Dainius Kreivys pasirengęs vadovauti Ūkio ministerijai. Už autorinį atlyginimą?

Kaip ir buvo žadėta – tęsiam kandidatų į ministrus apžvalgą (beje, nepažadu, kad bus apžvelgti visi, nes nežinau, ar visų biografijose bus pakankamai įdomių faktų)

Bet, sutikite, A.Burkšo biografijoje įdomių smulkmenų būta.

Yra jų ir konservatorių kandidato į ūkio ministrus Dainiaus Kreivio biografijoje.

Taigi, D.Kreivys, pristatomas kaip sėkmingas verslininkas, kuris pats viešai teigia, kad pasukti iš sėkmingo verslo į politiką jį paskatino… patriotizmas:

Gal skambės kiek ir netikėtai, bet labai svarbus motyvas man buvo ir patriotizmas. Tai, ką mano giminės pokariu darė su šautuvu, gindami Lietuvą, aš šiandien galbūt galiu padaryti savo galva

Skamba gražiai ir visai pagal konservatorių programą.

Gražiai skamba ir būsimo ministro teiginiai apie tai, jog būtina „mažinti socialinę atskirtį ir gausinti vidurinį visuomenės sluoksnį“.

D.Kreivys žino ką kalba – tai rodo jo patirtis versle, o konkrečiai darbas bendrovėje „Baldenis“, kur jis iki šiol eina garbingas valdybos pirmininko pareigas.

Faktas, kad žmogus, prieš 12 metų iš esmės gyveno skurde (gaudamas mažiau nei po 200 litų pajamų per mėnesį ir turėjęs turto, kurio vertė 1996 metais tesiekė 12 000 litų), o šiandien yra žinomas verslininkas (kurio turtas viršija 5 mln. litų) rodo kandidato į ministrus sugebėjimus.

Tai gera savybė. Juk jei sugebėjo padėti sau, galbūt sugebės padėti ir visiems.

Kita vertus, žmogus, kuris kalba apie socialinės atskirties mažinimą ir viduriniojo visuomenės sluoksnio didinimą, tikriausiai turėtų ir pats sąmominingai prie to proceso prisidėti net ir nebūdamas ministru. Na, bent jau kaip pats sako, iš patriotizmo, kuris jį ir atvedė iš verslo į politiką.

O tai primiausia reiškia sąmoningą suvokimą, kad reikia sąžinigai mokėti mokesčius, neieškoti būdų, kaip apgauti valstybę (o kartu ir kitus jos piliečius).

Ar taip darė ir D.Kreivys?

Atsakymą į šį klausimą pabandykite rasti patys, panagrinėję D.Kreivio pajamų ir interesų deklaraciją 2007 metų savivaldybių rinkimuose:

DAINIUS    KREIVYS
Numeris sąraše: 8
Gimimo data: 1970-04-08
Gyventojo turto deklaracija
I. Privalomas registruoti turtas: 449000.00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 4814480.00 Lt
III. Piniginės lėšos: 135000.00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0 Lt
V. Gautos paskolos: 0 Lt
Pajamų deklaracija
FR0462 Formos deklaracijos Gauta 114000.00 Lt, išskaičiuota pajamų mokesčio 17100.00 Lt
FR0462S33 Formos deklaracijos Gauta 0 Lt, išskaičiuota pajamų mokesčio 0 Lt
FR0462S15 Formos deklaracijos Gauta 0 Lt, išskaičiuota pajamų mokesčio 0 Lt
FR0462S0 Formos deklaracijos Gauta 0 Lt, išskaičiuota pajamų mokesčio 0 Lt
FR0462S Formos deklaracijos Gauta 0 Lt, išskaičiuota pajamų mokesčio 0 Lt

 Aritmetika gana paprasta: D.Kreivio sumokėtų mokesčių suma sudaro lygiai 15 proc. nuo jo gautų pajamų. Logiškai peršasi išvada, kad D.Kreivys visas pajamas gavo arba pagal autorinį atlyginimą, arba dividendais, arba iš akcijų vertės padidėjimo.

Pažiūrėkime, ar taip ir buvo (kandidato į ministrus interesų deklaracijoje)?

