tada aš ubagas… bet – pakeliui į elitą!!!!

 • nerijus

  „Taigi, kodėl viso to neturiu? Ar verta tokias kaip aš įžeidinėti? Jums tikrai būtų paranku pažinti abi Lietuvos puses (nors antroji – ne elitinė ir nedomina). Gal tada suprasite, kad gyvenimas priklauso ne vien nuo subjektyvių (kurias akcentuojate), bet ir nuo objektyvių prižasčių, kurias lemia, sprendžia tie gražūs ponai ir ponios. Ir nieko čia nepadarysi – jų puotos, rūbai veidai labai skiriasi nuo darbų.“

  Respect, Jurgai už šias mintis :)

  • mdxacuk

   Čia gi ne Jurgos mintys – čia nežinomos autorės.

   • nerijus

    mdxacuk

    Ačiū už patikslinimą :)

    repect, nežinomai autorei.

  • Darkman

   Tai juk cia ne Jurga, Nerijau, parase, o „Nelaimėlė, kurios nėra Lietuvos elite“. Nepasirasiusi moteris. Nebutina buti islavejusia rasytoja, kad taikliai perteiktum gyvenimiskaji pagrinda.

 • nerijus

  Kubilius su savo „šutve“ pasielgė neadvakačiai- tyliai, sumažino bazinę algą.
  Premjero pasiaiškinimas:
  -Kad prasidėtų diskusija.
  Čia premjero paaiškinimas?
  Kaip kokio darželinuko.

  Kiek žinau ir mane informavo, tai, kad neva mokytojus norima išvaryti ( priverstinai ar ne- nesakysiu ) nemokamų atsotogų vasarą. Jie nesutinka. Šiuo ruoštu, neva ministerija blokuoja šią informaciją, kad ji nepatektų žiniakslaidon.

  • mdxacuk

   Ta pačia proga siūlyčiau atkreipti dėmesį į kitą tos pačios nežinomos autorės frazę: „…dirbu biudžetinėje įstaigoje, kurioje jau antrą mėnesį nemokami atlyginimai.“ Tai buvo, kiek suprantu, 2001 metais – trumpa žmonių atmintis. Gal vis dėlto Kubilius stengiasi, kad atlyginimai būtų mokami visiems, tegu ir mažesni?

   • nerijus

    Suprantama, kad sunku valstybėje, bet viską PRIVALOMA daryti viešai ir tik po diskusijų visuomenėje. Eilinį kartą „padūrė“ „runkelius“, o tai jau liečia ir mane…
    Jei Kubilius ar kiti ministrai stenktūsi, tai tokių krizių nei pas mus, nei kitur- nebūtų.

    Kubilius bus atstatydintas, tai tik laiko klausimas.
    Bet įtariu, kad prie to prisidėjo ir D.G.

    • mdxacuk

     Kirkilas va stengėsi ir viskas tik kilo ir bujojo. Nesuprantu, kokiam durniui prireikė jį nuimti? Jis tikrai krizės nematė, nes jos ir nebuvo. Reikia nuo rytojaus atstatyt Kirkilą į vietą ir krizė kaip mat pranyks. Algos bus nedelsiant padidintos, pensijos irgi, PVM ir akcizai sumažinti, butai branKs, paskolos pigs. per ilgesnį laiką gal net kolchozai atsikurs ir daktariška dešra atsiras.

     • nerijus

      mdxacuk

      Jei būtumei visad skaitęs tai, ką rašau, tai aiškiai suprastumei, kad esu prieš KOMUNIZMĄ ir prieš viską, kas su juom siejama. Taip pat ir prieš nacizmą.

      Prie ko čia Kirkilas?
      Aš jį minėjau?

      Nei Kirkilas, nei Kubilius, nei kitas ministras NIEKADA NEDIRBS žmonių labui. Jie dirba, tik interesų grupėms. Šiuo metu- oligarchinėms grupuotėms ( VPdešimtukams, maximkom, lubiam, mockam ir t.t. ).

    • Zita

     „Jei Kubilius ar kiti ministrai stenktūsi, tai tokių krizių nei pas mus, nei kitur- nebūtų“.

     Aš irgi tos nuomonės, kad jei ne Kubilius pasistengtų tai išgelbėtų pasaulį :D
     Tik ko jisai čia taip nesistengia? A?

     • nerijus

      mdxacuk

      Kirkilas, kaip ir visa likusi politinė paranoja, tėra tik marionetės. Neteisinų jų, nes jie to mažiausiai nusipelnė.

     • nerijus

      Zita

      JEI visos Pasaulio Vyriausybės ( tai norėjau psakyti ), labiau domėtūsi ir vykdytų politiką, kuri teisinga būtų visiems, tai tokių tvarinių, kaip krizė ar kaip ji ten vadintūsi- nebūtų. Kai yra grupuočių interesai, tai- neišviangiama.
      Šiuo metu, Pasaulyje, vyksta turto perskirstymas.

      Zita
      Patarčiau mažiau kreipti dėmesį į „lietuviškas“, tendencingas žinias.
      Nei viena Pasaulinė TV, laikraščiai, niekada nepasakys, kad kapitalizmas- blogis, nes jie iš to gyvena.

     • mdxacuk

      Nerijau, tai kas gali išgelbėti Lietuvą? Kirkilas netinka, Kubilius neadekvatus, D.G. su juo išvien, Paksas išnešė kirvelį į Briuselį. Kas tada? Gal pats laikas rinkt Liaudies Seimą ir prašytis atgal prie Rusijos papo? Ale kad pas juos biudžetas dar prieš le;is mėnesius nurėžtas 40 proc, plius dar ir rublis nuvertintas 20 proc. nejaugi krachas?

