Atviras laiškas VAE, A.Kubiliui ir visai jo Vyriausybei: ir jūs, ir aš juk už skaidrumą?

Tęsiant temą…

Šis įrašas iš esmės yra kreipimasis į VAE vadovybę, A.Kubilių ir jo vadovaujamą Vyriausybę, kuri vis dar ir dar šiek tiek (gana neilgai) bus atsakinga už VAE projekto įgyvendinimą.

Noriu tikėti, kad tai yra skaidrus projektas. Noriu tikėti tuo todėl, kad jūs tai visada viešai akcentuojate, o, mano asmenine, nuomone, nieko nėra blogiau nei viešai meluojanti valdžia. Tad noriu tikėti, kad jūs nemeluojate.

Taip pat – neslėpsiu tai susiję tik su asmeniniais, profesiniais ir, galima sakyti, net merkantiliniiais interesais – noriu tikėti, kad visos jūsų kalbos apie norą skaidrinti žiniasklaidą, didinti jos laisvę ir mažinti jos parsidavinėjimą, apie ką jūs gana dažnai viešai kalbate, nėra tik akū dūmimas siekiant kažkokių tik jums vieniems žinomų interesų. Nes jei neturėčiau tokio noro, man tektų pripažinti, kad esate ne tik populistai, bet ir korumpuoti veidmainiai (pagrindo tam jau turiu ir to pagrindo vardas yra M.Adomėnas. Kita vertus, žinau, kad šaukštas deguto iš tiesų ne visada sugadina visą medaus statinę, kartais pakanka tiesiog tą šaukštą išmesti ir šiek tiek aplink apvalyti).

Tad vis dar vedinas noro tikėti, prašau jūsų labai paprastos paslaugos.

Gal galėtumėte viešai paskelbti VAE projekto viešinimo konkursą laimėjusios viešųjų ryšių bendrovės jums pateikiamus konkurso sąlygose numatytų darbų atlikimo priėmimo-perdavimo aktus arba kitus atliktus darbus fiksuojančius dokumentus, jei tai daroma ne priėmimo-perdavimo aktų forma. Jei iki šiol atlikti darbai nebuvo fiksuoti, gal galite viešai įsipareigoti paviešinti šias ataskaitas, kai tik jas gausite.

Prašau šios paslaugos nes esu Lietuvos pilietis, sąžiningai moku mokesčius ir atsižvelgdamas į tai, kad VAE yra valstybės, o tai reiškia, ir mano per demokratiškai renkamus tautos atstovus ir jų paskirtą Vyriausybę, valdoma įmonė. Aš noriu, kad tas valdymas būtų skaidrus, jūs taip pat pasisakote už skaidrumą, tad manau kad mūsų požiūriai šioje vietoje sutampa.

Jums gali kilti klausimas, kodėl aš prašau, atrodytų, tokių niekam neįdomių ir iš esmės jokios reikšmės VAE projekto įgyvendinimui neturinčių dokumentų.

Mano atsakymas labai paprastas: man kyla abejonių ir aš tikiuosi, kad jūs tas abejones lengvai išsklaidysite. Neabejoju, kad išsklaidydami mano abejones išsklaidysite ir kitų šimtų, tūkstančių, ar net šimtų tūkstančių abejones, susijusias su VAE projektu.

Mano abejonės susijusios su žemiau pateikta lentele, kurioje nurodytos VAE projekto viešinimo konkurso sąlygos:

Preliminarios paslaugų apimtys

Eil. nr.

Paslaugos pavadinimas

Preliminari apimtis valandomis arba vienetais

Matavimo vienetai

1

Strateginės komunikacijos konsultacijos

200

val.

2

Techninės konsultacijos komunikacijos plano įgyvendinimo klausimais

300

val.

3

Pranešimų spaudai parengimas ir išplatinimas

100

vnt.

4

Spaudos konferencijos organizavimas

15

vnt.

5

Temų, straipsnių iniciavimas

200

vnt.

6

TV laidų temų, įmonės atstovų dalyvavimo jose iniciavimas

100

vnt.

7

Ryšiai su institucijomis

300

val.

8

Tekstų ruošimas (įskaitant redagavimą)

1000

A4 psl.

9

Visuomenės informavimui skirtų renginių organizavimas

1000

val.

10

Informacinės dalomosios medžiagos rengimas

800

val.

11

Žiniasklaidos planavimo paslaugos

200

val.

12

Žiniasklaidos planavimo paslaugos (maketai spaudoje, informacinių klipų transliavimas tv, radijuje)

100

vnt.

13

Kitos paslaugos

800

val.

Kalbant konkrečiau, mano abejonės labiausiai susijusios su šios lentelė 5, 6, 8,  ir 12 punktais.

Paaiškinsiu: kadangi, kaip minėjau, mano kreipimasis į jus, be kita ko, susijęs ir su profesiniais ineteresais, būtų nesąžininga slėpti, kad Lietuvos žiniasklaidą aš įdėmiai stebiu kasdien. Skaitau, žiūriu, klausau.

Ir, prisipažinsiu, kad tai ką matau man kelia daug klausimų, į kuriuos aš nerandu atsakymų.

Taip, aš mačiau A.Čekuolio propagandinius klipus, perskaičiau žiniasklaidoje apie A.Ramanausko parengtą agitacinį klipą, šiandien sienlaikraštyje „Veidas“ mačiau PR ženkliuku pažymėtus nupriktus puslapius.  Gali būti, kad ką nors ir praleidau.

Bet man vis tiek kyla klausimas, kaip bus skaičiuojami tie 200 temų ir straipsnių, kuriuos konkursą laimėjusi bendrovė įsipareigojo „inicijuoti“.

Tas klausimas pirmiausia susijęs su pažadais skaidrinti žiniasklaidą ir jos nepapirkinėti ir jo esmė tokia: ar visi tie „inicijuoti“ straipsniai ir temos bus (buvo) pažymėti, kaip reklama, už kurią jūs sumokėjote tai viešųjų ryšių bendrovei?  Norėčiau tikėti, kad taip, bet, kaip sakiau, man kyla abejonių, kurias jūs labai lengvai galite išsklaidyti, pateikdami dokumentus, apie kuriuos aš jau kalbėjau.

Antraip man gali kilti pagrįstų abejonių, kad N.Mačiulio viešas laiškas, S.Kuto kreipimasis į AE projekto kritikus, V.Bumelio pasisakymai apie VAE projekto naudą, nekalbant jau apie A.Čekuolį, A.Ramanauską, A.Užkalnį ar M.Adomėną, taip pat neatsirado savaime, o buvo „inicijuoti“ Jei taip, tai jūs už juos sumokėsite viešųjų ryšių bendrovei. O ar ji sumokės (sumokėjo) autoriams? Jei taip, tai kodėl niekur nebuvo nurodoma, kad tai nupirkti tekstai?

Tai tik keli pavyzdžiai, o lentelėje juk norodyta, kad tekstų bus 200?

Klausimų daug ir aiškius atsakymus į juos galite pateikti tik jūs. Nes jūs juk už skaidrumą, kaip ir aš, ar ne?

Lygiai toks pat klausimas man kyla ir dėl TV laidų temų ir VAE atatovų dalyvavimo jose. Šimtas kartų nėra mažai. Ar tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai pamatysiu TV ekrane ką nors kalbant apie VAE, kaip ir A.Čekuolio atveju, turėsiu klausinėti save, ar matau propagandistą ir žurnalistą. Ar turėsiu kankinti save klausimais, kiek buvo sumokėta laidos vedėjui, kad jis į laidą pakviestų ką nors iš VAE ar Eenergetikos ministerijos?

Padėkite man ir kitiems abejojantiems – paskelbkite visą sąrašą tų inicijuotų temų ir laidų, į kurias inicijavote VAE atstovų pakvietimą. Noriu tikėti, kad visais atvejais TV nurodys ir užsakymo numerį, tad  žiūrovams nekils problemų atsirinkti, kur yra žurnalistika, o kur propaganda, už kurią jūs sumokėjote.

Paskelbkite ir visus tuos 1000 tekstų, kuriuos jums įsipareigojo parengtir suredaguoti konkursą laimėjusi viešųjų ryšių bendrovė. Mes juk u- skaidrumą, ar ne? Tad neabejoju, kad nebus jokios problemos nurodyti, kur ir kieno pavarde ar be jokios pavardės tie tekstai buvo paskelbti. Ir už kiek.

Lygiai taip pat nesunku jums turėtų būti paviešinti ir tą šimtą „maketų spaudoje, informacinių klipų transliavimą tv, radijuje“. Pradžia jau žinoma – A.Čekuolis, A.Ramanauskas, A.Užkalnis, M.Adomėnas, sienlaikraštis „Veidas“. Beliko dar 95.

Jums tikrai nebus sunku.

Labai tikiuosi, kad neignoruosite mano prašymo ir padėsite man apsispręsti. Jūsų atsakymas dar iki referendumo padėtų apsispręsti ir tūkstančiams, o gal net šimtams tūkstančių vis dar abejojantiems.

Juk ir jūs ir mes visi už skaidrumą, ar ne?

(14 balsų, vidurkis: 4,14 iš 5)
Loading...
 • Fredis*

  Patiko laiško įžanga: „…kuri vis dar ir dar šiek tiek (gana neilgai) bus atsakinga už VAE projekto įgyvendinimą“.
  Orakulas.

 • Nėra nė vieno didelio projekto, kuris mebūtų kažkam naudingas. Kai su tokia jėga stumia ekonomiškai negyvą projektą, reikia ieškoti ne moters, o intereso.
  „Viešinimo“ pinigai – nedidelis to intereso kąsnelis. Tik nesuprantu, kodėl niekas nedrįsta garsiai pasakyti, kad visa ta istorija gryna skalbykla.
  Gal visiems kas nos nubyra.

  • Blynas

   Tokius projektus įgyvendinti galima tik tada, kai normaliai pradės veikti teismai, prokuratūra, viešųjų pirkimų tarnyba.

 • Blynas

  Kubiliaus atsakymas aiškus – „fyguški“.

 • Viktorija

  Tai geriausi iškelti klausimai kuriuos čia pastaruoju metu skaičiau. Jei jų pagrindu gimtų rimtas žurnalistinis tyrimas – nuo manęs asmeniškai autoriui pulitzeris.

  • muchio

   Ne žurnalistinis, o ikiteisminis.

 • suomis

  Atsakymas jau aiškus, bus bandoma pateikti viską nerimtai.

 • egas

  Klausimus reikėjo kelti seniau, o ne siekiant tiesiogiai paveikti referendumo rezultatus likus kelioms dienoms, jau seniai buvo aisku kad projekto viešinimas bus ne už dyka, beje kaip ir kritika (tačiau jos dokumentacijos mes VPT puslapyje nerasime:). Ypač į akis krenta kad jos beveik nebuvo jau keletą metu po LEO, atrodo kažkas buvo labai patenkinti kad šioje srityje nieko nevyksta, jog atsiranda „laisva rinka“, kurioje iš esmės iš energetikos pardavimų pelnosi įvairios keistos perekupų kompanijos su milijoniniais pelnais ir 5 darbuotojais, o dabar atsirado staiga prieš rinkimus ir referenduma straipsnių, užsakomųjų komentarų (jų braižas kažkodėl labai panašus ir garliavos istorijos, ir kitų panašių atveju) ir net partijų pavidalu. Siek tiek keistai atrodo reikalavimas iš vienos VAE stovyklos reikalauti fair play (kuris is esmes VAE kaip svarbaus regioninio geopolitinio perojekto atveju yra neimanomas), o tuo tarpu nieko nekalbėti ir nepateikti sąmatų kontrapropagandos. Apskritai galima pastebėti dar ir tą kad iki ir po VAE uždarymo atominės kritikai nesugebėjo pasiūlyti konstruktyvių alternatyvų, ko pasekoje mes 1,7 mlrd. kasmet sumokame Rusijai už dujas elektrai gaminti+iš jos perkame (importuojame 60 % elektros energijos). Beje šie pinigai į mūsų ekonomiką negrįžta, arba grįžta į tam tikrų partijų kišenes. Padauginkite šias įsivaizduojamas sumas iš 60 metų ir palyginkite su tuo ką`per 60 metų reiks išmokėti kreditan už elektrinę ir pasidarykite išvadas patys. Energetiniai ištekliai nėra vien ekonomika ir sausi skaičiai, kažkodėl visi labai greitai pamiršo družba ir prieš kelis metus dėl Rusijos nutraukto dujų tiekimo šalančius bulgarus, rumunus ir kt. Tam žurnalistui, kuris išaiškintų ir straipsnyje nešališkai pateiktų, išsamiai išnagrinėtų abu veiksnius ir reikėtų skirti Pulitzer prize.