DAINIUS    KREIVYS
Numeris sąraše: 8
Gimimo data: 1970-04-08
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilnius pirkimo pardavimo sutartis
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Elektrėnų sav. pirkimo pardavimo sutartis
III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Vertybinių popierių pardavimo pajamos AB „Reval Lietuva“
Su darbo santykiais susijusios pajamos URM
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB „Baldenis“
Autorinis atlyginimas UAB „Baldenis“
IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos UAB „Baldenis“
Akcijos UAB „Soldo partneriai“
Akcijos UAB „BFH“
IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
Pareigos ar ryšiai Naujosios viešosios vadybos fondas valdybos narys
Pareigos ar ryšiai VšĮ „Tikroji moneta“ valdybos narys

Matome, kad mūsų spėjimas ne visai teisingas, nes D.Kreivys, pasirodo, gavo ir su darbo santykiais susijusių pajamų – ir Užsienio reikalų ministerijoje, ir bendrovėje „Baldenis“.

Man asmeniškai tai įdomiausia ta eilutė, kurioje nurodoma, kad būsimasis ministras gaudavo autorinį atlyginimą bendrovėje, kuriai jis pats iš esmės vadovavo. 

Bandau spėlioti: gal jis projektuodavo minkštus baldus, komodas ir virtuvės komplektus – tuos pačius, kuriuos ši bendrovė taip sėkmingai eksportuodavo?

O gal „Baldenyje“ buvo leidžiamas sienlaikraštis, kuriam D.Kreivys vakarais, laisvu nuo valdybos pirmininko pareigų metu, rašydavo straipsnį po straipsnio?

O gal, pavyzdžiui, kūrė „Baldeniui“ interneto puslapį. Už kokius 500 tūkstančių…

O įmokas „Sodrai“ ir į privalomąjį sveikatos draudimą turbūt pats mokėjo. Nuolat ir ne tik bazinį tarifą.

Ir tapo viduriniuoju sluoksniu…

Tikriausiai bus geras ministras.

(12 balsų, vidurkis: 3,83 iš 5)
Loading...
 • Artūrai, o gal geriau ne spėlioti, o tiesiogiai paklausti, kokius autorinius kūrinius planuojamas ministras sukūrė UAB „Baldenis“?

  atrinkęs priminsiu (ATGTĮ, www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316557):
  2. Autorių teisių objektai:

  2) kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai;
  3) rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir projektinė dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai);

  12) kiti kūriniai.

  Pavyzdžiui, verslo planų rašymas yra tikra kūrybinė veikla. O jeigu tai susiję su paraiškų ES struktūrinių fondų lėšoms gauti, tai kaina šiais laikais ohoho kiek kartų 10 MGL viršijanti… Ir tai tikrai nebūtinai patenka į įmonės valdybos pirmininko pareigas.

  Todėl nematau problemos, jeigu iš tiesų padaryti rimti skaičiavimai, verslo idėjos pagrindimas, prognozės ir pan. Žinoma, visai kitoks vertinimas būtų, jeigu pasirodytų, jog kūrinys yra koks nors vertimas ar straipsnių rašymas.

 • Anonimas

  Žurnalistams – finansų ekspertams:
  15 proc. mokestis mokamas ne tik nuo autorinių atlyginimų, bet ir nuo individualios veiklos pajamų (jei neatimamamos veiklos sąnaudos).
  O individuali veikla nebūtinai turi būti kūrybinė veikla – gali užsiimt nors ir atominės elektrinės statyba.

 • Anonimas

  bet uz atomines statyba autorinis atlyginimas nemokamas arba tai bent jau tikrai nevertinama kaip autorine veikla

 • Anonimas

  Itališki makaronai, skaityti deklaracijas, kur įvardyta, jog autorinis atlyginimas. Be to, individualia veikla užsiimančio ir samndančio neturi sieti darbo santykių požymiai.