     • nerijus

      mdxacuk

      Niekas negelbės tos lietuvos ir net nesiruošia :)
      O nuo ko ją gelbėti?
      Gyvenom, gyvensim ir dar gyvensim :)

      Bet irsunku su Jumis- konservatoriais.
      Kaip įsiklas kokia mintį į galvą, o jei dar apie Rusiją, tai iš vis- nediskutuotina, nes smegenys uzurpuotos rusofobijų ir nebandyk net rašyti, kad tai Rusijai, mes esam tik mažas žirniukas Pasaulio žemėlapyje.

      Rusų kapitalas remia Pasaulio lietuvių sporto žaidynes ( šiuo metu vyksta ), o tiksliau- Snoras.
      Ir kas čia tokio?
      Man- nieko.

      Kiek proc. žmonių, iš Snoro paėmė paskolą būstui, vartojamąją,.?
      Nesitikslinau, bet manau,kad daug.
      Ir kas čia tokio?
      Man- nieko.

      Kas bus su Rusija? Nepergyvenk, ji ne tokia valstybė, kad bankrutuotų. Mažiau klaussykit blevyzgų.
      Kaip gali bankrutuoti valstybė, kai visi gamtos ištekliai, kurie yra mendelejevo lentelėj yra pas juos?

      Kas dėl paskolos paėmimo iš Kinijos, tai tarpusavio bendradarbiavimas. Jūs mumspinigėlių ( JAV dolerių ), o mes Jums už tai naftos?
      Ir kas čia tokio?
      Biznis ir tarpusavio ryšių palaikymas. Kaip ryšius palaiko JAV ir JAE, taip ir Rusija su viena didžiausių ekonomikų pasaulyje- Kinijos Liaudies Respublika.

      Geriau pagalvok, kas bus Lietuvai, kai bus nutiestas NordStream? Taip, mažiau įtakos EP ir EK savo „veto“ teise.

      Kodėl nekuriama alternatyvi ir atsinaujianti energija? Todėl, kad yra interesų grupės, kurioms nenaudinga, kad tokiapolitika, būtų vykdoma.

      Rusijos rublis nėra susietas su jokia valiuta, tai- gerai.
      Be to, kaip ir Lenkijos zlotas.
      :)

     • mdxacuk

      Valstybės bankrotas yra tada, kai ji nebesugeba vykdyti sau prisiimtų įsipareigojimų tiek viduje, tiek išorėje. Rusiją bankrotas ištiko 1998 m., kai metų vidury įsiskolinimai vien gyventojų algoms viršijo 12 MILIJARDŲ USD, algos buvo nemokamos mėnesių mėnesiais. O išmokos valstybės skolai aptarnauti viršijo biudžeto pajamas 40 proc. Kas tai yra, jeigu ne totalus bankrotas ir krachas? Galiu priminti, kad USD tada kainavo apie 6 rusiškus rublius. Galit pasidomėt, kiek jis kainuoja dabar. Dar reikia primint, kad Rusija, bandydama užkaišyt vidaus skolas, kaip pamišusi platino valstybines oblogacijas už beprotiškus procentus. tai ją ir pribaigė, nes netruko ateiti momentas, kai ji tų procentų padengti nebeturėjo iš ko.

      Mendelejevo lentelė čia ni pri čiom, nes jos nevalgysi. Maža to, kaip tik valstybės, labai priklausomos nuo žaliavų eksporto, yra jautriausios pasaulinės ekonomikos nuosmukiui. O Rusija būtent tokia ir yra, nes 80 proc. jos eksporto yra žaliavos. patys rusai sako, kad kai nafta kainuoja pigiau 60 USD, jiems eksportuoti nuostolinga. Bet tenka nori nenori.

      Pernai Rusija sugebėjo išvengti tokios katastrofos, kaip 1998, nes turėjo sukaupusi atsargų iš kelerių metų brangios naftos prekybos. Bet aš manau, rusai tikrai dėkingi savo valdžiai už penktadaliu nuvertėjusį rublį.

     • nerijus

      Rusai niekam nedėkingi.
      Rusija, šiuo metu, ne ta šalis, kuri buvo prieš 5, 10 ar daugiau metų.

      Kaip gali būtų nuostolinga, kai 60 $ Kainuoja?
      Jie sakys, kad nuostolinga ir 400 $ ir daugiau.

      Mūsų šilimintiekininkai sako: mums nuostolinga šildyti už tokią kainą.
      Jūs jais tikite?
      Aš- ne.

      Kai nafta brangsta, degalinės sureaguoja iš kart, kai pinga- teisinas, kad jie turi sukauptų atsargų ir kol jų neišparduos, tai kaina nekis?
      Jūs jais tikite?
      Aš- ne.

      O kam naudingos obligacijos ir kam jos platinamos?
      Lengviau pasakyti- bankrotas, nei atiduoti už jas pinigus.
      Taip, gali nutikit ir Lietuvoje.
      Kaip gali žinoti, kas bus po metų, kai negali žinoti, kas bus rytoj?
      Žinojai, kad bus sunkmetis?
      Gyvenai ir džiaugeisi. Bet tai laikina.

      Patiko vienas pasakymas:
      Nieko Pasaulyje nėra tikro, tik mokesčiai ir mirtis :)

      Skaityk daugiau literetūros ir ne vien tokios, kur parsiduoda pas mus, bibliotekose.

      mdxacuk, ne Jūs, o tu :)

     • mdxacuk

      Aš nežinau, kodėl rusams naftos eksportas nuostolingas. Manau, kad yra reali savikaina, nes naftą reikia išgaut (Rusijoj dažnai atokiose sunkiai prieinamose blogo klimato vietovėse), reikia transportuot, reikia sumokėt mokesčius ir t.t.