  • Galiu papasakoti kaip daromos tokio dydžio aferos. Tai ne kokia nors konkreti sąmokslo teorija, bet nusikalstamo pasaulio didžiųjų autoritetų pasipelnymo būdai, kurie, paprastai, yra naudojami. Taip, dabar daug pinigų išeina iš Lietuvos. Tačiau jie išeis ir statant, bei pastačius VAE. Jausitės geriau, jei tie pinigai eis į P. Korėją, Norvegiją? Na, ne visada taip būna… Tikiuosi, kad nereikia priminti kur eina IAE uždarymo pinigai… O oficialiai tai kompanija vokiška… Bet ir su VAE ir suskystintų dujų terminalu gali būti keletą niuansų. Sutartys tai slaptos ir niekas negali garantuoti, kad pinigų srautai neis per kokį nors neaiškų ofšorinį banką… Ir, kaip suprantu, niekas nepasistengė daryti taip, kad daug pinigų liktų Lietuvoje (tarkim dalį suskystintų dujų terminalo laivo dalių gaminti Klaipėdoje – Klaipėda tikrai yra pajėgi net visą tokį laivą pastatyti ir surinkti…). Dar norėčiau priminti, kad pasidomėtumėte kas atsikando didžiausią kąsnį elektros perpardavinėjimo biznyje…

   • Trakimas

    IAE „uždarymo pinigai“ATEINA į Lietuvą,o ne iš jos „išeina“:)IAE uždarymo pinigai yra ES pinigai,kurie ateina į Lietuvą,o „išeina“ per Kreivio mamuko piniginę tiesiai į Kubiliaus gaujos kasą:))))Nubyra ir Mockui su Kurlianckiu,kurie yra generaliniai konservų rėmėjai:)

 • pastoge

  Nors iš esmės esu už naują AE, šis laiškas nuostabus. Dar nuostabiau būtų jei jis būtų atsakytas (kuo abejoju). Tada iki pilnos laimės tetruks AE priešininkų užsakymų paviešinimo..

 • baekjo

  Reiks nukopijuot ir siųst tokį pat laiškiuką į Kremlių dėl A.Račo.

  • labai, na tiesiog labai juokinga. Negaliu sustoti juoktis.

  • austras

   Jau maždaug 20 metų galima stebėti nuostabią atsikartojančią sceną. O būtent – Račas (nebūtinai Račas, gali būti eilinis Petras ar Jonas iš gretimo kaimo, arba triukšmaujančios profesinės sąjungos, arba politiniai oponentai ir t.t. ir pan.) rašo ir kalba tai, kas nepatinka konservatoriams. Dar blogiau, drįsta (kas per įžūlumas) konservatorius kritikuoti. Pavyzdžiui, kelia klausimus kokia bus elektros kaina naujoje atominėje, pavyzdžiui, kelia klausimus ar skaidri yra propagandinė naujosios atominės statybos kampanija, pavyzdžiui, kviečia žmones į demonstracijas, piketus ar streikus, pavyzdžiui, sako kad dabartinė valdžia sužlugdė namų renovacijos projektą, pavyzdžiui, kritikuoja konservatorius dėl „Mažeikių naftos“ pardavimo, pavyzdžiui, kalba apie nevykusią konservatorių socialinę politiką, pavyzdžiui, kalba apie didėjančią emigraciją ir visuotinę desperaciją. Visi jie, konservatorius kritikuojantys, jau dvidešimt metų, be abejonės, yra Maskvos agentai. Pasakyk ką nors prieš konservatorius ir tiesiog neišvengiamai, bent vienas konservatorių šūdpalaikis išlys iš savo irštvos ir plonu davatkos balseliu kiauktels pritaikydamas tą tūkstančius kartų girdėtą bei komunistinės propagandos nuzulintą etikečių klijavimo metodą. Būtent šis komunistinės propagandos pamėgtas metodas („buržuazinius nacionalistus“ sukeičiant vietomis su „Kremliaus agentais“) geriausiai išduoda kokius žmonės komunistinė propaganda geriausiai indoktrinavo.

   • romas

    austrai, pagal Jus, dėl visko, kas blogai atsitinka per 20 metų Lietuvoje, yra kalti konservatoriai. Ar nėra taip, kad išgirdęs žodžius „kremlius“ arba „Rusija“ išlendate kaip kairysis šūdpalaikis iš savo irštvos ir kiauksite kairiosios davatkos balseliu ant konservatorių?

    • austras

     Romai, pasirodo, Jums, atrodytų protingam žmogui, vis dėlto pritaikoma ta pati diagnozė: hiperbolizuota paranoja, kuomet kas nors išdrįsta kritikuoti konservatorius. Aš tiesiog pasakiau, kuo yra kaltinami konservatoriai. Vienų nuomone pagrįstai, o kitų – nepagrįstai. Problema slypi ne toje pagrįstoje ar nepagrįstoje kritikoje, o neproporcingoje REAKCIJOJE į ją. Jums visur ir nuolatos vaidenasi Kremliaus agentai. Ir ši propagandinė retorika yra skirta tiek išorės priešams demonizuoti, tiek vidaus vartojimui – partijos narių gretoms sutelkti. Konservatoriai yra kalti dėl to, kas įvyko per 22 metus Lietuvoje lygiai tiek, kiek jie buvo valdžioje – tiesiogiai – aštuonerius metus, jei atmestume 1990-1992, kuomet valdžioje buvo dabartinių konservatorių lyderiai ar patriarchas.

     • O jei dar įvertinti ir tai, kad konservatoriai netiesiogiai dalyvavo šalies valdyme (visada buvo jų atstovai Seime ir dar velnias žino kur (tingiu dabar ieškoti, bet tikrai daug kur buvo jie…)), tai gaunasi visi 22 metai…

     • austras

      Pasidariau manobalsas.lt testą. Atitikimas su LSDP jaunaisiais socdemais Bielskiene ir Požela – 71 procentas. Geresnių variantų, deja, nėra. Už ką balsuosiu jau žinau.

     • romas

      Yra būdų ir mandagiai pasakyti, be konservatorių šūdpalaikių, davatkų ir t.t. Psichoanalizės seansą siūlau pačiam su savimi atlikti. Atsakiau Jums Jūsų žodžiais, todėl diagnozė galbūt kaip tik Jums pačiam ir tinka.
      Manau, kad mano komentaras buvo kaip tik labai proporcinga REAKCIJA :)

     • austras

      Žinote, Romai, kai dvidešimt metų girdi apie sniaukrojančius „šliaužiančius perversmus“, profsąjungų mitingus, kurie, anot Degutienės jai ir po dvidešimties nepriklausomybės metų primena TĄ PAČIĄ situaciją, kuri buvo prieš sausio 13-ąją, prieš rusų dirigento koncertą klausytojus pasitinka konservatoriškos žvakutės bei kitokie spektakliai, o visi kritikuojantys konservatorius neišvengia Kremliaus agentų etikėtės tai, manyčiau, kad net ir a priori toleruojant durnumą ar silpnaprotystę kaip žmonėms būdingą reiškinį, šiokios tokios ribos vis tiek turėtų būti. Pripažinsiu, džiaugiuosi, jog kai kuriais atvejais visuomenė per dvidešimt metų jau sugebėjo suvokti kai kurių durninėjimo reiškinių tikrąją prigimtį. Tarkim, sąjūdžio mitinguose bei suvažiavimuose buvo pilna moteriškių su rožančiais, tautiniais rūbais bei gintariniais karoliais, kurios (dalis iš tribūnos) visus laimino, keikė blogus komunistus ir t.t. Dažnas jas tuo metu suvokė kaip keistą bet toleruotiną reiškinį, o nemažai kas net laikė normaliu dalyku. Bet kai praėjus dvidešimčiai metų tos pačios durninėjančios bobutės apsiginklavusios sau įprastais rožančiais protestavo prieš Castellucci spektaklį iš daugumos likusios visuomenės dalies jos susilaukė būtent tos – durninėjimui skirtos reakcijos – mažų mažiausiai durnumą visuomet nuginkluojančio juoko.

     • romas

      austrai, maniau, kad laisvė protestuoti ir turėti kitiems nepatinkančias pažiūras yra pasiekimas. O čia še kad nori :)
      Kitų durnumas, beje, yra labiau tamstos sėkmė, nei nelaimė, o katalikiškas kontekstas yra būtinas Catellucci menui. Vienoda, standartizuota, nuobodi visuomenė nėra nei dirva menui, nei yra galimybių išsiskirti tarp tokių pat vienodai protingų ir mąstančių pagal tą patį šabloną.

     • austras

      Aš neturiu nieko prieš teisę protestuoti, tačiau džiaugiuosi, jog daugėja tų, kurie į konservatoriams būdingus propagandinius durninėjimus, tame tarpe ir į „protingą“ Čekuolio pezėjimą pasaulio žemėlapio fone reaguoja tiesiog kaip į eilinį durninėjimą – nuoširdžiai pasijuokia iš glušiaus ir nieko daugiau. O buvo laikas kai dievobaimingos moterėlės iš sąjūdžio tribūnos bylojo tiesą kaip kokie Biblijos pranašai. Palaipsniui gydomės, ir tai yra džiugu.

     • romas

      austrai, šuo nesupranta, kai žmogus jį muša lazda, kas iš tikro muša, todėl vietoj to, kad kąstų žmogui, kanda į lazdą. Panašus įspūdis susidaro iš isterijos dėl Čekuolio įgarsintos reklamos. Rodos paprasta – valdžia skyrė viešinimo kampanijai pinigų ir reklaminis klipas yra tų pinigų pasekmė. Vietoj to, kad kąstų į Čekuolio tekstą, kąstų valdžiai už viešinimą, daugelis kanda Čekuoliui. Aišku, vieni yra protingi ir kanda žinodami, kad asmens autoriteto žlugdymas padeda sumažinti skleidžiamos informacijos patikimumą, o kiti kanda iš durnumo ir solidarumo.

     • Romai, leisiu sau paklausti ir tikiuosi labai atviro atsakymo: o aš priklausau kuriems – „vieniems“ ar „kitiems“? Nes trečių, tų kur per vidurį, suprantu, nėra?

     • romas

      Manau, kad ad hominem yra purvinas žaidimas ir Jūs jį žaidžiate. Jūs pats leidžiate sau ne etišką elgesį, nes suprantate, kad ne darbe Jūs nesate žurnalistu. Visi puikiai mato,Čekuolio klipas, rodomas per reklamines pertraukas, yra ne laida, o reklama. Tą reklama nėra komercinė, nes reklamuojamas projektas, kuris turi atnešti visuomeninę naudą. Galiu suprati žmones nenorinčius atominės, bet nepritariu nesąžiningam žaidimui.

