VP grupė – monstras, kurio nebesustabdysi?

Antradienį tikriausiai daug kas sveikino „VP grupės“ savininkus – pagaliau buvo pasirašyti genialaus projekto – „Leo LT“ steigimo dokumentai ir beliko tik viską tinkamai įforminti.

Kai tik „Leo LT“ idėja taps kūnu, VP dešimtuko vyrai galės lengviau atskvėpti – daugiau nei 2 mlrd. litų vertės biznis su G.Kirkilu ir jo kompanija pavyko. Šampano bus galima nusipirkti už tą 1 proc. „Leo LT“ akcijų (maždaug 75 mln. litų vertės), kurias I.Staškevičius pažadėjo pasiūlyti įsigyti visiems norintiems iš karto po to, kai „NDX energija“ taps „Leo LT“ akcininke.

Pinigų pardavus akcijas tikriausiai pakaks ne tik ilgos viešųjų ryšių kampanijos išlaidoms padengti, bet liks ir dar kai kam.

Pavyzdžiui, sumokėti už nepriklausomos laboratorijos Latvijoje šiuo metu atliekamus nuodingų žaislų tyrimus.

Žaisluose, kurių Lietuvoje „Maxima LT“ per savo parduotuves Lietuvoje išplatino daugiau nei 8 tūkstančius ir kuriuose vaikų sveikatai pavojingų ftalatų kiekis leistinas normas viršijo 120-180 kartų.

Pastarąjį faktą nustatė Lietuvos Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų centro akredituota laboratorija, kurios išvadomis dėl žaislų ir juose esančių ftalatų keikio Lietuvoje iki šiol nebuvo abejojama.

Net ta pati „Maxima“ anksčiau tuo neabejodavo ir vien pernai ramiai susitaikė su jai penkis kartus paskirtomis baudomis už pavojingų žaislų įvežimą ir platinimą.

Tikriausiai būtų susitaikiusi ir šiemet, nes baudos tai nedidelės – 3000-5000 litų – parduoti nuodingi žaislai tikriausiai su kaupu padengia tokius nuostolius, o kadangi dauguma juos pirkusių tėvų taip niekada ir nesužino pirkę „Maximoje“ nuodus savo vaikams, tai net pinigų už juos grąžinti nereikia.

Tačiau šį kartą apie nuodingus žaislus, kuriuos įveža ne tik „Maxima“, bet ir „Rivona“, „Kotryna“, „Mevasta“ „Viskas už vieną eurą“ ir kitos gerai žinomos bendrovės buvo paskelbta žiniasklaidoje. O tai reiškia, jog iškilo grėsmė, kad apie tai sužinos pirkėjai ir kad sužinoję apie tai, aplenks „Maximos“ žaislų skyrius (o gal net ir pačias „Maximas“) dideliu lanku. Be to ir „Leo LT“ projektas įvaizdžio nepagerino – apklausos rodo, kad maždaug dešimtadalio Lietuvos gyventojų požiūris į „Maximas“, „Eurovaistines“ bei „Akropolius“ dėl minėto projekto pablogėjo, o tarp pasiturinčių, labiau išsilavinusių bei didžiuosiuose miestuose gyvenančių tautiečių blogiau VP grupės įmones pradėjo vertinti net šaštadalis respondentų.

Todėl buvo nuspręsta imtis atitinkamų priemonių reputacijai taisyti – nuodingi žaislai išsiųsti į kažkokią laboratoriją Latvijoje, o Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pasiūlyta nepriimti jokių sprendimų ir palaukti tos Latvijos laboratorijos išvadų.

Valstybinė vartotojų teisių apsauos tarnyba, pastaruoju metu taip stropiai mus saugojusi nuo alkoholio reklamos įtakos, ilgai nesispyriojo ir sutiko palūkėti.

Sprendimas istorinis, nes jis – pirmas toks tarnybos veiklos istorijoje. Asmeniškai bandžiau sužinoti, kuo gi „Maximos“ atvejis buvo toks ypatingas ir skyrėsi nuo kitų kelių dešimčių panašių atvejų iki šiol, tačiau rimtų argumentų taip ir neišgirdau.