      Rusai obligacija platino kaip ir visi – gauti paskolas, nes nebeturėjo iš ko mokėt algų šachtiorams, mokytojams, daktarams ir t.t. Palūkanos buvo beprotiškos, ir jie obligacijas leido „Sekundės“ banko principu: naujom paskolom sumokėdavo senąsias ir procentus. Viskas augo kaip sniego kamuolys, kol atėjo krachas. Dar reikia nepamiršti Čečėnijios karo išlaidų (manoma apie 5-6 milijardus USD) ir atstatymo išlaidų, kurios tikriausiai beveik visos buvo išvogtos.

 • neidomu

  kokios tai mistiškos temos. Kam dar berūpi tas elitas? Elitui jau seniai bankrotas :)

  • Juozas

   Būtent per krizę ir atsiranda elitas, kai žmonės pradeda mažiau pasitikėti savimi ir žvalgosi į kitus. Panašiai būna ir darbe, lyderiai iškyla, kai riekai imtis atsakomybės ir daryti tai ko nenori kiti. Kubilius galėjo tapti tokiu lyderiu, jeigu būtų prisiėmęs visą atsakomybę ir nerodytų pirštu į Kirkilą, čia buvo rimta politinė jo klaida, galėjo net tuos bičiulius po padu pakišti.

   • neidomu

    :) na, lyderiai iškyla, nes jie yra lyderiai, taip sakant, iš prigimties ir kraujyje. Vien tuo, kad esi savo srities lyderis, nesi elito atstovas. (ir ačiūdievui!)
    Mūsuose nėra elito. Yra taip vadinamas suglamūrintas pseudo-elitaz. Ogi apie dar tūlo W.C.Millso aptartą galios elitą LT net kalbų nėra. :)

  • Jonas Žvelgaitis

   gerb. „neidomu“, vienas tikrojo elito požymių – nedemonstruoti, kad jis elitas. Nes ir jam pačiam ir kitiems yra aišku kad jis elitas. Tikras elitas gerbia save ir kitus. Tikrojo elito paprastai neveikia ar beveik neveikia reklama, marketingas, kampanijos. Bet tikras elitas nesako, kad jam neįdomu, tikras elitas tiesiog nedalyvauja ten, kur jam neįdomu.

   • neidomu

    Kodėl nedemonstruoti? Idant elitas gebėtų paveikti mases sau tinkama linkme, jam būtina ir demonstruoti, ir reklamuoti. Nebūtinai akivaizdžiai ir rėksmingai. Elito galia slepiasi gebėjimu manipuliuoti masėmis. Slaptas galios veidas ir pan.
    Neidealizuokime elito. Nemenkinkime masių. Tikram elitui įdomu viskas. Net jei tikrai neįdomu.

    • Jonas Žvelgaitis

     To „neidomu“. Tikras elitas niekur nesislepia, jis kaip namas, tiesiog yra, tikras elitas nemanipuliuoja, bent jau neturėtų, tikra selitas nėra slapta jėga, tai ne masonai (nors masonai gali būti elitu), tikram elitui įdomu viskas, bet jis nesako, kad jam neįdomu, nes jis gerbia.

     • neidomu

      na, elitas tikrai nėra Dievas :D
      nes prie jūsų „tikrąjam elitui“ skirtų epitetų pridėjus „tikrasis elitas yra meilė“, gaunam praktiškai Aukščiausiojo apibrėžimą.
      O kurių velnių elitas išvis reikalingas? :D

     • Jonas Žvelgaitis

      O dabar su švelniu humoru ir intriga: taip, tikram elitui meilė ir labdara abu labu tokiu. Taip, gal elitas ir nereikalingas, bet dažniausiai jis yra. Kas žino, gal Jėzus Kristus tikrojo elito atstovas? O popiežiai – pagal statusą ir pagal žmonių pagarbą; ar galime visus lyginti kaip elito žmones?

     • neidomu

      pabūkim ‘neviernais tamošiais’ ir pamėginkime bakstelėti tą elitą pirštu. Kur jis. Mūsuose?
      Nea, popiežiaus pavyzdys netinka. Tai aukščiausias Katalikų hierarchijos postas, palikime kas ciesoriaus – ciesoriui ir pan.

 • Mantas

  Kaip ir sakiau, lietuvio kraujyje yra menkavertiškumo jausmas, nes jam reikia kažkokio „elito“, kad galėtų tai sau patvirtinti.
  Elitas, kaip sąvoka, reikalingas tik mokslininkam, kuriem reikia viską klasifikuoti ir sudėlioti į stalčiukus, bet niekaip nesuprantu kam šitai taip mėgstama spaudoje. Kad kažką pakiršint? Kad būtų lengviau ką ant višelio uždėt? Nes niekaip nesuprantu kaip šios temos gvildenimas gali pasitarnauti dabar gyvenančiam žmogui. Va Račas pagalando dantis, aišku, paskui keli etatiniai (eltiniai?!) komentatoriai, kurie bet kokiu klausimu pasipasakos ir kas iš to.

 • LOL

  Vienintelis tikro elito pozymis-jie yra, bet ju nesimato.Visi kiti-parodija.

  • nerijus

   „Vienintelis tikro elito pozymis-jie yra, bet ju nesimato.Visi kiti-parodija.“

   pasakyčiau kitaip:

   Vienintelis tikro elito požymis- jie yra, bet ju nesimato, nes JIE parodija.

  • J.naivusis

   Labai taiklus LOL apibūdinimas.

