Citata #170 This guy has obviously found his mind:)

Iš Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Kęstučio Glavecko pranešimo spaudai:

„Nėra nei politinės valios, nei ekonominio būtinumo devalvuoti ar revalvuoti litą. Lito ir euro santykį garantuoja LR Lito patikimumo įstatymas, konkrečiai 8-ajame straipsnyje yra nustatyti lito stabilumo saugikliai ir garantijos”, – įsitikinęs prof. K. Glaveckas.

Prof. K.Glaveckas patikslina, kad 2009 m. kovo 5 d. įvykusioje spaudos konferencijoje tema „Kaip greičiau įveikti neįveikiamą krizę?”, kalbėdamas apie spekuliacijas lito devalvavimo klausimu, K.Glaveckas norėjo pasakyti, kad lito devalvacijai nėra jokio realaus pagrindo ir būtinybės.

Lietuvai stojant į eurozoną, kas galėtų įvykti ne anksčiau kaip 2011-2012 metais, kai Lietuvos ekonominė ir finansinė padėtis stabilizuosis, Lietuva turės atitikti Mastrichto kriterijus ir neabejotina, kad Europos centrinis bankas, pritardamas euro įvedimui Lietuvoje, turės laikytis dabartinio lito ir euro santykio.

…Neprabėgo ir keturios dienos ir dar nebuvo išpirkti eurai Lietuvos bankuose…

(Dar neįvertinta)
Loading...