 • Anonimas

  …ir vėl tos pačios dainos, kaip vakar vakare…
  Vėl kažkas iš komentatorių bando nusukti kalbą nuo esmės į hipotezes, kokiu būdu darbo sutartimi pasamdytas D. K. sumokėjo tik 15% GPM.
  Artūras ir Egidijus yra teisūs, suabejoję tokiu kandidato į ministrus „skaidrumu“. Juolab, kad kandidatas į premjerus skelbia karą mokesčių išimtims.
  Būtų prasta naujos politikos pradžia, jei A. K. nusižengs deklaruojamiems principams…

 • Anonimas

  Liūdniausia net ne tai, kiek ten realaus tarifo p. Kreivys sumokėjo, teisėtai ar ne visai naudojosi autorinio atlygio apmokestinimu.
  Apmaudu, kad Ūkio ministru labai rimtai siūlomas tokio „verslo giganto“, kaip Baldenis, valdybos narys, įrodęs, kad gali pakovoti už Lietuvą „savo galva“.
  Liūdna, kad rimti verslininkai, vadybininkai ar ekonomikos ekspertai į tokias pareigas nesiūlomi, o gal atsisako

 • Anonimas

  Dar vienas pastebėjimas dėl D. K. tinkamumo būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariu. Jei pareiškimas: „Tai, ką mano giminės pokariu darė su šautuvu, gindami Lietuvą, aš šiandien galbūt galiu padaryti savo galva“ yra ne žurnalisto inprovizacija, bet D. K. asmeninė nuostata, tai jį reikėtų izoliuoti nuo valstybės vairo. Mano nuomone, toks žmogus turi rimtų saviraiškos problemų.

 • Autorinis atlyginimas dirbant valdybos pirmininku?

  nejuokinkit. Jei jo vadovaujamo kolektyvo darbuotojai gavo alga normaliai, o ne pagal autorines sutartis, tai kodel jis turi gauti pagal autorines?

  O jei darbuotojai taip pat pagal autorines gaudavo, tai kaip su ju socialinem garantijom – ismokom isejus i dekretines, pensiju kaupima, etc?

  elementarus mokesciu slepimas, ir ne itin gudrus. bent turetu proto zmogus i valdzia neit.

 • Anonimas

  komentartoriams – finansų ekspertams:

  Jūsų žiniai, valdybos pirmininkas paprastai nėra etatinis įmonės darbuotojas ir atlyginimo už savo darbą negauna.
  Valdybos ir tarybos nariai už sėkmingus finansinius metus gali gauti tantjemas ir tai kartą metuose.

 • Anonimas

  Gerbiamas Artūrai, Itališki makaronai mane vėl „užciklino“ dėl UAB ir AB valdybos narių taip vadinamų atlyginimų už veiklą valdyboje.
  D. K. anketoje (2007 metų)(http://www.vrk.lt/rinkimai/3/Kandidatai/Kandidatas14409/Kandidato14409Anketa.html) nurodyta, kad jojo pagrindinė darbovietė yra UAB „Baldenis“, pareigos – valdybos pirmininkas. Pajamų deklaracijoje nurodyta, kad sumokėtas 15% GPM. FR0462 formos deklaraciją pildė, gavusieji 15% ir 33 % (iki 2007-07-01)arba 27% (po 2007-07-01) pajamų mokesčio tarifu apmokestinamųjų pajamų. Interesų deklaracijoje nurodyta, kad su darbo santykiais susijusios pajamos gautos iš URM
  ir UAB „Baldenis“. Šios pajamos 2007 metais turėjo būti apmokesdintos (vienareikšmiškai!) 33 % (iki 2007-07-01)arba 27% (po 2007-07-01) tarifais.
  Jeigu URM ir UAB „Baldenis“ buvo D. K. darbdaviai, su kuriais jis turėjo pasirašęs darbo ir/ar (kaip pvz. LEO.lt atveju) darbo sąlygų valdyboje sutartis, tai kur išgaravo dalis mokesčių?
  Grįžtu prie mane „užciklinusio“ klausimo: o kokius mokesčius moka LEO.lt, LE, VST, RST ir „banginių“ valdybų nariai?

 • Anonimas

  koks sąžinigas žmogus – net neapmokestinamojo minimumo neprisitaikė……lygiai 15 proc.

 • Anonimas

  Dainių pažįstu nuo vaikystės, į tos pačios mokyklos klasės suolus ne vienas kelnes sutrynėm. Šį žmogų gerbiu, tai žmogus turintis ne tik greitą ir gerą orientaciją, bet ir sugebantis padaryti nerealius darbus beviltiškose situacijos.
  Atkreipčiau dėmesį, kad Dainius į pirmąją vietą visuomet iškelia moralines bendražmogiškas vertybes ir jomis vadovaujasi.
  Ir nors šiandien mes esame skirtingų politinių partijų atstovai, jo kandidatūrai pritarčiau net nedvejodamas.