 • bn

  Sako, kad valstybę gali valdyti ir virėja. Tai aš ir matau, kad virėja būtu geriau. Kubiliui aš savo virtuvės nepatikėčiau.

  • Juozas

   Kubilius ir yra elitas, nes iš jo visi tikisi stebuklo, Grybauskaitė irgi. Pasibaigus krizei elitu vėl bus verslo atstovai ir jų žmonos manekenės, nes jiems pavydės ir į juos bandys lygiuotis runkeliai pirkdami už skolintus pinigus panašų automobilį ir gal kiek storesnę manekenę žmoną, priklausomai ką įpirks, o valdžia tuomet nebus tokia įdomi, galės Kirkilas grįžti su visais bičiuliais iš politikos apkasų.

   • nerijus

    Stebuklo tikimasi ne iš Kubiliaus, o iš dangaus…Nemaišykim religijos ir gyvenimo :)

    O jei Rumšas, neva, važinėja su „elito“ Pinkevičiaus žmona Valentaite?

    Rumšas „elitas“?

    • Juozas

     Nežinau kas tas Rumšas, bet matyt bus elitas, jeigu jis taip įgys autoritetą :) Elitas visiškai priklauso nuo to, kokį jį nori matyti runkeliai, jie renkasi elitą.

 • nerijus

  Jei kalbame apie „elitą“, tai šis straipsnis labai tinka:

  http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=22904876

  „Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės poskyrio vedėjas Marius Švaikauskas DELFI sakė, kad šiukšlinantys rūkaliai baudžiami ne tik tuomet, kai faktą pastebi pareigūnas, bet ir tuomet, jeigu apie įvykį pranešama.

  Tokiu atveju vykdomas tyrimas: apklausiamas galimas pažeidėjas, pranešusysis asmuo.

  „Negalima taip nubausti žmogaus iš karto. Jeigu rašomas administracinės teisės pažeidimų protokolas, turi būti nustatytas tikslus (pažeidimo – DELFI) laikas, konkreti data, konkreti vieta, liudytojas, apklausiama papildomai žmonių“, – teigė M. Švaikauskas.

  Paaiškinus konkrečią situaciją, savivaldybės atstovas teigė, kad jeigu prieš ESBO PA pirmininką būtų parašytas skundas, veikiausiai tektų apklausti tiek patį J. Soaresą, tiek pranešėją.“

  Kaip būtų apklausiamas pranešėjas:
  a) smūgiais
  b) priminimu, kad gyvenimas gražus
  c) priminimu, kad ne „tuos“ skundžia
  d) tinka visi, išvardinti variantai

  Kai reikėjo bausti studentes, tai niekas nieko neaiškino- kvailos, kad nepadavė į teismą.
  Šiuo metu, kai kas pašiukšlins, tai galės DRĄSIAI kreiptis ir teismui bus lengviau, nes viskas labai aiškiai paaiškinta Mariaus Šveikausko.

  Mariau- IŠSIGANDOT?
  Kinkos drepa? Eikit, atsigekit alaus ar taurelę išmeskit-apsiraminsit.

  ESBO PA pirmininkas J.Soaresas- ELITAS?

  Aš būčiau nubaudęs, tai tas diedas, kur vadinasi ESBO PA pirmininku, būtų gryžęs tėvynėn ir tikrai prisiminęs Lietuvą.

  Nereikėtų kurti klipų, su Rumšu, apie drąsią šalį. Kurtume filmus apie drąsius valstybės tarnautojus :)

  • nerijus

   O kam apklausti pranešėją, jei jis pateikia foto- įrodymas?
   Jų jau nepakanka, kaip studentėms pakako?

   Bailiai jūs ir karjeristai, o ne valstybės tarnautojai.

 • lv

  Tikrai nesutikčiau su J. Ivanauskaitės mintimi, kad „Tai greičiau yra savotiška turto, grožio ir prabangos filosofija, pagrįsta ne tik aistra turėti, bet ir menu būti, pajusti tikrą gyvenimo pilnatvę.“.

  Manau, kad turto ir prabangos filosofija, įvilkta į aistrą turėti, kaip tik ir atima galimybę pajusti (gyvenimo) pilnatvę. Ironiška, kad giliausiai tai suvokia (kai jau suvokia) tie, kurie siekia išmainyti „aistrą turėti“ į „meną būti“, o to nesuvokiantys stengiasi realizuoti savo aistrą turėti, nes tai jiems yra (gyvenimo) pilnatvė.

  Man tikrojo virsmo į tikrą elitiškąjį aristokratiškumą pavyzdys būtų toks žmogus ir tas transformacijos momentas, kai (vėl) atrandama, suvokiama, kad „reddenda est terra terrae“, tačiau kraujyje jau teka „non omnis moriar“ (suprantama ne turtų ir prabangos prasme)…

 • Klaustux

  Krizės gilinimas, verslo žlugdymas, gyventojų skurdinimas, varymas į kapus- viskas daroma vardan euro. Klausimas, kam reikalingas euras, ar jis vertas tokių gyevntojų kančių, ar jis pagerins gyventojų padėtį? Nepagerins. Valstybės gerovė ir tuo pačiu jos gyventojų gerovė priklauso nuo pramonės ir žemės ūkio, eksporto. Tik turint klestintį ūkį, klestės ir valstybė. Todėl visos tos kovos ir kančios dėl svetimų popierėlių yra beprasmės.
  Būtina, kuo greičiau keisti bepročių konservatorių vyriausybę, kol galutinai nesunaikino ekonomikos ir valstybės.

