Beveik atspėjau – LRT odisėja tęsiasi

Na, ką gi, panašu buvau iš dalies teisus, kai vakar sakiau, kad diskusijos dėl D.Kuolio laidų darosi groteskiškos. Socialdemokratų pasiūlymas rengti referendumą akivaizdžiai rodo, kad nieko rimto iš to jau tikriausiai neišeis.

Kodėl? Todėl, kad buvo keliama ne ta problema.

Kalbėti reikėjo ne apie asmenis, o apie tai, kas LRT vyksta. Ir ne emocijomis, o argumentų kalba. Pavyzdžiui, pabandyti išsiaiškinti, kas priima sprendimus: LRT taryba, ar LRT generalinis direktorius? Jei taryba – klausti, o kodėl tarybos nariai (tarp jų, berods, yra ir priklausančių Piliečių santalkai, vis tai leido). Jei tai vien tik administracijos kompetencija, kokia prasmė rašyti laiškus LRT tarybai?

Tačiau ne viskas yra taip blogai kaip gali atrodyti. Teko girdėti, kad kai kurie nauji LRT tarybos nariai gana energingai ėmėsi darbo – prašoma sutarčių, ketinama „pakutenti“ komercijos skyrių, formuoti strategiją ir pareikšti savo nuomonę dėl tinklelio.

Jei tai tiesa, galime sulaukti ir pokyčių. Juk nieko daug nereikia – tik atsiversti LRT įstatymą ir ten viskas labai aiškiai parašyta: valdo LRT taryba, o LRT generalinis tėra vadybininkas, turintis raportuoti ir išgirdęs LRT tarybos sprendimus, sakyti „yes sir“.

Gal taip ir bus. Juk vis tiek – kai sprendžia 12, didesnė tikimybė sulaukti geresnių sprendimų už tuos, kuriuos priima 1…

(Dar neįvertinta)
Loading...