Vienintelis, kurį sugebėjo nurodyti tarnybos darbuotojai, tai pačios VVTAT patvirtinto reglamento 170 straipsnis, kuriame sakoma: „Komisija gali atidėti bylos nagrinėjimą, jeigu į bylų nagrinėjimo posėdį neatvyko bylos nagrinėjimo proceso dalyvis, kai Komisija nusprendžia, kad be jo negalima nagrinėti bylos, arba kai būtina išreikalauti naujus įrodymus ir kitais reikiamais atvejais.“

„Maximos“ atstovai, bylos nagrinėjime, spėju dalyvavo, tad belieka manyti, kad byla buvo atidėta, nes buvo būtina išreikalauti naujų įrodymų. Bandžiau aiškintis, kodėl tie nuaji įrodymai buvo būtini – aiškaus atsakymo taip pat negavau (jei kam nors įdomu, VVTAT oficialus paaiškinimas pateikiamas žemiau).

Galiu, žinoma, spėlioti, kad nauji įrodymai buvo būtini todėl, kad nuodingus žaislus į Lietuvą įvežė ir pardavinėjo ne kokia nors kita bendrovė, o „Maxima“. Galiu taip pat spėti, kad dėl kažkokių viešai neįvardijamų priežasčių, nuo šių metų balandžio pabaigos visos nacionalinės laboratoijos tyrimų išvados bus pripažįstamos nepatikimomis (tada taip pat galiu spėti, kad ši laboratorija bus uždaryta, o visi jos darbuotojai bus atleisti). Galiu taip pat spėlioti, kad VVTAT vadovas Feliksas Petrauskas, į kairę ir į dešinę dalijęs baudas televizijoms, tiesiogiai rodžiusioms krepšinį, tiesiog bijo skirti „Maximai“ baudą, kuri šį kartą turėtų būtų gerokai didesnė nei 5000 litų, nes pažeidimas pakartotinis, o nuodų kiekis žaisluose siekia iki šiol Lietuvoje neregėtus dydžius.

Taip pat galiu kelti versiją, kad šis VVTAT sprendimas tik patvirtina jau anksčiau išsakytus nuogastavimus, kad VP grupė jau seniai tapo nekontroliuojama ir nebaudžiama.

Ir tai atsitiko ne šiandien, kai Kirkilas ir jo kompanija atidavė šiai grupei beveik 40 proc. Lietuvos eneregtikos sektoriaus. Ir ne tada, kai šių metų pradžioje Žilvinas Marcinkevičius sėdėjo to paties Kirkilo kabinete ir auklėjo „tradicinių“ partijų vadovus, patardamas jiems, kaip jie turi balsuoti.

Ir net ne tada, kad kažkas iš VP grupės įteikė Kirkilui „Leo Lt“ projektą ir liepė prastumti jį Seime.

Viskas tikriausiai prasidėjo gerokai anksčiau, nors tikslią datą šiandien būtų sunku įvardyti. Galbūt tada, kai „Maxima“ alumi ir skalbimo milteliais lėmė sėkmę referendume dėl narystės Europos Sąjungoje, gal tada, kai iš biudžeto, pasinaudojusi galbūt specialiai tam sukurta įstatymo nuostata pasiėmė 76 mln. litų už fiktyvų sandorį. Gal, tai atsitiko, tada, kai nesilaikant Privatizavimo įstatymo nuostatų VP gruopei buvo leista privatizuoti VST, o privatizavimo pakeitus įstatymą – sudarytos sąlygos „išplauti“ iš VST privatizavimui panaudotas lėšas?

O gal viskas prasidėjo dar anksčiau – kai „VP Market 2003 metų pradžioje įvežus 23 tonas toksiškų ryžių, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nusprendė nesilaikyti tuo metu galiojančių įstatymų ir neatimti maisto produktų importo pažymėjimo, o visa Lietuvos žiniasklaida šį įvykį visiškai ignoravo?

Nežinau, kaip buvo iš tikrųjų, tad galiu tik spėlioti. Tačiau viena šiandien jau visiškai aišku – VP grupė, kuri galėjo tapti pavyzdine veržlaus verslo sėkmės istorija, šiandien tampa jėga, griaunančia valstybę ir vardan didesnio pelno ignoruojančia jos piliečius.