 • Juozas

  Aš irgi sutinku, kad reikia keisti Vyriausybę, nes jau susikompromitavo ir nevykdo pažadų. Nauja irgi nieko nepasieks, bet 100 dienų bus galima atsikvėpti :) Gal iš kokio 10 karto pavyks išsisirnkti žmones, kurie nieko nesugeba, bet bent jau nemeluoja.

  • romas

   Juozai, o ką šita vyriausybė Jums pažadėjo? Aš esu tikras, kad nebalsavot už šią valdžią, nes nebuvot už jos programą. Todėl, jei ji netesi pažadų tiems kurie už ją balsavo, Jums turėtų būti nusispjaut. Bėda yra, kad ankstesnė valdžia neapskaičiavo viešųjų paslaugų lygio, kurį valdžia gali suteikti pagal mūsų ūkio struktūrą. Kai dabar yra mėginama kirpti iki valstybės galimybių ribos, visi yra nepatenkinti. Ir vistiek reikia rinktis: ar kirpti, ar dar nulupti mokesčių. Abu variantai verslui yra blogai, nes mažina apyvartą. Ir ką Kubiliaus vietoje padarytumėt, Juozai? Aš suprantu, kad mokestinė politika veikia konkrečius verslus, bet valstybė rūpinasi ne tik jais, nes yra įsipareigojimai mokėti samdomiems valstybės sektoriaus darbuotojams. Skolinimasis tik atideda problemą, o prasidėjus augimui, paskatins emigraciją, nes pareiga aptarnauti skolą vers didinti mokesčius ir tuo pačiu neduos uždirbti.

   • Juozas

    romai, apie tai jau ne kartą tau atsakinėjau. Nevykdo pažadų ir šita Vyriausybė. Pavyzdžiui : „socialinės išmokos nebus mažinamos“ http://www.zebra.lt/lt/aktualijos/lietuvoje/A-Kubilius-socialines-ismokos-nebus-mazinamos-2009-06-16.html http://www.kedainietis.lt/kedainiai-naujienos/kedainiai-politika/konservatoriai-motinystes-atostogu-tvarka-nesikeis/, žadėjo kovoti su korupcija, žadėjau taisytit klaidas, žadėjo nedaryti vienašališkų sprendimų, žadėjo mažinti biurokratiją ir taip toliau. Nepriklausomai nuo to kiek kartų pakartosi, kad kalta buvusi valdžia, tas niekaip neišpręs jokių problemų ir nesušvelnins šitų melagysčių. Aš irgi žinau, kad Kirkilo Vyriausybė buvo nevykusi, bet tai nepagerina Kubiliaus Vyriausybės.

    • Juozas

     Atsiprašau, pridėjau perdaug nuorodų į tuos pažadus. O del alternatyvos, tai manau, kad Kreivys galėtų formuoti veiksnią Vyriauybę, reikėtų leisti jam pasireikšti daugiau.

   • Juozas

    Beto aš manau, kad taupymo politika yra teisinga, progrmam man irgi tinka, tik ją vykdo netinkami žmonės ir todėl nieko apčiuopiamo nepasiekė. Pavyzdžiui aš manau, ka socialines išmokas reikia mažinti, bet Kubilius žadėjo nemažinti, todėl jas mažinti galima tik po Kubiliaus atsistatydinimo.

 • NiekurNeiva

  Apie mažinimus, taupymą. Ne apie „elitą“, gal tik kaip tokie
  sprendimai priimami pas kaimynus – pradedant tuo, kad Swedbank uždarė kas 5 skyrių, baigiant tuo, kad sutabdomos laidotuvių pašalpos… Jau nekalbant apie darbo kodekso pakeitimus, atlyginimų, pašalpų mažinimus ir mokesčių didinimą:

  http://rus.delfi.ee/daily/estonia/article.php?id=24312321

  Taigi, mūsų „elitas’ dar ne kartą pasirodys visu „gražumu“, kol priims analogiškus sprendimus. O sprendimai vis tiek neišvengiami, bet kaip svarbu KAIP TAI bus padaryta?

  P.S. Pasikartosiu, bet konservatorių „elitas“ tikrai ŽENKLIAI blogesni ADMINISTRATORIAI nei socdemai. Gaila …

 • gato

  Nerijau, perskaičiau komentarus ir užkliuvo viena jūsų frazė. Rašėte „JEI visos Pasaulio Vyriausybės vykdytų politiką, kuri teisinga būtų visiems“
  Ar jūs tikrai naiviai tikite, kad egzistuoja politika teisinga VISIEMS? Apskritai ar egzistuoja teisingumas VISIEMS. Paprastai kas vienam teisinga, kažkam visada bus neteisinga…

 • Linas

  romui.Kai kur Jūsų tiesiog nesuprantu.Jeigu konstatuojama,kad didinami mokesčiai verslui yra blogai,tai kam jie tada didinami?Negi neaišku,kad aritmetinis PVM didinimas neatneš norimo efekto?(Beje manau,kad jeigu seimas pritars PVM didinimui iki 21 proc.,tai nuo sausio 1d.tarifas vėl bus didinamas).Kitaip prisikalbėsim iki tokio lygio,kad nesugebam įveikti krizės todėl,kad Lietuvoje per maži mokesčiai.Kai klausiama,ką daryti,atsakau:mažinti valstybės biurokratinį aparatą(įskaitant savivaldybių,Lietuvos banko ir kt.neliečiamų)ir mažinti daugiausiai apmokamų valdininkų algas.Tam ir buvo sukurta saulėlydžio komisija,kuri ir vėl nieko ryškaus nenuveiks todėl,kad pradėjo ne nuo to galo.Pirmiau reikėjo pakeist įstatymus,stabdančius mano čia išvardintus pokyčius,o po to pradėti darbus.Be įstatymų pakeitimo vėl išeina dar vienas šnipštas.Kubilius eina kitu keliu:pradeda nuo mokytojų,bibliotekininkų,policininkų,pensininkų ir pan.algų ir pensijų mažinimo ir mokesčių didinimo,stengiantis žūt būt išlaikyti minimalų biudžeto deficitą.Kita vertus,kitu keliu jis ir eiti negali,nes lygiai taip pat kaip ir buvo Kirkilas yra organiškai priklausomas ir suaugęs suo tuo pačiu biurokratiniu aparatu. Tai kas gi bus rudenį,ar jis supranta?Tik prašau man neminėt TVF ar Pasaulio banko rekomendacijų.Kiekviena šalis iš krizės eina savo keliu.P.S.Ir dėl dievo,Juozai,baikit apie tą Kreivį – dar vienas gelbėtojas atsirado.

