Jūs pats pasirinkote, Prezidente

Prezidentas Valdas Adamkus antradienį padarė tai, kuo iš esmės beveik niekas neabejojo. Vieni žinojo, kad prezidentas Atominės elektrinės įstatymą pasirašys, nes jis yra nesavarankiškas ir lengvai pasiduoda įtaigai, kiti – todėl kad jau seniai suprato, kad iš prezidento institucijos Lietuvoje seniai liko tik pavadinimas.

Prezidento valia rinktis. Jis pasirinko ir tegul jo sąžinė būna jam teisėjas. Juk niekas kitas išskyrus prezidentą nežino, kokie buvo tikrieji jo pasirinkimo motyvai ir tik jo paties sąžinė gali juos įvertinti.

Mes gi išgirdome tik tuos motyvus, kurie prezidento buvo išsakyti viešai: kreipimesi į Lietuvos žmones bei laiške premjerui G.Kirkilui.

Pabandykime į juos įsiklausyti.

Prezidentas teigia, jog jo sprendimas “turės didelės įtakos Lietuvos nepriklausomybei, jo žmonių ateičiai”. Tai tiesa, nes užbaigus “Leo Lt” formavimą, Lietuva iš esmės taps priklausoma nuo VP grupės, o Lietuvos žmonių ateitis priklausys nuo to, kokią pelno maržą VP grupė įrašys į savo kasmetines prognozes.

Prezidentas, primena, jog dar 2002 metais kalbėjo apie būtinybę statyti atominę elektrinę ir tvirtai pareiškia, jog “Lietuva turi pastatyti vis žadamą atominę jėgainę”. Tai irgi tiesa, tačiau prezidentas nieko nepasako apie tai, ką jis pats asmeniškai padarė nuo 2002 metų, kad atominės elektrinės statybos reikalai pajudėtų į priekį ir net nebando svarstyti, ar elektrinę galima pastatyti be VP grupės pagalbos. O gal sakydamas “Lietuva” jis ir turi galvoje VP grupę?

Tikiu, jog prezidentas nemeluoja sakydamas, jog “NDX energijos atstovas jam “viešai patvirtino apie įsipareigojimą dalyvauti jėgainės statyboje ir garantuoti Lietuvos energetinę integraciją su Vakarų Europa”. Tačiau negirdžiu prezidento paaiškinant, kodėl būtent “NDX Energijos”, o ne “Achemos”, “Hermis Capital”, “MG Baltic”, “Invaldos”, “Omnitel” ar pagaliau “Lietuvos ryto” atstovui buvo leista viešai deklaruoti tokius ketinimus?

Prezidentas, tiesa, iš dalies atsako į šį klausimą vėliau: “Kol juridiniai asmenys galės finansuoti politines partijas, niekada nebūsime tikri, ar sprendimai priimami visuomenės ar oligarchų naudai”.

Ši frazė lyg ir leidžia daryti išvadą, jog prezidentas taip pat nėra dėl to tikras. Jei taip, tai ar geriausias sprendimas buvo nusispjauti į visas abejones ir pasirašyti, nes to reikalauja “valstybininkai”?

Prezidentas tai atvirai pripažįsta. “Lietuvos visuomenei liks įtarimų dėl galimai neskaidraus privataus investuotojo parinkimo, dėl neparengtų naujos elektrinės efektyvumo studijų, valstybės interesų atstovavimų”, – sako šalies vadovas. O man norisi paklausti: Prezidente, ką Jūsų padarėte, kad visuomenei tų įtarimų neliktų? O gal galvojate, kad visuomenei geriau gyventi su įtarimais? Kad ji jau baigia prie to priprasti? Jei taip – klystate, nes padorūs žmonės prie melo, veidmainiavimo, korupcijos ir vagysčių niekada nepripranta. O tokių, patikėkite, Lietuvoje dar liko.

Bet gal svarbu ne tik Lietuva? Prezidentas kalba ir apie tai, teigdamas, jog vetavus įstatymą Vakarai mūsų nesupras. “Baltijos šalys ir Lenkija tai galėtų suprasti kaip signalą, kad statybų reikalas atidedamas ilgam”, – sako prezidentas.