     • austras

      Romai, raktiniai žodžiai Jūsų mintyje „reklamuojamas projektas, kuris TURI ATNEŠTI VISUOMENINĘ NAUDĄ“. Jeigu kažkam kyla abejonių ar šis projektas atneš visuomeninės naudos, ir tas kažkas kritikuoja projekto reklamą bei tos reklamos veidą, nes reklamoje nepateikiami arba nuslepiami objektyvūs faktai, tai tas kažkas žaidžia „purvinus žaidimus“? Tenka pasakyti, jog jūs akivaizdžiai remiatės propaganda, o ne objektyviais faktais.

     • GIGA

      Tik palikau jus minutėlei ir iš kart Romas neišlaikė – sekdamas geriausiomis vienos partijų gerbėjų tradicijomis,kurių Sąjūdžio laikais,skiriamasis ženklas buvo gražus galvos apdangalas,pradėjo klijuoti etiketes.Negalima sakyti,kad pažangos nėra,nes nuo oponentų priskirimo vienam kažkokiam tai civilizacijos porūšiui,dažniausiai „parsidavusiems rusui“,dabar geriausiomis demokratijos tradicijomis,netgi leidžiama rinktis iš dviejų variantų.Įdomūs Romo smegenų vingriai -pvz.vienas pilietis,žurnalistas Račas žaidžia purvinus žaidimus,kitas tos pačios šalies pilietis,žurnalistas Čekuolis,komerciniame klipe,dirba tautos gerovei.Ir kas svarbiausiai dirba ypatingai sąžiningai.Įdomu,tas sąžiningas darbas apmokamas? Įsitikinęs,kad taip,nes Čekuolis sakė,kad jo pozicija gali ir nesutapti su išsakoma klipe,tai jei išsakai ne savo poziciją,tai,spėjamai iš merkantilinės pusės,nebūtinai už pinigus.Kaip sakė tautos patriarchas,Savanoris Nr 1.,kas gali paneigti galimybę,kad už jaunystės klaidas ir darbą su tom struktūrom,prie kurių visus oponentus,taip mėgsta priskirti vieno galvos apdangalo socialinė grupė,senjorui tenka atidirbinėti dabar?

     • romas

      Aš remiuosi energetikos strategija ir AE įstatymu. Visa tai sugalvojo žmonių rinkta valdžia. Tai – trijų kadencijų seimų, ir nebežinau kelių vyriausybių darbas. Manyti, kad valdžia savo darbą laiko nereikalingu visuomenei, nematau pagrindo.

     • romas

      Paskutinis komentaras buvo atsakymas Jums, austrai.

     • austras

      Suprantate Romai, aš asmeniškai, atominės elektrinės statybai Lietuvoje pritariu. Tačiau man nepatinka tai, jog vis dar nėra aiškių atsakymų – kokia bus naujosios AE pagaminamos elektros kaina, kiek už elektrą turės mokėti vartotojas, kiek tiksliai AE kainuos Lietuvos mokesčių mokėtojams, nėra aiškių prognozių kokia bus elektros rinkos kaina mūsų regione tuomet, kai AE bus pastatyta, ar naujosios elektrinės pagaminama elektra bus konkurencinga? Profaniškos reklamos su atsakymais, kurių logiškai negali pagrįsti net pats reklamoje visažiniu apsimetantis jos veidas, mane veikia priešingai nei norėta ir todėl vis dažniau galvoju, kad AE statymo procesui virstant neskaidriu procesu be aiškių atsakymų po truputį keičiasi ir mano nuomonė AE sstatybos klausimu. Galvoju: jeigu žmonės organizuojantys AE projektą nesugeba padaryti tokio mažmožio – projektą suprantamai ir konkrečiai pristatyti visuomenei bei žurnalistams, tai kodėl aš tais žmonėmis turėčiau pasitikėti ir tikėti, kad AE projektas atnes visuomeninę naudą, o ne žalą?

     • romas

      austrai, kaina aišku iš kur – ūkio ministerija skaičiavo.
      Dėl projekto naudos aš taip pat neturiu aiškios nuomonės. Viešoje erdvėje daug nepatikimo skaičiavimo ir abejotinos propagandos tiek už, tiek prieš. Akivaizdžios manipuliacijos daug iš abiejų pusių, todėl nusprendęs esu visai nebalsuoti referendume. Apsisprendimui svarbios yra ne meilė ir nemeilė technologijoms ar partijoms, stumiančioms projektą, o kokios yra alternatyvos, su kokiom problemom susiduria ir susidurs Lietuva ir kokie galimi šių problemų sprendimo scenarijai.

     • stellar penny bun

      @austrai,

      Tikiuosi jums užteks jėgų, proto ir ryžto referendumo lapelyje nupiešti kryželį ( X )..

     • romas

      Genijau, gana normaliai suskaičiavusi yra ūkio ministerija. Linkęs tikėti ir Kuodžiu. Skirtumas tarp jų, greičiausiai, tik per kiek laiko turi AE atsipirkti. Internete pilna visokių aritmetikos nemokančių pridurkų skaičiavimų. Šitie tikrai mano nuomonės neveikia. Daugiausiai abejonių sužadina Kuodis. Iš vienos pusės – gal ir tikrai yra mažiau rizikingų alternatyvų, o iš kitos – ar alternatyva AE nėra koks nors Rubiconas.

     • Rytis I

      Kur čia tas Genijus? Prapuolė, na nesvarbu. Genijus sakė, kad balsuos iš principo (labai teisinga turėti principus) už atomą. Net jei kaina bus didesnė. Ir gal nesvarbu kokia bus. Tad kam tie išvis skaičiavimai.. Kas dar už čekuolišką patriotizmą: geriau mokėti vietiniam žulikui 50 ct tarifu, nei rinkos kainą svetimam? Na šiaip jau negriebia manęs patriotinis įkvėpis taip nuolat mokėti sitiservisams, maksimoms, nors tu ką. Gal su principais kažkas ne taip.

     • Blynas

      Romai, aš taip pat net neabejoju, kad Ūkio ministerija yra viska normaliai paskaičiavusi. Be rimtų skaičiavimų niekas tokio projekto nesiimtų įgyvendinti. Bet klausimas, kodėl Ūkio ministerija nepateikia visuomenei tų skaičiavimų? Skelbiama „audicko“ lentelė, tai kažkoks nesusipratimas, arba Ūkio ministerijoje galvoja, kad mes visi idiotai ir mums tiks tokia lentelė.
      O šiaip, atominei energetikai kol kas alternatyvos nelabai yra.

     • GIGA

      Blyne,taip!!!Jie visą laiką taip galvoja ir čia nepriklauso nuo priklausymo partijai

   • GIGA

    100 proc.palaikau Austrą.Toli nereikia eit,tokių etikečių ir vakar šiame bloge buvo nemažai prikabinta.Romai,ne konservatoriai tikrai ne pagrindinis Lietuvos dvidešimtmečio blogis.AMB čia nenugalimas:) Konservatoriai pasižymi dviem dalykais – nemokėjimu diskutuoti ir nepagarba kitai nuomonei,jei ji skiriasi nuo partijos grietinėlės,o periferijose,dažnai,nuo vietinio klebono.Todėl kitaip mąstantis konservatoriams baisesni ir už rusą,o kaip atsikratyti žmogum vien už mąstymą.Viduramžiais kaltindavo raganavimu,dabar klijuoja etiketes.Niekas manęs neįtikins,kad,tarkim,R.Kupčinskas,Songaila,Uoka,Puteikis,Patackas ir t.t. yra Maskvos agentai,bet partijai geriau statistinė masė be nuomonės,laiku pakelta ranka.Tai va taip,Romai

    • romas

     GIGA, atsitikimas buvo toks, kad išlindo komentaras su žodžiu „kremlius“, ir austras pradėjo berti apibendrinimus: per 20 metų, išlenda konservatorių šūdpalaikiai ir pan. Mėginau parodyti, kad tarp austro ir jo aprašomų herojų nėra didelio skirtumo.

     • GIGA

      Galbūt,to nežinau.Bet tu sutinki,kad etikečių klijavimas konservatorių stovykloje tapo norma -tie kas drįsta abejoti,dirba rusams?

     • Fredis*

      romai, skirtumas yra esminis, nes šiame regione savo interesų turi ir Kremlius, ir Minskas, ir Varšuva, ir Ryga, ir Talinas. Net vengrų vyriausybės vadovas buvo neseniai atvažiavęs ir lankėsi Vilniaus universitete. Su austrais nėra kažkuo labai ypatingi tarpvalstybiniai santykiai, tai viena iš ES šalių. Labiau tarpusavyje bendrauja kultūros žmonės ir šios sferos tarpvalstybinės organizacijos. Lincas kartu su Vilniumi 2009 m. buvo Europos kultūros sostinėmis.

     • romas

      Etikečių klijavimas, GIGA, neabejotinai būdingas tik konservatoriams. Atsakyčiau kitaip, pradėtum klijuoti man etiketes, todėl tegul taip ir lieka :)

     • GIGA

      Aš etikečių neklijuoju,bent jau labai stengiuosi tai daryt.Gal būdingas ne tik konservatoriams,bet jie čia dominuoja,plius užsičiklinę į vieną temą -koloboracija su Kremlium

     • romas

      :D

     • lakunas

      GIGA labai „subtiliai“ apie kitų polinkį klijuoti etiketes: „sekdamas geriausiomis vienos partijų gerbėjų tradicijomis,kurių Sąjūdžio laikais,skiriamasis ženklas buvo gražus galvos apdangalas,pradėjo klijuoti etiketes“.

   • stellar penny bun

    Po nepriklausomybės paskelbimo galime stebėti nuostabų įvairiaspalvį Lietuvos peizažą. Alitos kamščiai pokši Šešupėje ir Draugystėje, EBSW linksminasi Literatų svetainėje, Valdovų rūmai šildomi Lietuvos dujomis, nors Vakarų skirstomieji siūlė labai pigią elektrą ir bedantį liūtą iš Daukanto aikštės, Lietuvos didžiavyris Algirdas stumdo rutulį millennium stadione.. Mielieji Lietuvos žmonės, kokia nepakartojama idilė.. Netrukdykime.

   • Fredis*

    Jeigu trumpai peržvelgtumėte kaip ‘austras’ pradėjo savo nerimo kupiną pasisakymą ir kuo baigė (džiaugsminga, pakili, šviesi nuotaika, aplinkiniai – tokie pat geranoriški, supratingi ir protingi koks ir pats yra, tai ne praeities rudimentai nuo sąjūdžio („s“ mažoji) laikų bobutės su rožančiais ir gintaro vėriniais ant kaklo) – 100 proc. atitinka Juliaus iš psichikos sveikatos centro ištartus žodžius: http://www.lzinios.lt/sitemain/Sveikata/Rasymo-terapija-islaisvina-is-blogu-emociju

    • austras

     Fredi, skubu pradžiuginti – mano asmeninis Fredžio vertinimas nuo to ar mano pasisakymas „kupinas nerimo“ ar „džiaugsmingos, pakilios nuotaikos“ vis tiek nesikeičia. Fredį aš vertinu kaip dėl jai vienai žinomų priežasčių prie Račo blogo priskretusią konservatoriško šūdo krūvą. Kaip buvo pradžioje, taip dabar ir, abejoju, ar pasikeis. Žodžiu, esi stebėtinai stabilus.

     • Fredis*

      austrai, kol man leidžia rašyti – rašau, kai uždraudžia – tik sunkiai atsidūstu ir nieko negaliu padaryti.
      Tarp kitko pastebėjau, kad čia taikomos priešingos nei sveikatos psichikos centruose priemonės – kelioms dienoms uždraudžiama rašyti. Va tada tai tikrai būna sunku. Nėra kur rašyti!