  • Juozas

   O kuo tas Kreivys neįtiko ? Žinau, kad jis nieko nepadarys, bet gal jis sugebėtų įgauti pasitikėjimą tarp investuotojų ir leis viską padaryti kitiems, jis bent supranta investicijų svarbą ir nepastebėjau, kad būtų apsimelavęs kaip tas elitas, neteko skaityti, kad būtų pirkęs kažkokį pižonišką aksesuarą iš mokesčių mokėtojų pinigų kaip koks Dagys, arba švaistęs pinigus savireklamai. Geras vyras, tik jis yra labai sudėtingoje situacijoje.

   • mdxacuk

    Susumuojam tamstos informaciją apie Kreivį.

    1. Tamsta „žinai, kad jis nieko nepadarys“. Tai gal geriau paieškot kas sugebės padaryt?
    2. „…gal jis sugebėtų įgauti pasitikėjimą tarp investuotojų.“ o gal ir nesugebėtų? Kur prielaidos, kad sugebės. Yra žinoma, kad jis nuvarė į skolas vieną savo bendrovę, kai aplink visi klestėjo. Tai gal apieškot tokio, kuris turi savo sėkmės istoriją?
    3. „…nepastebėjau, kad būtų apsimelavęs kaip tas elitas.“ Kiti pastebėjo – buvo istorija su jo magistro diplomu, kurio jis taip ir nesugebėjo apginti. Galima prisiminti, kad jo išsilavinimas – viso labo istorikas iš Pedagoginio. Kaip verslininkui neįspūdinga.
    4, „…neteko skaityti, kad būtų pirkęs kažkokį pižonišką aksesuarą iš mokesčių mokėtojų pinigų“. Šitam tinklaraštyje p. Račas kažkada buvo panarpliojęs labai įtartinas jo mokesčių deklaracijas. Tingiu smulkintis, patarčiau susirast.

    Tai kuo jis taip ypatingai geras vyras? Kam geras?

    • Juozas

     Na, jis yra neblogesnis už kitus. O kokių ten „genijų“ dar esama, kurie kažką padarytų. Kreiviui bent pavyko su tuo Banku susišnekėti, neišgasdino ir neatbaidė. Man atrodo, kad betkas ten nuėjęs nesusitvarkys ir pakaktų, kad gabingai nuvestų šalį bankrotą, nieko blogo nepadręs.

  • romas

   Linai, per daug sureikšminate valdininų kainą biudžetui. Nesiginčysiu, kad tą aparatą galima mažinti gal net per pusę, bet tai neatneš esminio sutaupymo. Žymiai daugiau valgo sveikatos apsaugos sistema, švietimas, policija, Sodra. Mažinti išlaidas reikia visur, nes visur klesti neūkiškumas. Savivaldybės yra nepriklausomos nuo vyriausybės (tam jos ir savivaldybės), todėl vietiniu taupymu tegul jos ir užsiima. Laiko priimti naujus įstatymus kol kas buvo per mažai, o ir sunku, nes koalicija yra marga. Kas tuos įstatymų projektus kurs? Realiai juos kuria ministerijų ir Seimo valdininkai. Nėra galimybių visus juos atleisti ir pakeisti geranoriškais bei kompetentingais žmonėmis. Ir tai ne tik vyriausybės geros valios trūkumas – nėra kuo juos keisti. Vienintelis būdas yra esamą valdininkiją atskiesti po truputį naujai mąstančiais ir iniciatyviais. Bet vėl problema – tokie žmonės turi savo kainą, kurios tauta nenori mokėti. Be lėtos evoliucijos nesigaus, o rėkti apie tas problemas reikėjo jau labai seniai. Kubilius I-asis buvo jas pakėlęs. Jo iniciatyva tada buvo įkurta saulėlydžio komisija. Jei per tuos aštuonis metus būtų įvykusi valstybės aparato reforma su saulėlydžiais, nereikėtų to daryti per krizę. Bet tada, aišku, ir Kubilius II nebūtų tapęs premjeru :(

   • nerijus

    romai, ir Jūs..?

    Jie ne valdininkai, o VALSTYBĖS TARNAUTOJAI ( mūsų tarnai ).
    Kas Jums darosi, žmonės, numetė žiniasklaida „antį“ apie valdininkus, tai visi įsikandę laikote?
    Atsipeikėkit.
    Čia kaip narkomanui- narkotikai.

    Ta pati, Kubiliaus, „saulėlydžio“ komisija „valo“ ( politiškai ir ne tik ) etatus valstybės TARNYBOJE.
    Kiekviena, nauja valstybės tarnautojų „kąsta“, atėjusi valstybės tarnystėn, renka naujus „kadrus“ ir BŪTINAI lojalius, jų vykdomai politikai/ pažiūroms.

