Anykščiuose irgi yra politikų… ir ten taip pat sunkmetis…

SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: Anykščių rajono savivaldybės administracija

II.1.5. Pirkimo pavadinimas

Užsakomosios spausdinimo paslaugos Anykščių rajone leidžiamame laikraštyje

II.2. APIMTYS

II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys. Privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus

Informacinių pranešimų, straipsnių, reklaminių skelbimų bei kitos informacijos spausdinimas pagal perkančiosios organizacijos poreikius. Preliminarus spausdinamo teksto plotas per vienerius metus 15000 cm2. Jei sutartis galios tris metus, bendras preliminarus kiekis – 45000 cm2.

IV.2.1. Pasiūlymu vertinimo kriterijai

mažiausios kainos arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo,

vertinant pagal šiuos kriterijus:
(nurodyti kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai nenustatomi kriterijų lyginamieji svoriai, kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka)

1. Kaina 50

2. Laikraščio leidimo dažnumas per savaitę (numatomam sutarties galiojimo laikotarpiui) 14

3. Kartu su laikraščiu leidžiamų priedų skaičius (numatomam sutarties galiojimo laikotarpiui) 6

4. Laikraščio mėnesinis tiražas, pateikiamas 2009 m. sausio, vasario, kovo mėnesių tiražų vidurkis 21

5. Laikraščio elektroninės versijos lankomumas (lankytojų skaičius) per dieną, pateikiamas 2009 m. kovo mėn. vidurkis 9

IV.3.5. Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data, laikas ir vieta

Data 2009-05-07 Laikas (valanda ir minutės): 11:00

Aš, žinoma, ne orakulas, tačiau drįsčiau spėti, kad laimės http://www.anyksta.lt/index.php?rb=5&sl=4483&page=

(2 balsų, vidurkis: 4,50 iš 5)
Loading...