   • Valentinas

    Oponentų demonizavimas ir etikečių klijavimas yra normali politinė praktika Lietuvoje. Iš vienos pusės skamba kaltinimai tarnavimui kremliui, iš kitos pusės kaltinimai, kad konservatoriai kalti dėl visko: kolūkių, mažeikių naftos, sumažintų pensijų, emigracijos ir t.t. Geranoriškumo, įsiklausimo į esmę, siekimo rasti srpendimą, o ne apkaltinti priešą nėra politiniame diskurse. Ne tik politiniame, bet galima drąsiai teigti, kad nėra geranoriško socialinio dialogo visiškai, arba abipuse pagarba pagrįstas socialinis dialogas yra marginalizuotas. Paimkime, kad ir šį tinklaraštį – kiekvieną dieną dešimtys žmonių čia apklijuojami etiketėmis: tas prositutas, tas propogandistas, tas šiukšlė, tas mėšlas. Dunduko etiketė skamba jau kaip pagyrimas, o išvadinimas „visišku valentinu“ yra pagyrimas už nuopelnus. Bendrauti be įžeidimų, be etiketės, be išankstinio nusistatymo nebeišeina. Todėl Austre, juokiasi puodas, kad katilas juodas. Pats savo komentare nekritiškai kaip koks kremliaus agentas, paleidai etikečių ir stereotipų klijavimo mašiną visu pajėgumu.

    • GIGA

     Valentinai,žinau,kad Jūs nesuprasite,nes ne vieną kartą apie tai diskutavome,bet dar pabandysiu,juolab „etikečių klijavimo“ tema labai artima tam. Dabar truputį palikim politiką ir grįžkime prie šio blogo komentatorių.Valentinas,Ignas,p.Aušra ir keletas kitų komentuoja maždaug taip „ši situacija yra tokia ir tokia,aš tai žinau,o kas abejoja yra arba kvailas,arba parsidavęs“ (nebūtinai abu teiginiai būdingi vienam komentatoriui,kiekvienas turi savo „arkliuką“ :) ). Pvz.aš esu n kartų išvadintas teik paksistu,teik violetiniu,nors nei tiems,nei tiems neprijaučiu,tik savo komentaruose abejoju,bandau pažiūrėti iš kito taško,kad nebūtinai turi būti TIKTAI TAIP.Tai va čia ir politikoje ,Valentinai,vėl viską suplakei į vieną vietą – konservatorių mėgiamami priskirimai parsidavėliams yra analogiški tiems posakiams,kurie irgi gana siutina :“Landsbergis žydas,kgbistas,sugriovė kolūkius ir t.t.“.Apie tai irgi ne vieną kartą lošiau.Bet nereikia į šitą krūva priplakti „Wiljamso“,kaip ir „Alytos“,“Draugystės“,LEO,Pakso nuvertimo ir t.t.Pensijų sumažinimai,emigracija ir t.t. dar kiti dalykai – vieni mąsto vienaip,kiti kitaip.Vieni skolinasi iš komercinių bankų,kiti už mažesnį procentą iš TVF,vieni nori pigios elektros/dujų,kad ir iš ruso,kiti mokėtų dvigubai,kad būt nepriklausomi.Čia yra skirtingos pozicijos,nuomonės,supratimai,argumentacijos,bet tas neduoda teisės „klijuoti etikečių“.Pasisako žmogelis,kad jis abejoja AE statyba ar mano,kad galėtumėm turėt geresnius santykius su Baltarusija (čia kaip pvz,pirmi šovę į galvą) ir jis jau tampa už ribos.Gerai,kad kas nors naktį neateina ir nenušauna pasivedę kur už tvartelio…

     • Fredis*

      „vieni nori pigios elektros/dujų, kad ir iš ruso“ GIGA
      Po tokių teiginių jau net nejuokinga, o norisi pareikšti užuojautą. GIGA, užuojauta.
      Dėl AE statybos – gal statysime, gal ne, bet energija labai BRANGI visose rinkose. Pigių energijos išteklių laikai seniai praėję. Dabar skaičiuojama ar apsimokėtų el. energiją gamintis patiems, o gal vis tik teks ateityje brangiai pirkti energiją užsienio biržose. Net jeigu ir apsimokėtų – dėl didžiulio gyventojų pasipriešinimo trijose valstybėse projektą būtų sunku įgyvendinti ne tik dėl jo sudėtingumo, o dėl to, kad gali neužtekti politinės valios ir sugebėjimų. Vyriausybės yra žmonių valios ir protinių sugebėjimų atspindys. Galima būsima energetikos ministrė Birutė V. (R.Ozolas, G.Songaila) ir jos aplinka gali galvoti lygiai taip pat kaip GIGA: kam brangiai statytis, jeigu galime pigiai nusipirkti?

     • GIGA

      Fredi,ar tu pasidarei dunduku ar tapai?Dėl AE mano nuomonė tokia -jos,matyt,reikia,bet labai gerai,kad nuo jos statybos maksimaliai toli būtų tokie specialistai kaip Sekmokas,keturis metus pramiegojęs ir likus mėnesiui iki rinkimų padavęs ieškinį Gazpromui,kurio,matyt,irgi reikia,bet kam snaust 4 metus,kad suvokti,kas vyksta/nevyksta pagal 2001 m. sutartį ir Vėsaitė.O pats<predi,spėju,esi labai toli verslo,nebent dirbi,kur kokiu vadybininkėliu (čia tikrai nenoriu įžeist),jei bandai teigti,kad tai kas parašyta VAE tinklapyje,nors kiek nors panašu į argumentuotą verslo planą.Jau vieną kartą toks Seimo narys,kalbininkas,mėgstantis elgtis prie vairo,ne taip,kaip pritinka doram piliečiui pareiškė "mes neteigiam,kad tai gerai,bent pabandyt reikia".Bent jau aš,tai neeksperimentinis triušis,kad vienas bandytų LEO prastumt,kitas – gal ir reikalingą projektą,bet su pateikimu antrokui trejetukininkui.Jei valstybininkai sugeba Generalinės urėdijos tinklapiui išmesti 3 mln.Lt,tai privalo sugebėt vieną kartą kvalifikuotai pateikti projektus ir,manau,kad šis referendumas,bus fundamentas nesityčioti iš mūsų ateityje.Baikit,jūs,dundukai,vieną kartą TEIGTI – užpis… neklįstantys visko žinovai.Dundukai užp… juodai.

     • Fredis*

      Dėl A.Sekmoko – pirmą kartą pasodintas adekvatus savo postui ministras, net paprastiems miestėnams turėtų patikti, nes yra ne politikas, o specialistas.
      Dėl VAE tinklapio, na, neskaičiau aš to tinklapio ir nesiruošiu tai daryti.
      Referendumo klausimas yra: ar pritariate atominei energetikai VAE statyboms) Lietuvoje? Kažkaip panašiai suformuluotas. Aš sakau TAIP.
      Arumentų taip sakyti – ligi valios: pigiausia, „žaliausia“ ir t.t.. Tarp kitko – paprastų miestelėnų nuomonė yra tik patariamoji, todėl biuletenį galima išmesti, pasiimti namo atminimui, pasidaryti iš jo lėktuvėlį ir nuo tilto paleisti į Nemuną.

     • Rytis I

      Berods latviams labiau svarbus mūsų referendumas, nei mums.

     • GIGA

      Nežinau kieno ten Sekmokas specialistas – žinau,kad iš tos pačios smėlio dėžės kaip ir Kubilius,Milaknis bei Vaitkus,bet specialistų Lietuvoje užtenka,net akademikų tuntai,ministerijoje reikalingas ministras -vadybininkas (ne vadybininkėlis ,kaip ne kurie:) ),o iki jo Sekmokui taip toli,kaip iki pranašo Mahamedo,nors blogo šeimininkas juos ir apjungia į vieną:)Be abejo jis šiek tiek geriau už Vėsaitę,bet tik dėl to,kad vienas minusas mažesnis už kitą

     • Fredis*

      GIGA, ne iš savo smėlio dėžės „blogus“, „prastus“ ir „nekompetentingus“ vadybininkus išvardinai, dabar pasakyk gerus ir tinkamus, žmonės turi žinoti.

     • GIGA

      Fredi,kaip pvz.,kaip Gentvilas tvarkosi uoste,palyginus su Sekmoku energetikoje,tai jau tas pats kas lyginti š… su bulkute.Reikia pvz. savivaldybėse,gali lygint Malinauską su Kupčinsku ar Garbaravičium,nori pasilygint ministrus,gali pasilygint Šemetą ar Šadžių su Šimonytę,gali net LR Prezidentus pasilygint – Adamkų su Grybauskaite,nors ir kaip aš prieš tokios biografijos žmogų bebūčiau.Kas įdomiausiai ir konservatoriai šiuo momentu etikečių neklijavo,nes suprato,kad antro amerikono per šlepetes neprastums,o patys per 22 metus lyderių taip ir neišaugino.

 • Artūrai, seniai prašome to skaidrumo. Dar konkruso pradžioje sakiau kolegoms, kad kyla daugiua klausimų nei yra atsakymų. Manau, kad tavo iškelti vieši klausimai gali likti atsakyti nelabai aiškiai. Tipo, iniciatorius gauna pinigus už „iniciatyvą“, o toliau valdžia nesikiša, kas ir kam mokėjo. Svarbu, kad būtų straipsnis. Ir čia nėra skaidru ir nebus. Nes PR paslaugos dabar tapo perkamos tik tam, kad būtų nuslėptas tikrasis veikimo mechanizmas. Joks Wikileask neatskeils šio modleio esmės, nebent koks buvęs PR atstovas iš privačios kompanijos prabils.

  • che

   iniciatyva be rezultato irgi darbas. taigi iniciavimas tera skambutis kokiam studentisko amziaus zurnalisteliui ir pasiulymas ka nors na temu parasyti.

 • andrius

  Sąvoka „Inicijuoti“ nereiškia, kad straipsnis nupirktas.

  Tarkim, agentūra ateina pas mane ir paprašo mano nuomonės VAE klausimu. Paaiškėja, kad ši nuomonė yra įdomi (pvz., nebūtinai dėl to, kad labai pagrįsta, ar ekspertinė – bet gal tiesiog kiek kitokia nei bendras kontekstas, gal aš esu koks nors žvaigždė, gal dar kas). Tada agentūra mano nuomonę užsirašo, suredaguoja, nuneša į laikraštį, paklausia – ar įdomu. Jei ir jiems įdomu, paorganizuoja iliustraciją.
  Ką darė agentūra?
  1 Galvojo temą
  2 Ieškojo pašnekovų
  3 Tarėsi su pašnekovais
  4 Susitiko (ar susiskambino) ir surinko informaciją
  5 Apdorojo informaciją
  6 Derino temą su redakcija
  7 Prireikus, adaptavo tekstą pagal redakcinius reikalavimus
  8 Organizavo iliustraciją

  Nu gal dar kažką daugiau, kažką mažiau.

  Mokėjimai čia nebūtini. Aš galiu pasisakyti iš pilietinės pozicijos, iš garbės troškimo, ar gal todėl, kad tiesiog paprašė.

  Kanalas gali įsidėti tekstą, nes įdomu.

  Agentūra tą patį tekstą gali tiražuoti per kitą žiniasklaidą – pvz., vien rajoninių leidinių Lietuvoj bent po 2-3 rajone. Jie nekonkuruoja, todėl nemato problemų pasiimti tą pačią informaciją, by tik įdomu. Su mėnesio investicija į benziną ir vizitacijas gali tą pačią temą inicijuoti 50-yje ar 60-yje kanalų, ir tą gali daryti šiek tiek vikresnis vadybininkas.

  Ta prasme būkim atviri – aš nesakau, kad niekas nieko neperka, nes nežinau. Aš tik paaiškinu, kas yra straipsnio iniciavimas ir kaip jis veikia be pirkimo – ar slapto, ar atviro.

  • Andriau, tavo nurodyti 4,5, 6 ir 7 punktai pirmiausia rodo, kad tavo supratimas apie tikrą žiniasklaidą yra kiek iškreiptas:) Šie punktai rodo, kad kalbame būtent apie pirkimą-pardavimą, kuriame – tu teisus – gal ir nedalyvauja pinigai.