 • Linas

  Juozai,tikrai baikit su tuo Kreiviu,nebereikia daugiau.Žinia,situacija sudėtinga,nelabai ir juoktis norisi.Nenoriu aš čia jam jokių etikečių klijuoti,bet tai stabiliai pasimetęs ministras,geriau kaip Dagys,ale nedaug.Geriau prieš galą nusiperka bile ką iš rūbų iš reprezentacinių ir atia.Testato kokį G.Miškinį.

  • Juozas

   Na, gal ir prata mintis, bet gerų mičių ir nėra. Kiaip vakar sakė G. Nausėda „Akistatoje“, išeitis yra, bet dar nesam tam pribrendę, reikia dar pasikankinti kol visi supras ką reikia daryti, matyt dar netaip blogai gyvenam.

  • romas

   Te stato kokį nors G. Miškinį ir tegul būna viskas kaip buvę :) Linai, ar tik nesate įtikėjęs buvusios valdžios kompetenecija? Vienintelis, kuo operuoja senoji biurokratija, yra informacija. Tai yra neabejotina vertė ir išmėžti visų negalima. Bet ši žmonių grupė ir yra tas vadinamas klanas, kur nusistovėjo naudingi(korupciniai) verslo ryšiai.

 • Juozas

  Kreivys irgi yra tinklaraštinikas http://kitukampu.blogspot.com/ , bet paskaitinėjęs supratau, kad jis visai netinkamas, jis irgi kaltina buvusią Vyriausybę, o jeigu ieško kaltų, tai reiškia, kad yra nevykelis bijantis atsakomybės.

  • nerijus

   Juozai

   Visų Vyriausybių priedermė, kaltinti prieš tai buvusias :)

   Kaip kitaip parodyti savo darbus, jei ne tik taip, kaip priešpastatyti „nukelievusios“ Vyriausybės „blogus“ darbus?
   Amžinas ratas :)
   Ateis nauji- jie kritikuos šią Vyriausybę ir t.t., ir t.t. :)

   Kaltus randa, tik reikia noro, pažinčių ir daug pinigų, ir turėti tiek, kad kaltasis jų turėtų mažiau :)

 • nerijus

  Kubilius:

  „Mažinant išlaidas, deja, kokių nors lengvų ar neskausmingų eilučių nebėra, todėl ir pateikėme daug pasiūlymų nuo PVM ir „Sodros“ įmokų didinimo iki viešojo sektoriaus atlyginimų mažinimo, pensijų mažinimo, socialinių išmokų mažinimo, savivaldos finansų sutvarkymo.“

  A. Kubilius teigia, kad lengvų sprendimų nebeliko.

  alfa.lt

  Išskirčiau žodžius:
  „savivaldos finansų sutvarkymo“
  Vilniaus savivaldybė nusprendė, kad jiems nepakanka 200 Lt. kanceliarinėsm išlaidoms ir jie jas pasididino iki 700 Lt.

  Kaip žinia, pagrindinę valdžią Vilniuje „vadelioja“ konservatoriai. Pirma pasididins, kad paskum būtų viešai sakoma: pasimažinome nuo 700 iki 500 Lt.? Žiūrėkit, kokie mes šaunuoliai…

  Vilniaus savivaldybė paėmė 100 mln. Lt. paskolą ir vietoj to, kad grąžintų senas skolas- vysto naujus projektus ir žinoma, tikėtina, iš to pelnysis jau jų proteguojamos įmonės, likusioms numesdamos tik kasnelį ar net trupinėlį.

  • Juozas

   Čia rimtai ? Jeigu mūsų elitas dar pasididintų kanceliarines išlaidas, tikriausiai būtų galima sakyti, kad čia tokia taktika parodyti runkeliams kas čia yra tikras elitas :) Netikiu, negali būti, kad konservatoriai yra tokia supuvusi partija, net bičiuliai taip nepadarytų.

   • romas

    Juozai, bet tarybos narys gauna atlyginimą nuo 600 iki 1200 litų. Man išviso yra įdomu, dėl ko reikėtų norėti būti savivaldybės tarybos nariu? Mėginu įsivaizduoti: 600 lt. algos ir 200 lt. išlaidos darbo priemonėms. Todėl ten yra pilna tokių, kaip A.Greitai, kuris neturi laiko būti tarybos nariu, ir tokių kur nesakysiu, bet, matyt, gyvena iš turimos įtakos. Vilniaus sąlygomis 200 lt. labai greitai galima išleisti benzinui važiuojant į savivaldybę. Bet galima galvoti ir taip : pareigos leidžia prisivogti, todėl atlyginimas – nereikalingas :)

    • Juozas

     Akivaizdu, kad Kubilius nekontroliuoja savo bičiulių, bent iš partijos galėtų išmesti už tokį ignoravimą. Koks jis gali būti lyderis, jegu tie tarybos nariai iš jo politikos atvirai išsityčiojo su tais 200 lt, kaip pasakytų Ramanauskas „pagaidino“ Kubilių ir jo remėjus.