 • Anonimas

  Ar „Valstybėje“ apie tulpių manija pagal Volstrytą rašo tas pats Kreivys? Citata: […] „draudimo milžinės „Fannie Mae“, „Freddie Mac“ ir AIG.“ Klausimas besidomintiems: ar pirmos dvi draudimo įmonės? Jei neklystu, kad jos nieko bendro su draudimu neturi, tai jo prie Lietuvos ūkio prileisti negalima.

 • Anonimas

  …žmogus, kuris kalba apie socialinės atskirties mažinimą… tai primiausia reiškia sąmoningą suvokimą, kad reikia sąžinigai mokėti mokesčius, neieškoti būdų, kaip apgauti valstybę (o kartu ir kitus jos piliečius). kaip pirštu į akį Artūrai pateikėt

  Pridesiu:
  Kreivys nelabai tvarkosi ir savo kieme: jo UABe Saldo Partneriai ir susijusioje Saldo grupėje žmonėms irgi dalimis mokama alga, kurios pusė balta, pusė autorinis. O darbuotojai atleidinėjami vengiant mokėti kompensacijas ir spaudžiant išeiti savo noru ir imantis veiksmų „paspausti“, kad būtų greičiau :)

  Jo, geras bus ministeris. Su greita orientacija

 • Anonimas

  Na, nezinau apie ji nieko, bet stai, ziuriu TV ir klausau, KA ir KAIP jis kalba.Tikrai keista, kad toks stai „ïskilus“ verslininkas nezino ka pasakyti, kaip pasakyti, nesusieja dvieju zodziu tarpusavy,zodziu“parinasi“…ir viskas.
  Tai cia musu „kaimo kapela&tetukas“koalicijos Ukio Ministras krizes laikotarpiui??? Apakus…

 • Anonimas

  Man užkliuvo: autorinis atlyginimas-„Baldenis“?
  Kodėl nėra išsamiau paaiškinta už kokias paslaugas ir kiek buvo sumokėta?gal jis per Kalėdinę UAB“o vakaruškę dainavo savo firmos darbuotojmas?ar tapė paveikslus(kaip suprantu, firma susijusi su baldais)baldų tema?
  kaip galima mokėti autorinį atlyginimą- tos įmonės savininkui ar kas jis ten bebūtų?

  na va tik dabar paskaičiau iki galo ir pamačiau,kad Artūras tuos pačius klausimus pateikė.
  Mnau,kad jis visdėlto dainuodavo per Kalėdinį baliuką.
  Blasas sodrus.Patikimas(honoraras aiškus),nenusidainuos,o be to, klausysis visi,nes jis juk „vadas“,o „vado“ neklausytis-tai savęs negerbti.Save-visi gerbia…
  Kiek kainuoja vakarui Ostapenko su savo „dviratuku“?brangiai?ir aš taip manau…tai va, visa ir mįslė.
  Sutaupė
  Nepavydėkit
  :)

  Net juokas ima.Patys rinkot.Norėjot Valinskų-turėkit.Norėjot šou-turėkit.
  Šou tęsiasi- iki prezidento rinkimų.Laaaaabai tikiuosi,kad tada jis ir pasibaiks.

 • Anonimas

  Patikslinimas gerajam samarieciui: DK neturi nieko bendra Saldo grupeje, o Saldo partneriuose visi darbuotojai gauna skaidru sodrini atlyginima.

 • Saunuolis tas Dainius, ir tiek.
  O visiem pletkoriam siulau pasigriebti kita objiekta

 • Anonimas

  račas kažkodėl galvoja ne savo galva….

 • Pingback: Naujasis Vilniaus meras - direktorius su verslo liudijimu | Artūras Račas()

 • Pingback: Valdžia 2.0 - Ūkio Ministras Dainius Kreivys | Redtape()

 • Pingback: Valdžia 2.0 - Ūkio Ministras Dainius Kreivys | Vilniaus Meras()

 • igoris
 • Pingback: Ūkio ministras D.Kreivys: multimilijonierius ar eilinis bėdžius? | Artūras Račas()

 • Pingback: Apie “mokesčių teisingumą” arba kuo A.Kubilius skiriasi nuo G.Kirkilo | Artūras Račas()