   • andrius

    Ei, aš tai paminėjau kaip pavyzdį. Dalyje atvejų tai veikia (pvz., yra redakcijų, kuriose trūksta darbo jėgos, ir jos sako valio tekstams – jei jie įdomūs).

    Kitą kartą iniciavimą gali sudaryti dar kiti darbai.

    Tarkim, aš galiu atlikti kad ir visuomenės nuomonės apklausą, kurios rezultatus atiduosiu žiniasklaidai. Arba galiu iš už jūrų marių atsiboginti kokį pašnekovą, kuris dėl vienokių ar kitokių priežasčių įdomus – gal kad išmano, o gal kad tiesiog iš toli atvažiavo. Galiu praleisti dieną ar dvi knisdamasis duomenyse – vidiniuose įmonės, arba statistikoje, arba bele kur – ir pasiūlyt kokią atrastą tendenciją. Su eksperto komentaru, pvz.

    O kuo tai skiriasi nuo pirkimo, paklausite jūs?

    O tuo, kad gerbiama redakcija gauna medžiagą. Ji gali sakyti „ne, nenoriu“. Gali tikrinti. Gali perrašyti, ar persakyti, ar dar ką pasidaryti. Gali įsidėti oponuojančią nuomonę – nu bet ką. Ir, sakyčiau, pasiuntimo nx procentas tiesiogiai priklauso nuo to, ar įdomu.

    Tai nėra reklaminiai santykiai, ir aš esu tas, kas esu – šaltinis.

    Va reklamos atveju yra kitas dalykas. Bet, tiesą sakant, ir tuo atveju – jei viskas korektiškai pažymėta – nematau per didelės problemos. Aišku, gali tada klausti, ar antra pusė turi analogiškas lėšas, bet tik tiek.

    • Rytis I

     Įdomi versija. Tokiu atveju gal laikraščiai net galėtų pamokėti jų darbą dirbančioms agentūroms. Juk jos ieško pašnekovų, organizuoja (inicijuoja) straipsnius visiems aktualiomis bei įdomiomis temomis, „užkiša“ tuščią ir niekaip nepanaudojamą plotą… Gelbėtojai tiesiog, kaip iš bendravardžio serialo :)

  • Stogas

   Susidaro ispudis, kad pijaro kompanija nuspres koki mesla mums brukti i galvas.. man butu ypac idomo pjaro kompanijos nuomone apie kvantine fizika ar branduoliniu atlieku laidojima… suprantu, kad jiems sumokes ka sakyti ka kalbeti .ty. agituot tik uz AE statyba… o kita dalis per kita gala eis politinei reklamai rinkimams i seima… viskas sumoketa

   • mustangas

    Tau bruk nebrukęs kvantinę fiziką. Vistiek nieko nesuprasi. Tada yra samdomos pijaro kompanijos, kurios interpretuoja trumpą kvantinės fizikos kursą į runkelių kalbą ir kova prasideda. Laimi tie, kurie sukelia daugiau pasitikėjimo ir kvantinė fizika čia arti nestovėjo. Tokios yra žaidimo taisyklės demokratijoje. Sovietinėj sistemoj nesiparindavo. Parodydavo kur bus ir statydavo ko jiems reikėdavo. Pijaras praeidavo aukštesniam lygyje tarp kvantinę fiziką bent besimokiusių nors galutinis sprendimas irgi būdavo angažuotas (armijos ar politinių grupuočių)

  • D.

   Tikras PR turetu taip ir veikti, kaip surasyta Andriaus. Bet Lietuvoje tokia situacija, kad spauda (apie spauda zinau, manau, panasiai ir kitur) realiai gyvena is uzsakomoju valstybiniu ir ES straipsniu. Tai kaip ir PR, bet is tikro reklama – nors ir maketuota zurnalo stiliumi, bet su R raide (Veidas – puikus pavyzdys). Beda, kad spauda be tu uzsakymu neisgyventu. Beda, kad kai kuriomis aktualiomis temomis nera net rasoma, nes ministerija neduoda pinigu – kam juos viesinti. (pavyzdys galetu buti regioniai laikrasciai, kurie neparaso apie pasikeitusius visuomeninio transporto marsrutus, nes savivaldybe nesumokejo). Uzsienyje imami interviu is ministru, nes tai yra aktualu gyventojams, o pas mus beveik visada ministras dar sumoka uz tai, nes tai – lietuviskas PR. (velgi, yra atveju, kai rasoma, tarkime, sveikatos sistemos apzvalga ir nepakalbinamas nei vienas ministerijos atstovas, nes nesusimokejo.) Zodziu, beda ir ziniasklaidoje, ir valdzioje. Issipleciau, bet tai tema, apie kuria niekas nekalba, nes niekas nenori pjauti sakos, ant kurios sedi – lieka blog’ai tik.

 • Q.E.D.

  Įsivaizduoju, jeigu visos tos valandos ir A4 puslapiai būtų atitekę BNS, skaidrumas būtų automatiškai užtikrintas ir klausimų niekam nekiltų. O informacijos apie tai paskelbimas būtų komercinių paslapčių neleistinas viešinimas.

  Nors gali būti, kad mano tikrosios žiniasklaidos supratimas yra kiek iškreiptas.

  • mielas Q.E.D., norint turėti iškreiptą suvokimą, pirmiausia reikia apskritai suvokti. Ir dar vos vos žinote. Tad galite būti ramus ir nesijaudinti.

   • sigitas

    čia buvo labai svarus ar(gumentas) ;-)))

 • Fredis*

  Jeigu vyriausybėje būčiau atsakingas už užsakymų skirstymą žiniasklaidai ir matyčiau, kad koks nors žiniasklaidininkas drabstosi purvais, būtų labai sunku susilaikyti nuo veiksmo, kurio esmė labai paprasta: padaryti teisėtus veiksmus, kurie aplenktų tokią žiniasklaidą pagarbiu atstumu.

  • Fredi, o jei tas drabstymas duotų Tau ir Tavo partijai bei aplinkai DAUG naudos? Man tokiais atvejais iškyla klausimas ar tie žmonės, kurie drabstosi, išvis yra pakaltinami, jei to nemato ir nesuvokia ką daro? O gal suvokia? Bet kokiu atveju tylintys ir neabejojantys yra nepakaltinami… Tačiau kai abejojančius ir netylinčius persekioja, jiems lipdo nebūtas etiketes, viešai tyčiojasi iš jų, tai man primena sovietinį-komunistinį režimą arba fašizmą…

   • suomis

    Viskas yra daug paprasčiau, tokie žmonės primityvūs, jiems viskas paprasta ir aišku. Jie turi atsakymus į visus klausimus. Bet kai pasigilini, tai realiai nieko jie neturi. Tai tik įvaizdis, kad jie yra labai kompetentingi. Anksčiau komunistai(socdemai)mėgdavo pabrėžti, kad jie viską išmano, bet realiai buvo ir yra glušai. Konservai nuo tų neatsilieka. Ši rinkimų kampanija gerai atskleidė jų kompetencijas. :DDD

  • romas

   Piliečiai turi teisę kreiptis ir gauti atsakymus. Tam yra teisiškai apibrėžti, mandagūs būdai. Tiesa, atsakymas eitų per ilgai ir būtų nesuspėta išsiaiškinti dėl viešinimo.
   Sprendžiant iš tono,jau žinoma, kad viešinimas blogas,- reikia tik patvirtinimo.

  • Stogas

   O as budamas Fredis uzdaryciau kas antra laikrasti, kaip pas Lukosenka :)

 • Atominė šmėkla

  Turbūt kiekvieną Lietuvoje įgyvendinamą projektą kamuoja vienoda bėda – kaip jie įgyvendinami, nors projekto tikslais neabejojama. Tačiau šiuo atveju VAE priešininkai sėkmingai permetė dėmesį nuo klausimo ar reikia VAE nukreiptas į šalutinį klausimą – ar komunikacija skaidri? Tikiu, kad projekto komanda pasidarys išvadas ir lessons learned iš 6ios istorijos, tačiau referendumo klausimas yra ne apie tai.

 • algis

  Jei galima ir aš norėčiau pasirašyti po šiuo laišku.

 • Fredis*

  Gal nelabai palankus oras, kad esate tokie pikti? Tuojaus įjungsime Jums šildymą.
  Žmogus parašė viešą kreipimąsi į vyriausybę, vyriausybė perskaitė ir trijų dienų laikotarpyje, taip kaip reikalauja etiketas, informuos visuomenę apie lššų panaudojimą inicijuojant projekto propagavimą.
  Skaitau Jūsų pasisakymus ir juokas ima, vėl tas pats ir nieko naujo: davatkos, irštva, šūdpalaikiai atsakingi dvidešimt dvejus metus… iki pilno komplekto rinktinių top10 frazių trūko A.Bukevičiaus: „jeigu būčiau gydytojas – išrašyčiau nuo paranojos vaistų“.

  • Gylys

   Fredi*, kertam, kad toji vyriausybė šio laiško nėnepastebės ?:)

   • romas

    Didelė tikimybė. Kuris teisinasi atrodo kaltas, todėl geriau dabar būtų nesiteisinti, o pasiųsti aiškintis oficialiais būdais, per kanceliariją.

    • Fredis*

     Kodėl, gali ir atsakyti, pvz. pranešti, kad dalis lėšų panaudotos tinkamai, pavardinti kas jau atlikta, užsakyta, o ateityje bus dar geriau, balsuokite už mus ir ateityje mūsų laukia gerovė http://www.youtube.com/user/tevynessajunga?feature=results_main, nes kitaip teks aiškintis kur padėtos lėšos su Vėsaite ir Uspaskich ( galimais būsimais ūkio ir energetikos ministerijų kuratoriais). Projektas yra kelių dešimtmečių trukmės, todėl ir lėšos bus suskirstytos atskiroms projekto fazėms proporcingai.

     • romas

      Fredi, klausimus labiau tiktų užduoti viešųjų ryšių agentūrai. Abejoju, kad vyriausybė ar VAE administracija pati užsiima viešaisiais ryšiais, nors iš teksto lyg ir susidaro panašus įspūdis.

     • Bobutė

      „…balsuokite už mus ir ateityje mūsų laukia gerovė“. Fredis*.

      Sakot, už jus ir jūsų laukia gerovė… Bet man svarbiau, kad gerovė lauktu ne tik jūsų ir mūsų…:)

 • Stogas

  Eilinis pinigu plovimas- strapsniu, reklamu, uzsakomo pjero per spauda ar TV niekas nesuskaiciuos… o skirtumas nueis i politine reklama pries rinkimus. Pjerscikamas nesvarbu ka pjarinti, svarbu babkes nuses ten kur reikia..

 • Marius

  Patiko. Labai pozityvus tekstas su pribloškiančiai geru esmės išdėstymu ir klausimais.

 • teisingi klausimai, laukiame atsakymų iš „Asmenybių“

  • romas

   Kubilius turėtų atsakyti, kad „Temų, straipsnių iniciavimas“ reiškia užsakomuosius straipsnius spaudoje su būtinu Kubiliaus atvaizdu šalia straipsnio antraštės ir melavimu apie tai, kad VAE apsimoka statyti. Jei atsakys ne taip, reiškia išsisukinėja.

 • che

  konkurseli berods laimejo VRP. pamenate vienas toks M.Katkus kadaise su A.Janukoniu geru telefoniniu pokalbiu pavarinejo ir belangeje pasedejo. nuo to laiko gerai jo kontorele prie lovio sildosi.