     • nerijus

      Juozai

      Niekas nedaroma, be partijos aukščiausios valdžios žinios :)

     • romas

      Juozai, visa Lietuva yra tokia. Jei Kubilius yra vos vos kitoks, tai ir taip jis yra balta varna. Vilniaus tarybos sprendimas kainuoja 50000lt už 1 balsą. Negaliu to teigti, bet tokia yra vilniečių tautosaka (mitai ir padavimai). Netiesioginis įrodymas būtų Lementausko siūlyta suma. Ten sistemą reikia keisti iš esmės. Norint, kad tarybos narys tikrai dirbtų žmonėms, įsigilintų į sprendimus, jam reikia mokėti normalią algą. Vilniaus miestas žmonių skaičiumi yra beveik kaip Liuksemburgas, mieste veikia gan nemaža ekonomika, todėl tikėtis, kad savivaldos atstovai gali kainuoti kaip valytojos ir dirbs vilniečiams, yra naivu. Iš kitos pusės, kam jiems tie papildomi 400lt. :)

     • nerijus

      romai

      Teisėjams padidino lagas ir kas iš to?
      Kaip ėmė, taip ir ima, ir ims.

      Kaip daktarai, policininkai ėmė, taip ir ims…

      Žmogus tokia būtybė, kai visko ir visada vis maža ir maža…Pavalgo, atrodo sočiai, tik, kilst nuo stalo ir vėl dairosi- ką vėl užkrimtus :)

      Nepatinka mokamas atlyginimas- prašom, eikit kurti savo įmonės ( juk man taip sakėte ), bus kam patinka.

      romai
      Kuo toliau, tuo labiau Jumis nusiviliu. Prarandate savo minčių skaidrumą. O aš, koks buvau runkelis, toks ir likau :)

    • nerijus

     Į darbą važinėju savo automobiliu. O kuom skiraisi tarybos narys?
     Daug žmonių, kurių alga siekia tik 1000 Lt.- vairuoja automobilį link darbo.
     Būti tarybos nariu, sakot? Privilegijuotas darbas, o žiū, dar ir „otkatą“ galima susiorganizuoti ir prieš gimines pasipuikuoti, jog esi Sostinės tarybos narys ( ir nebūtinai Sostinės ) :)
     Žmogiška.

     Kas dėl tarybos narių darbo, tai jie turi DAUG laisvo laiko, darbo metu :)
     Kaip galima suspėti filmuotis „krizzzėj“ ir tuo pačiu metu tarnauti valstybei?

     • romas

      Nerijau, man įdomu ar pvz. tokiam Paksui užteko už komunalines namo paslaugas susimokėti už algą, ar ne? :)

     • nerijus

      romai
      Jei žinočiau- pasakyčiau.

      Tai ko ten visi lenda, jei varkšam- nuskriaustiesiems,tokia maža alga? Jūs žinote ir aš žinau, ir visi žino.
      Visų pirma, tai įtaka, o antra- pinigai ( ne alga ).
      Ir visa teorija.
      Ir prie ko čia tas Paksas?
      Man jis negiminė.

     • romas

      Galėčiau, Nerijau, ir Martikonį paminėti, bet nežinau, ar esate vilnietis, nes net ne visi vilniečiai žino Martikonį. Esmė yra tame, kas vyrai iš biznio važiuoja su rimtais automobiliais ir turi namus geruose rajonuose. Tokia tarybos nario alga jų patiriamų gyvenimo išlaidų nekompensuoja. Ir pridėjus tuos nelaimingus 400 litų nekompensuos. Todėl yra įdomu, kodėl jiems taip norisi aukotis ir kodėl visi stebisi 400lt. priedu, bet nesistebi jų pajamomis savivaldybėje apskritai. Gal ir seime tokia praktika tiktų – dėl vaizdo gautų kišenpinigių, o tikrą algą gautų iš Rubikono arba VP market:)

     • nerijus

      Va, romai, kalbate suprantama kalba :)

      Negaliu pasakyti, kodėl jie taip „aukojasi“, bet yra žinomas faktas,kad kuo turtingesnis, tuo labiau gviešiasi nors ir skatiko…
      Esu vilnietis.Pažystu kelis tarybos narius ir tarnautojus Vilniaus savivaldybėje, bet dar nespėjau jų paklausti: kodėl?
      :)

      Įdomus žmogaus susireikšminimas:
      kai Zuokas buvo meru, tai vienas liftas kildavo tik į jo kabinetą ir atgal į pirmą aukštą. Juo galėdavo važinėti tik pats meras :)
      Užeiti galėdavo tik kviesti asmenys ir jokių pašaliečių, nors jie ir tarybos nariai. Kodėl žiniasklaida neviešino tokių dalykų?

 • bn

  Romai, Jūs teisus, taip ir yra.

 • Linas

  romui.Be reikalo galvojate,kad ministrų kaitaliojimas kas keturi metai,o faltiškai dar dažniau,nulemia sėkmingą darbą.Nieko panašaus,atėję kaltina buvusius,nors faktiškai daro tą patį,taip ratas ir sukasi be jokių žymių pokyčių.G.Miškinį tiesiog pasiūliau,nes jis jau seniai dirba ministerijoje viceminitru,be to,berods,pernai buvo išrinktas geriausiu valst.tarnautoju,negirdėjau,kad būtų politiškai labai angažuotas,bent jau ne taip,kaip gerb.Dagys.Gaila,kad tai visuomenei nieko nereiškia,toliau tebegalioja principas“nesvarbu,kad durnas,by tik savas“.P.S.kažkodėl I.Šimonytę konservatoriai ryžtasi statyti į finansų ministres,matyt,su aukojimo ant iešmo misija.Ūkis ir taip visai pašlijęs,ką iš jo bepaimsi,tebūna savas.P.S.2.prisiminiau,kuo „sužavėjo“Kreivys:per TV samprotavo,kad prasiskolinusioms savivaldybėms gali būti paskelbtas bankrotas(suprask,kad tada nereikėtų sugrąžinti visų savivaldybių skolų verslui).Įdomu,ar ši idėja jau tikrai palaidota?Matyt,gavo už tokias mintis per nosį,daugiau savarankiškai nebešnekėjo.