Taip, žinoma, gali atsitikti, tačiau juk V.Adamkus yra šalies vadovas. Jis juk dar 1999 metais buvo paskyręs atstovą specialiems pavedimams, kuravusį energetikos klausimus (jei kas nepamena, tai buvo Rolandas Paksas), kurio viešai skelbtas uždavinys globoti Lietuvos energetikos sistemos integravimą į Vakarus.

Tą patį juk galima padaryti ir šiandien – paskirti, gal net kartu su Vyriausybę specialų atstovą, kuris rūpintųsi atominės elektrinės reikalais. Suteikti jam įgaliojimus padaryti tai, kas iki šiol nepadaryta: pasiekti politinį susitarimą su latviais, estais ir lenkais, susitarti dėl dalies būsimojoje elektrinėje, dėl būsimo jos finansavimo ir statybos būdo. Tam juk nereikia atiduotui Lietuvoe energetikos sektoriaus “NDX Energijai”, nereikia steigti “Leo Lt”. Reikia tik politinės valios.

Kur ji, Prezidente?

Prezidentas savo kalboje apie tai neužsimena. Tačiau jis žada, jog “„NDX Energija“ peržiūrės ir pakoreguos tuos poįstatyminių sutarčių punktus, kurie kelia daugiausia abejonių atstovaujant valstybės interesams kuriamoje nacionalinio investuotojo bendrovėje”.

Gražus pareiškimas, tačiau norėčiau paklausti apie ką Jūs čia kalbate Prezidente? Nuo kada “NDX Energija” įgijio teisę koreguoti poįstatyminių sutarčių punktus, tai yra kištis į įstatymdavystę? Gal Jūs norėjote pasakyti G.Kirkilo Vyriausybė pakoreguos tuos punktus pagal “NDX Energijos” pageidavimus? Juk bent šiek tiek padoriau skambėtų.

Keistokai skamba ir Prezidento teiginys, jog “nacionalinis investuotojas privalo įsipareigoti pastatyti naują atominę elektrinę ir nutiesti elektrtos jungtis į Lenkiją ir Švediją”. Bet, prezidente, juk įstatyme, kurį pasirašote, numatyta, kad jis “nesuteikia nacionalinio investuotojo bendrovei išskirtinių teisių kitų asmenų atžvilgiu įgyvendinti šiame straipsnyje nurodytus strateginius elektros energetikos projektus.“ Ar, kaip G.Kirkilas, neskaitote dokumentų, kuriuos pasirašinėjate? Ar tiesiog nusprendėte nevynioti žodžių į vatą ir pasakyti, kad norite, jog “NDX Energija” būtų suteikta išskirtinė teisę turėti blokuojančią galią projektuose, kuriuos iš dalies finansuos Europos Sąjunga?

O gal jau nebeskaitote net kalbų, kurias Jums kažkas parašo?

O gal, kaip ir “Williams” istorijoje nusprendėte, jog visa atsakomybė vis tiek teks ne Jums?

Nes laiške G.Kirkilui sakote, “jog Vyriausybė privalo užtikrinti” kad atominė elektrinė bus statoma, o Lietuvos energetikos sistema bus integruota į ES sistemas. Jūs taip pat sakote, kad Vyriausybė “privalo atsakingai spręsti nacionalinio investuotojo pelno paskirstymo klausimą” ir užtikrinti, kad “iki to laiko, kol nebus sudarytos sutartys dėl naujos atominės elektrinės statybos ir nebus užtikrintas naujos atominės elektrinės statybos finansavimas, nacionalinio investuotojo pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, sudarytų nuo 20 iki 40 proc. grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno”.

Prezidente, o kodėl “NDX Energija” iš viso turėtų gauti dividendus iki elektrinė bus pradėta statyti? Ir kodėl tie dividendai turi siekti 40-60 proc, ją pradėjus statyti? Ar taip Jūs supranate socialiai atsakingą verslą? Pagaliau, ką Jūs darysite, jei Vyriausybė neatsižvelgs į šį ir kitus laiške premjerui išdėstytus “įpareigojimus” bei pageidavimus?

Vėl stovėsite už užuolaidos ir skųsitės sunkia prezidento dalia?

O kas Jums beliks? Juk pats pasirinkote.

Ir žinote ką – Jūsų parašas anaiptol nėra pabaiga. Aš bent tikiuosi, kad tai tik pati pradžia.

(17 balsų, vidurkis: 4,47 iš 5)
Loading...