 • Izbliondimas

  Vakar paskaitinėjau ką rašo komentatoriai Delfyje, kai vienas žmogus pokalbių laidoje paleido stiklinę į oponentą (tarp kitko Rusijoje toks Žirinovskis panašiai pasielgė, bet ne visai taip, – stiklinės iš rankų nepaleido, tik jos turinį…).
  Tai pastebėjau, kad tie, kurie ugningai palaiko tą žmogų, kuris sviedė stiklinę, esant galimybei, matomai pasielgtų taip, kaip žydšaudžiai elgėsi antrojo karo metu su žydų vaikais, seneliais, moterimis. Jau seniai, dar prieš masines civilių žmonių skerdynes buv. Jugoslavijos buvau priėjęs išvados, kad žmogus negali pasikeisti per 50 ar 10 metų (nes tai mirksnis žmogaus evoliucijoje…).
  Sąjūdyje esu nuo jo priešaušrio (buvau vieno Vilniaus mikrorajono Sąjūdžio vadovas, prieš tai keletas žmonių rinkdavomės į vieną kuopelę…), – tad pastebėjau įvairius žmones.
  Visada žavi žmonės, kurių informacijos taškeliai apima visas, sakykime lapo puses. Yra žmonių, kurių informacijos taškeliai yra išsidėstę vienoje kurioje nors lapo pusėje. Jei toks žmogus yra labai karšto būdo, ir nebūtinai psichiškai nesveikas, – esant panašiai situacijai, kaip karo stovis ar pokaris, kai žmonės įpratę gerti kraują, ir dar to įpročio taip iš karto negali atsisakyti, – iš jų lauk visko. Štai mano artimoje giminėje (šeimos apimtyje), – vaikų akyse stribai žudė ir nužudė jų tėvą (vienas sūnus po to išprotėjo), po to kitus ištrėmė. Kaip gali elgtis visąč likusį gyvenimą to nužudytojo vaikai. Yra atvirkščių pavyzdžių kitose šeimose. Kai partizanai gyvai jaunutei merginai (mokytojai), pjaustė lytinius organus, kol toji numirė. Kaip gi gali, kaip tuomet elgėsi visą likusį gyvenimą jos seserys, broliai. O visa Lietuva tai vienų, tai kitų yra paveikta. Pavyzdžiui, kai lietuvių šeimos motiną štai išnaudojo egoistas žemvaldys, kai ta skalbdama pusdykiai jo skalbinius žiemą ekėtėje, patapo invalide. Tuomet aiškiau kodėl jos sūnus patapo stribu, o ne partizanu. Ir atvirkščiai.
  Man tie dalykai yra labiau suprantami nei kitiems, nes tų informacinių taškelių yra visas lapas, o ne vienoje kurioje nors pusėje. Galiu lengviau ir suprasti, kuris štai pasikartojus situacijai bus stribas, kuris partizanas. Ir kodėl taip.
  Bet be viso šito juk yra niekšingos prigimties žmonės, kuriuso valdo genai. Vagies genai, bandito genai, – ir tu nieko čia nepadarysi… nebent gali apraminti situaciją, kol toks bus sotus, pamylėtas. Bet jei tik…
  Kodėl visa tai rašau. Nors tai tik skeveldros minčių.
  Čia taip pat matau tą nemalonų davatkišką nukvakimą ne kurių.
  Juos matau puikiai pastebi blogo šeimininkas. Tas yra labai gerai.
  Tad kai čia įsiplieskė šiokia tokia diskusija su austru, manau, kad austas laiko labai aukštai pakėlęs tą dorovingo žmogaus kartelę. Jei tokių Lietuvoje būtų bent 20 proc., – tai pagal Pareto dėsnį, to visiškai pakaktų, kad Lietuva klestėtų.
  Deja Lietuvoeje dora, net paprastų žmonių tarpe manau yra nepoastebima, – vargu ar siekia 3 prosc.
  Ne kas yra ir kitose šalyse.
  Bet, deja, Lietuva labai didelė išimtis Europoje. Ta nelaiminga savo žmogeliai Lietuva. Deja. Joje nieko gero nebus, – tai visiškai yra akivaizdu, kol čia nepasikeis žmonių sudėtis, manau.
  Kaip ir Rusijoje. Jos kaip 1:1. Dvi šalys nelaimėlės.

  • suomis

   Tada ar ne geriau pasižiūrėti į Rusiją, ten brolis brolį pjovė nepalyginamai labiau. Bet ten yra tai ko Lietuvoje nerasi, rusams Rusija šventa, šalies jie neišduoda. Bent jau procentas šiukšlių ten mažesnis. Lietuviams, net iki rusų reikia augti ir augti.

 • Cinikas

  Nepaslaptis, kad vyksta informacinis karas, kurio fronto linija driekiasi lietuviskos ziniasklaidos apreptyje.

  Valstybe turi gintis, o kare pateisinamos visos priemones.

  Arturo teise reikalauti visisko skaidrumo yra pilnai suprantama, bet atsizvelgiant i salygas, tai kvepia arba 30 sidabriniu arba sventu naivumu.

  • Izbliondimas

   Bet galime pastebėti ir įdomybių.
   Tarp tų, kurie pasisako, kad balsuos už AE, kartu pareiškia, kad tuo balsuoja už šalies energetinę nepriklausomybę.
   Tačiau Danijos strategija ir siekis juk rodo, kad būtent tie Lietuvos žmonės, kurie balsuos už AE, – yra kaip ir už tai, kad Lietuva būtų ir jau amžiams priklausoma.
   Įvertinant tai, kad tokie tautiečiai tampa Lietuvos pavergimo koloborantais, – mes jų negalime ir apkaltinti. Juk jie tik yra okupantų aukos.
   Štai tokia informacija, apir tai, kodėl, dėl ko turime tas okupanto aukas ir trūksta, manau.
   Juk Rusija tam pinigų neskirs (jai reikia teroro įkaitės), JAV – taip pat (jai taip pat reikia priklausomos nuo JAV Lietuvos, dėl aiškių priežasčių…). O Lietuvos valdžia – ta gal tik auka. Be to, be anų pinigų ir ubagė…

   • stellar penny bun

    Tai kas jus čia laiko.. Susikraukite lagaminus ir į Daniją. Vizos nereikalauja, tereikia turėti nesovietinį pasą arba tapatybės kortelę.

    • Izbliondimas

     Žmogau.
     Imkime Lietuvai visa kas gera Vakaruose.
     Juk, pavyzdžiui, mano visa veikla yra paimta iš pavykusių, pasiteisinusių Vakaruose strategijų. O tai kas pavyko čia mums geriau nei jiems 9nes tam čia buvo geresnė startinė pozicija nei ten jiems), – visa tai jiems taip pat buvo pateikta. Ir tam skirtuose ten reikaimo lygio renginiose ten.
     O iš čia niekuomet neišvažiuos nei vienas mano šeimos žmogus.
     Nes čia už šalį kovojo ir žuvo mano tėvelio brolis ir sesuo. Kiti buvo ištremti, senelė palaidota tremtyje.
     O mano visa veika – taip pat ne šeimai, o Lietuvai. Nes iš 22 metų, 10 metų dirbau visiškai neatlygintinai, kaip ir dabar tai darau.
     O, kaip pastebėjau, išvažiuoja, atvirkščiai, daugiau tie, kurie tik gražiai mokėjo padainuoti patriotines dainas (kas aplamaiyra gerai, – dainuoti).

    • GIGA

     O dėl ko jis turi išvažiuot? Dėl to,kad turi savo nuomonę ir nėra užzombintais smegenim?

 • giedrius

  Artūrai,

  visuose 16 punktų aš matau standartines RsV agentūrų paslaugas arba tai ką daro bet kurios įmonės/organizacijos RsV skyrius

  • Giedriau, ar aš su Tavimi ginčijuosi? Tu 100 proc. teisus. Bet aš nedirbu PR agentūroje…

 • Genijus

  Nieko tokio, bandysiu pasitaisyti ateityje.

 • Atsimenu, kad prieš praėjusius rinkimus A. Račą papietauti (ar papusryčiauti) buvo pasikvietęs A. Kubilius. Tai gal ir dabar galima gauti daug atsakymų (kurių iki šiol nepaviešinote – pagarba) prie pusryčių, pietų, vakarienės stalo? :D

  • Simai, atsimenate blogai:) Pusryčiavau su premjeru A.Kubiliumi. Bet jei kviečiate mane pusryčių, pietų ar vakarienės, tai aš renkuosi vakarienę. Geriausiai „Kempinsky“. Paprastai moka tas, kas kviečia. O aš jums mainais – atsakymus į jūsų klausimus:)

   • Į „Kempinsky“, manau, manęs su treningais neįleistų – aš juk treninguotas emigrantas, o ne kostiumuotas Užkalnis… :D Prie kokios nors kebabinės geriau tiktų – man nesuprantamas yra restoranų valgis (kai kam atrodo, kad neprieinamas):D

   • Turėjau omenyje tai, kad jei praėjusį kartą pakalbėjote su premjeru, tai gal galite atsakymus gauti iš jo ir dabar :D O tuomet ir visi sužinos atsakymus į aukščiau pateiktus klausimus, jei tai nebus ir vėl koks off the record :D Žinoma, raštiški atsakymai būtų rimčiau vertinami…

 • giedrius

  Artūrai,

  bandysiu iš kitos pusės. Mano požiūriu, ūkinę/komercinę veiklą vykdanti bendrovė, kurios akcijos priklauso valstybei, tai ne tas pats kas iš „mokesčių mokėtojų pinigų“ išlaikoma Seimas, ministerija ar kita valdiška įstaiga. UAB gali turėti komercinių paslapčių, marketingo ar PR planus ir t.t. ir t.t.

  (kažkaip prisiminiau savo vargus Mažeikių naftoje)

  • Giedriau, bandymas geras. Sveikinu:)

   Šiandien kažkam sakiau, kad aš taip pat neviešinčiau visų savo darbo detalių:) Natūralu, versle yra komercinių paslapčių.

   Bet mes juk kalbame ne tik apie komercinę veiklą vykdančia bendrovę, bet ir apie didžiausią Lietuvos projektą, inicijuotą politinės valdžios. Kuri visada ypač akcentavo skaidrumą, viešumą (Leo LT) ir pan.

   Aš tik atsiliepiu į tai, kas man buvo pažadėta. Ir neprašau išduoti vastybės paslapčių, sutarties su Hitachi sąlygų, finansavimo plano, VAE fizinės apsaugos struktūros.

   Tik paprastų priėmimo-perdavimo aktų, kuriuos VAE turės pateikti Valstybės kontrolei, jei ši sumanys patikrinti kaip naudojami valstybės įmonės lėšos.

   Viso labo.

   P.S. Tokiam vienam propagandistui Ignui jau bandžiau paaiškinti, kodėl valstybės įmonė naudoja mokesčių mokėtojų pinigus. Keista, kad Tau tai reikia aiškinti: valstybės įmonės komercinė veikla tampa įmanoma tik todėl, kad ta veikla kažkuriuo metu yra finansuojama iš biudžeto (arba tiesiogiai ją dotuojant arba leidžinat jai nemokėti dividendų, arba suteikiant išskirtines sąlygas kokiais mors įstatymais,) ir todėl kad ta įmonė savo veikloje naudoja valstybei (o tai reiškia ir man) priklausantį turtą ir pinigines lėšas.

   Čia galima prisiminti tą pačią tavo minimą „Mažeikių naftą“ arba „Teo“. Kažkuriuo metu už savo teisių atsisakymą šioje įmonėje (teoriškai) aš gavau piniginę kompensaciją, piniginių ženklų, patekusių į Privatizavimo fondą pavidalu ir (teoriškai) sprendžiau, kaip jie turi būti panaudoti. Nusprendžiau neteisingai – išdalinau buvusiems rublinių indėlių savininkams dėl ko iki šiol gailiuosi:)

   Dar bus kitų pusių?:))))

   • mustangas

    Tamsta Artūrai apie valstybines įmones per paprastai ir tik iš vienos pusės.