Blogiausia, kad nebeaišku, ar šį monstrą dar galima kaip nors sustabdyti.
**********************************************************************
VVTAT oficialus paaiškinimas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdyje 2008-04-24 buvo nagrinėjama byla dėl UAB ,,Maxima LT“ pavojingų žaislų – pateikimo į rinką ir vadovaujantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2007-04-24 įsakymu Nr. 1-69 (toliau – Darbo reglamentas), 170 punktu, numatančiu, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija gali atidėti bylos nagrinėjimą, jeigu į bylų nagrinėjimo posėdį neatvyko bylos nagrinėjimo proceso dalyvis, kai Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija nusprendžia, kad be jo negalima nagrinėti bylos, arba kai būtina išreikalauti naujus įrodymus ir kitais reikiamais atvejais, buvo nutarta atidėti bylos dėl UAB „Maxima LT“ pavojingų produktų – žaislų pateikimo į rinką nagrinėjimą iki 2008-05-22 ir papildomai pateikti įrodymus iki 2008-05-10.
Pažymėtina, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prieš bylos nagrinėjimo posėdį gavo UAB „Maxima LT“ raštą, kuriame nurodyta, kad esant pagrįstam įtarimui, kad žaislo tyrimai atlikti Nacionalinėje visuomenės sveikatos tyrimų centro chemijos laboratorijoje galėjo būti netikslūs, žaislus papildomai pateikė į akredituotą laboratoriją Kinijoje, kurioje atlikto tyrimo metu ftalatų kiekis neviršijo leistinos normos. UAB „Maxima LT“ taip pat informavo, kad papildomai žaislai bus vežami tirti į Latvijos akredituotą laboratoriją. Vartotojų teisių apsaugos tarnyba raštu kreipėsi į Inspekciją ir paprašė įvertinti aukščiau minėtame UAB „Maxima LT“ rašte nurodytas aplinkybes.
Produktų saugos įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad nagrinėjant bylą pažeidėjas ir (ar) jo atstovas turi teisę susipažinti su surinkta medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti prašymus, teikti įrodymus, apskųsti priimamus sprendimus. Taip pat Darbo reglamento 162 punkte numatyta, kad bylos nagrinėjimo proceso dalyviai turi teisę pareikšti prašymus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus bylos nagrinėjimo proceso dalyviams, duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus, prieštarauti kitų bylos nagrinėjimo proceso dalyvių prašymams, argumentams ir samprotavimams, gauti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimo dėl bylos nuorašą, apskųsti šį nutarimą ir naudotis kitomis įstatymuose numatytomis teisėmis.
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Produktų saugos įstatymo 27 straipsnio 4 dalį, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija priimtame nutarime dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimo, be kita ko, turi nurodyti įrodymus, kuriais grindžiamas nutarimas. Be to, pagal Darbo reglamento 192.2 punktą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimo dėl bylos išnagrinėjimo motyvuojamojoje dalyje turi būti nurodomos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nustatytos bylos aplinkybės, įrodymai, kuriais grindžiamos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos išvados bei argumentai, dėl kurių Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija atmeta kuriuos nors įrodymus, teisės aktai, kuriais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija vadovavosi, nuorodos į konkrečias teisės normas, kurios buvo taikomos.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei į tai, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija priima nutarimą, vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis, visapusiškai ištyrusi bylos aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus, išklausiusi bylos nagrinėjimo proceso dalyvių paaiškinimų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija nutarė atidėti bylos nagrinėjimą iki 2008-05-22 ir papildomai pateikti įrodymus iki 2008-05-10 (nors Produktų saugos įstatymo 25 straipsnis numato, kad byla turi būti išnagrinėta per 6 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos). Tokiu būdu, bylos nagrinėjimas nėra sustabdytas neribotam laikui ar nutrauktas, o yra atidėtas konkrečiam terminui.
Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 2008-03-28 sprendimais dėl pavojingo produkto uždraudė teikti į rinką pavojingus žaislus ir įpareigojo juos pašalinti iš rinkos, tačiau minėti sprendimai nėra apskųsti ir yra vykdomi, t.y. pavojingi žaislai yra išimti iš prekybos ir vartotojams nėra parduodami.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
Viešųjų ryšių skyrius

(Dar neįvertinta)
Loading...