    Taip, dauguma valstybinių įmonių baigia arba baigs blogai. JAV pavyzdžiai: Fanni Mae Sallie Mae, USPS. Tačiau yra ir atvirkštinių pavyzdžių AIG, GM etc.
    Esminis skirtumas tarp „finansuojamos“ ir veikiančios valstybinės įmonės yra jos prigimtinė paskirtis. T.y. AIG nustekeno sukčiai užsiimdami šalutiniu verslu, bet kai ją perėmė valstybė jinai nepakeitė savo veiklos ir netapo orientuota teikti paslaugas bedarbiams ar kitiems lodoriams. Jie toliau užsiėmė tuo, ką moka geriausiai t.y. drausti mokius klijentus. Vienam trilijonui baksų atlošt reikia laiko, bet nepraėjo nei 4 metai ir JAV ruošiasi parduoti didesniąją savo dalį toje AIG su gražiu pelnu. Sallie Mae laukia kitoks likimas. Ji buvo valstybės sukurta tam, kad padėtų įsigyti namus nevykėliams, tinginiams ir kitiems, kuriems įsigyti namo normalioj konkurencijoj dėl protinių ar kitokių gabumų stokos nešvietė.
    Ji tapo demokratų irštva ir buvo pasmerkta valstybės (mokesčių mokėtojų) finansavimui nuo pat pirmos savo veiklos minutės. Ji niekad neturėjo komercinio investuotojo ir niekas jos veikla nesidomėjo. NT burbulas ją išsprogdino į mažus gabaliukus ir pramušė skylę, kuri susiurbė didesniąją dalį TARP’o. Tokias valstybines įmones p. Artūrai jūs turite omenyje. Čia aš su Jumis aršiai sutinku.

    Plėtojant mintį į mūsų AE. Jei joje bent 30 procentų dalis priklausys pelno siekiančiai organizacijai(iš jos neturėtų kyšoti ausinė kepurė), kuri dalinsis rizikos investiciją, mums pavyks. Jei viskas bus valstybės (na gal su Latvija ir Estija kartu kiek kitaip, bet jos esmės nekeistų) žr. istoriją su Valdovų Rūmais ir Nacionaliniu stadionu. Ir net pats skaidriausias Račas čia bus bejėgis.

    Elektros kaina? Bus rinkos ir būtent tokia, kokią gyvenantys Lietuvoje galės sumokėti. Pigiau nebus.

    • suomis

     Yra paprastesnis variantas – uždaryti ją….

 • Pamastymui

  Gal reiketu surinkti visus tekstus(klipus) apie AE i viena vieta (pavadinimai-nuorodos), paviesinti tai kaip informacija apie AE, vartojojai galetu ivertinti teksta keliais kriterijais(0-10), o tekstu autoriai ar skelbiancioji agentura galetu papildyti savo komentaru. Toks projektas butu naudingas ir ilguoju laikotarpiu, nes tai butu ir kaip tyrimas(labiausiai propagandinis tekstas, neutralus, teigiamai ivertintas, neigiamai ivertintas ir pan.). Bet niekas taip nesielgs, nes ilgos atminties informacinis vartotojas yra zalingas…

  • Oj, pliusuoti galima po milijoną kartų jei tik nori įtakoti rezultatą… Lietuvoje reiktų kurti atskirą sistemą per bankines identifikavimo sistemas, bet tai brangus dalykas, kurio niekas nesiims…

   • Pamastymui

    Valstybiniu istaigu vartotoju registravimo sistema naudojasi identifikavimu per bankus – jau naudojausi. Sistema sukurti galima, bet problema sioje srityje – teise disponuoti riboto naudojimo informacija, kurios tinklapiui(istaigai) gali nesuteikti kompetetingos valstybines institucijos.

    Kitas kelias – balsuoti galetu tik registruoti vartotojai(griezta vartotoju registracijos kontrole butu butina).

    • Viktorija

     Žinot, o man pirmai pradžiai užtektų tiesiog RIMTO žurnalistinio tyrimo. Su skaičiukais, pavyzdžiais ir t.t.

     Tiesiog saldainiukas, o ne tema.

     • Pamastymui

      Pritariu. Tik ta zurnalista, kuris ryztusi atlikti nesaliska tyrima del agitacijos uz AE, dar reikia surasti. Turime pavyzdi – balsavimas uz stojima i ES, kuris net po tiek laiko islieka nenagrinetina tema.

 • P.E.

  Gerb. Račai,tikriausiai aptariate AE statybos tematiką su užsienio valstybių diplomatinių atstovybių atstovais (http://racas.lt/purvini-vsd-zaidimai/)?.Koks jų požiūris į Lietuvos AE statybą?

  • mielas P.E., aptariau. Pastaruoju metu ypač intensyviai. Kartais net po du kartus per dieną. Bet – off the record. Atsiprašau:)

 • bang
  • Bang, yra vienas skirtumas – tai ne mokesčių mokėtojų pinigai. Bet jei kalbėtume tik apie žiniasklaidą – tai lygiai tas pats.

  • Fredis*

   Buvau pražiopsojęs biokogeneracinės elektrinės pasistatymo kiekviename stambesniame mieste galimybę. Tikriausiai reikia skubiai iš naujo peržaisti (peržiūrėri, iš naujo apsvarstyti) visą energetinės nepriklausomybės strategiją. Gal dar galima pakeisti referendumo formuluotę?

   • Izbliondimas

    Galite pasiskaityti apie veikiančią jau kelis metus gamyklą Pasvalyje (pirmą ar vieną iš nedaugelio tokio tipo gamyklų Planetoje). Ji vasarą gali aprūpinti Pasvalį šiluma. O apie kitką čia: http://www.kurana.lt/puslapiai/produkcija

    Mūsų žmonės arba vaidina iškritusius ioš medžio, o gal iš tikrųjų tokie yra.
    Bent iš čia komentuojančių yra nemažai, kurie norį įklampinti šalį į baisą, vėliau nebepataisomą aferą. Mnau, kad tai didelis nusikaltimas prieš žmones. Juk gyvename jau XXI a. Tai ir mastykime pasinaudodami mokslą. O ne vagių logiką, vien☺ pritraukiant melagingus patriotiškumo elementus. Atseit, kas už AE, tas išdavikas. Tai yra čia tie veikėjai teigia atvirkščiai. Kodėl atvirkščiai. Ar niekam nekyla toks klausimus. Juk jie, jei iš tiesų, – tai judai.

    • romas

     Kurana – joks stebuklas. Etanolį (spiritą) Brazilija seniai į bakus pila. Va Europa persigalvos, kad grūdus perdirbti į kurą amoralu, ir Kurana turės užsidaryti.

     • Izbliondimas

      Bet aš akcentavau, kad ji gali aprūpinti savo rajono centrą šiluma (kurios vasaros laikotarpiu pakaktų).
      O jei Lietuva pasuktų (galėjo jau nuo SAPARDO, o nuo 2004 m. juo labiau su tais dideliais milijardais)) šeimos verslo keliu, – biomasė, Saulė, geoterminė ir jokio urano. Ar aiškiai sakau.
      Žinoma, jei oligarchai darys ne tik AE, bet ir minėtas bus blogai. Jau matėme į ką būtų pakrypę, kai vagys kėsinosi į vėjo.
      Juk tas pats, kaip su Karalių rūmais. Kai vagys to imasi, – Tauta net pradėjo pezėti, kad ir tų Rūmų nereikia… nes Lietuvoje visuomet suplakama, tokie dalykai, kurie niekaisp negali būti kartu. Altrenatyvos ir oligarchai, t.y. vagys. Kaip Karaliaus rūmų statyba ir vagys. Lygiai kaip pokario bolševikai ir 1989 m. komunistai, jei ką… Kvailių šalis ir tiek…☺

     • Izbliondimas

      Tiesa, dar romai.
      Niekada neimkite domėn kainos, kuomet yra politinė kaina, piloto lygmenyje, kad reikalas būtų įsuktas, – su savikaina. Juk tas skirtumas gali būti milžiniškas. Kaip ir laisvoje rinkoje, kai savikaina nuo rinkos kainos gali skirtis ir 100 kartų (kai duonos nebūna, už ją moka auksu 1:1, ar ne…☺).

     • romas

      Izbliondimai, suprantu, turi investicijos atsipirkti, bet jei supirkimo kaina šiemet yra didesnė nei pernai, matyt įtakos turi kuro pabrangimas. Mano supratimu, apie biomasės jėgainių gaminamos elektros savikainą ilguoju laikotarpiu galima pasakyti lygiai tiek pat, kiek apie bet kurios šiluminės elektrinės elektros savikainą. T.y. beveik nieko.

  • suomis

   Nagevičiaus pamąstymai turi racijos. Ir manau, kad danai nedurnesni už Kubilių ir konservatorius.

   • romas

    Elektros kainos Danijoje yra pačios didžiausios Europoje. 2011m. danai mokėjo 40.38 amerikietiškų centų už kWh. Nagevičiaus kalbos yra absoliutūs makaronai ant ausų. Pasidomėkit, kiek kainuoja elektra, pagaminta biomasę deginačiose jėgainėse, dabar. Turiu nuojautą, kad Nagevičius atlieka panašų triuką kaip Audickas, skaičiuodamas kainą VAE, – išdalina paskolos atidavimą 40 metų. Jis sugudrauja ir dar vienoje vietoje, mano supratimu, – ima šios dienos kokių nors pjuvenų ir šiaudų kainą. AE kuro dedamoji ne taip stipriai atsiliepia į galutinė kainą, o kietą kurą kūrenančioje jėgainėje kuro kaina turi labai daug reikšmės pagamintos elektros kainai.

    • suomis

     Sutinku, kad kietasis kuras turi didelės reikšmės kainai, bet gal turite nuorodą į danų elektros kainas, ar kažką panašaus.

     • romas
     • suomis

      Bet, atsiprašau, turint tokias Rusijos ir Ukrainos kainas, kažką svaigti apie savo atominę yra juokinga. Juk rusai nudempinguos mūsų elektrinę į vienus vartus.

     • romas

      suomi, Kuodis sakė, kad elektra dabar pigi, nes ji iš seniai atsipirkusių jėgainių. Tokia pat padėtis visą laiką nebus.

     • suomis

      Romai, aš jau esu sakęs, kad aš ne prieš atominę elektrinę. Bet man keista, kad konservatoriai, prie Hitachi reaktoriaus prisi…., kaip Jonukas prie Marytės. Yra kitų, daug mažesnių, reaktorių, kurie gali būti, pakankamai, realūs Lietuvai. Bet, taip kaip dabar yra daroma, yra visiškas mėšlas.

     • romas

      suomi, juk buvo konkursas. Niekas nesudalyvavo. Japonus mums nuskilo priviliot matyt tik dėl to garsaus cunamio ir paskui kilusios bangos atsisakyti atominės energetikos. Konservatorius su reaktoriumi sieti nereikia. Projektas didelis ir per ilgai trunka, kad užtektų jam vienos partijos palaikymo.

     • Auksinis kardas

      Dėl japonų savaime viskas tvarkoj – jų verslo kultūra yra aukšto, jei ne aukščiausio pasaulyje lygio, veikimo būdas etiškas, itin partneriškas. Kartu, jei jau kapitaliai merktis į atomą, tai ar smarkiau, ar nesmarkiai – abu pasirinkimai turi privalumų ir trūkumų. Gal net stambesnės apimties projektas privalumų daugiau – didele dalimi tie patys rūpesčiai krenta bent jau didesniam galutinio produkto kiekiui.

     • suomis

      Romai tu savo postu tik patvirtini, kad konkursas buvo nepatrauklus, nes čia nėra kas veikti didžiajam bizniui su branduoline energetika. Elementariai neapsimoka. Jie nemato čia didelio energijos poreikio perspektyvoje. Nes pagrindiniai energijos vartotojai yra pramonės įmonės (sunkiosios pramonės). Į Pabaltijį neateina pramonė ir nesimato požymių, kad ateitų. Lietuva savo lėšomis galėjo ir gali nusipirkti ir pasistatyti mažą reaktorių, kurio mums iki kaklo užtektų ir lėšų būtų sutaupyta. O dabar, čia visiškas š… gaunasi. Ir kuo toliau, tuo labiau esu įsitikinęs. O svaigti apie elektros eksportą ir uždarbį iš jo, iš vis utopija. O jeigu nėra eksporto ir visą elektrą priverstinai parduodame čia užaukštintomis kainomis(kaštai + pelnas), tai apie Lietuvos konkurencingumą galime pamiršti. Aš jau dabar matau, tik vienus nuostolius su šia nesąmone. Labai norėčiau klysti, bet…

     • suomis

      Karde, turiu paprieštarauti dėl Japonų verslo kultūros. Manau, kad nelabai pažįsti rytų filosofijos. Savaime, darbo kultūra yra aukšto lygio, bet verslo etika jų kultūroje gali būti ir nelabai, švelniai tariant. Neužmiršk, jų kultūroje, korupcija yra normalus reiškinys. ;)

     • romas

      Lietuvoje trūksta elektros energijos, o kokios to priežastys yra ne esminis klausimas. Jei įmanoma bus parduoti už kainą, kuri atpirks investicijas, elektrinę apsimoka statyti.
      Nenoras investuoti buvo labiau politinis nei ekonominis. Nors viena be kito nebūna, aišku.

     • suomis

      Lietuvoje trūksta energijos? Įdomu. Ir kas čia tie, kuriems trūksta jos? Jeigu laisvai pardavinės elektrą, be priverstinių sutarčių ir su galimybe rinktis tiekėją o tuo labiau ne už mano (tavo) pinigus, ir pagalvoję kur dės atliekas + susimokėdami, tarkim, ekologinį mokestį, avarijos atvejui. Kodėl gi ne, prašau. Bet taip niekada nebus.

     • romas

      Kiek importuojam, tiek ir trūksta. Argi neaišku?

     • suomis

      Tada tu man paaiškink, kuriam velniui man kišti pinigus į nežinia ką, jei mane tenkina esama situacija? Daug maž tenkina. Galėtų elektros kaina būti ir mažesnė. ;)

    • Rytis I

     Šiaip Danija nėra tinkamas pavyzdys elektros kainų palyginimui. Rinka yra rinka, Jei Karalystėje vidutinės pajamos per mėnesį virš 7000 Lt – na jų tada tie 40 ct prieš mūsų 38 silpnai matosi.

     • romas

      Ryti, ten kainos duotos vartotojui, o ne supirkimo, ir duotos amerikietiškais centais.
      Šiluminių elektrinių gaminamos elektros kainai labai didelę įtaką daro kuro kaina. Manau, kad visą laiką biomasė konkuruos su anglimis, mazutu ir dujomis.

     • Rytis I

      Mh.. Berods ir lyginu galutinę kainą vartotojui: 40 ct amerikoniškų Danijoje su 38 ct lietuviškais vartotojui. Lyginu vidutines pajamas mūsuose su ten, kur dabar nešdinasi lietuvaičiai su mažais vaikais na ir kažkaip, na nėra ką lyginti :)

     • romas

      Tada Lietuvoje 38ct be PVM, o su – 46ct

     • Rytis I

      Gal visgi nereikia tos, na, biusthalerijos :)..

     • Rytis I

      Beje, žalieji jau prieš keturis metus darė manau ikišiol aktualią ataskaitą apie mūsų būsimąją VAE. Ji buvo ir VAE puslapyje, bet kažkodėl užbalintais puslapiais :) Jei kam įdomu:
      http://www.banktrack.org/download/comments_on_the_environmental_impact_assessment_report_new_nuclear_power_plant_in_lithuania_august_27th_2008/2008

 • Joe Average

  O kodėl šio laiško adresatas turėtų rūpintis „asmeniniais, profesiniais ir, galima sakyti, net merkantiliniiais interesais“?

  • mielas Joe Average, na, gal todėl, kad aš LR pilietis, mokesčių mokėtojas, tam tikra prasme darbdavys, verslo atstovas ir rinkėjas?… Ar to neužtenka?

 • Pingback: Austrai, žemai jums lenkiuosi. Ir už tai, kad leidžiate A.Užkalniui dirbti savo darbą | Artūras Račas()

 • D.

  ta Visagino AE tema tai praktiškai antras kedofilynas. Jei nepalaikai elektrinės statymo tai automatiškai esi papirktas ar paveiktas rusų ir t.t. :)

 • D.

  beje pasaulyje daugėja šalių naudojančių geotermiją – http://www.geothermie.de/wissenswelt/geothermie/geothermie-weltweit.html

 • egas

  dėl visokių atsinaujinančių energetikos šaltinių bei žaliųjų „pagrįstų“ skaičiavimų. Daug kas pamiršo iš esmės ekologiškiausios dabartinės Lietuvos Kruonio hidroakumuliacinės atvejį, kaip 9 dešim. irgi buvo protestuojama vardan to kad protestuoti, kad nebuvo atlikta kažkokių skaičiavimų (iš tikrųjų jie buvo inžinierių atlikti) ir pradėjus eksplotaciją hidroakumuliacinės Kauno marių krantai grius, vanduo šoktels du metrus į viršų ir pn. Šiaip ši elektrinė turėjo būti 1600 MW galingumo (panašiai kaip Ignalinos AE vienas reaktorius), žaliųjų dėka galingumas buvo sumažintas beveik perpus eksplotavimo praktika parodė kad protestuotojų nuogastavimai buvo nepagrįsti. taip , kad ironiška, kad savotiška AE alternatyva galėjęs tapti Kruonis buvo sustabdytas už ekologiją pasisakančių organizacijų inciatyva ir jei ne jų kvailumas galbūt mes šiandien apie AE statybos būtinybe net nekalbėtume.

  • Izbliondimas

   Nereikia painioti dviejų nieko bendro neturinčių dalykų: ekologų ir žaliųjų.
   Žalieji – politikai.
   Ekologai – strategai, gamybininkai, t.y. realus, o ne išgalvotas gyvenimas, tinkantis Planetoje XXI a.
   Antra. Kruonis reikalingas AE. Paimti – naktį. Atiduoti – dieną. Nes AE – svyruoti negali (čia dėl skubos parašau simboliais).
   O kai žalieji prieštaravo AE, – tai logiška, kad ir Kruoniui. Nes be AE Kruonis nereikalingas.
   Be to, žinokime, kad Ignalina buvo karinė gamykla branduolinio ginklo komponentams gaminti. O taip pat susprogdinti, jei būtų pralošiama trečiajame kare, kuris kiekvienu momentu tuomet galėjo prasidėti, kol vyko šaltasis.
   Tad Lietuva neturėjo leisti būti tuo atpirkimo ožiu. Ar kas dar neaišku.
   Dabar, kai dalis to sumanymo (Kruonis) stovi, – ko gi jo nepanaudoti bizneliui. Naktį iš kažkur gal galima ir rasti nusipirkti papigiai, kad dieną pasiimti tą biznelį…☺

  • Viktorija

   Niekas tarsi net negirdėjo apie atominę radioaktyvaus torio energetiką. visi kalba tik apie biokurą, kruonį, vėjo malūnus… Ar tikrai čia jau tokia naujiena? Gal nuo 1828 metų dar nepakankamai laiko praėjo iki visuomenės pripažinimo, o gal torio technologija nepriimtina tik todėl, kad yra pigesnė?

   Mane stebina, kad niekas nesidomi naujomis atominės energetikos technologijomis. Racionaliai pamąstykit, atominių reakcijų yra galybė, radioaktyvių elementų taip pat, kodėl turime rinktis pavojingiausius ir brangiausius urano atomus? Ir taip, vokiečiai jau išgauna energiją skaldydami torį (thorium), amerikonai, rusai taip pat, – nors iš pradžių jį derino su uranu, bet jau jį iš ciklo išima visai ir pasiekta torio ciklo trukmė artėja prie metų). torio energijos kaina prilygsta anglies. Taigi, ar tikrai VAE po 20 metų bus vis dar konkurencinga? Ir galiausiai, ar ne patiems rusams labai paranki brangiausia VAE statyba?

   Aš suprantu, politikai yra ypač atsparūs naujoviškiems intelektiniams/technologiniams sprendimams, bet kur mūsų visų smalsumas? Kodėl laiškus siunčiame pašto karveliais, kai galima skambinti mobiliaku ar išsiųsti emailą? Naršykit gūglą, straipsnių prikimštas visas internetas. Ir nors kai kur ant Thorium energetikos užmesta man atgrasi žaliųjų skraistė, – technologija verta nobelio. Gal sulauksim.

   • suomis

    Jūs teisi Viktorija, bet ši technologija, greičiausiai, yra dar labai brangi. Manau, kad mūsų, nukvakusiai, valdžiai dašus, jog išdarinėja nesąmones.

    • Viktorija

     jo, visa atominė energetika brangi, bet torio technologija tikrai nėra brangesnė, nes:
     1. toris nėra retas elementas. Galime išgauti patys lietuviai, mūsų senų gerų geologų korpusas dar neišmirė.
     2. Tai saugi energetika.
     3. Nors atliekų neparduosi ginklų industrijai, tai daug ir neužsidirbsi, bet atliekos radioktyvios išlieka gal tik 3 metus, (čia nesu tiksli, reik pasitikrinti), – juokingai trumpai, palyginus su uranu.

     • mustangas

      Skilimo periodas ilgas, bet alfa spinduliuotė žmogui nepavojinga.

    • mustangas

     Kol kas brangus yra kuras, nėra veikiančio komercinio reaktoriaus ,nes pirmas pradės veikti Indijoje ~2013 (juos geriau pažįstant tai ne anksčiau 2015) Beje ten ir yra beveik visas toris.

     • Viktorija

      Tikrai torio yra ir mūsų Lietuvoj :) Patikėkit, jo pilna visur. Klausimas apie išgavimą, bet tai nėra sudėtinga technologija.
      skaičiau, kad Vokietijoj kombinuotas kartu su Uranu veikė jau seniai. Pastaraisiais metais tik vieno torio ciklas pasiekė arti metų. Kaip rusams sekasi – niekur nerandu. Matyt „clasified“.

   • romas

    Niekas negirdėjo, dauguma skaitė „Iliustruotame moksle“. Kurie gerai skaitė, turėtų atsiminti, kad verdančios druskos rektorių pramoniniai modeliai dar nesukurti :)

 • rimas

  Autoriui,

  Kod4l nesidomi tamsta opesne problema? Kod4l nepra6ai Vilniaus energijos ataskaitų apie viešuosius pirkimus.
  Matyt sau ir jeims leidi, kad jie niekam to neteiktų arba pateiktų taip kad niekas nesuprastų.
  Na o štai VAE jau reikia mušti iš pagrindų, nes tai yra priešas nr.1
  Aš siūlyčiau pagalvoti pačiam ką atstovauji ir prieš ką eini. Skaidrumo trūksta visur, bet jei butų stačiusi Leo, tai garantuoju vien už paklausimą butum persekiojamas.
  O dėl VAE anksčiau ir vėliau tą informaciją gausi.
  Mano galva svarbiausia VAE, nepateikti anksčiau laiko. Nes rusijos propagandinė mašina įjungta ir iš kiekvienos smulkmenos butų padaryta kalnas malkų, tai trukdytų statyti VAE.

  bet matyt ne čia pataikiau….

 • Liutauras

  Ponas Račai,

  smalsu – tai ar sulaukėt į šį laišką kokios nors reakcijos (atmetus, aišku, komentatorius)? O gal net atsakymo?