Atviras laiškas VAE, A.Kubiliui ir visai jo Vyriausybei: ir jūs, ir aš juk už skaidrumą?

Tęsiant temą…

Šis įrašas iš esmės yra kreipimasis į VAE vadovybę, A.Kubilių ir jo vadovaujamą Vyriausybę, kuri vis dar ir dar šiek tiek (gana neilgai) bus atsakinga už VAE projekto įgyvendinimą.

Noriu tikėti, kad tai yra skaidrus projektas. Noriu tikėti tuo todėl, kad jūs tai visada viešai akcentuojate, o, mano asmenine, nuomone, nieko nėra blogiau nei viešai meluojanti valdžia. Tad noriu tikėti, kad jūs nemeluojate.

Taip pat – neslėpsiu tai susiję tik su asmeniniais, profesiniais ir, galima sakyti, net merkantiliniiais interesais – noriu tikėti, kad visos jūsų kalbos apie norą skaidrinti žiniasklaidą, didinti jos laisvę ir mažinti jos parsidavinėjimą, apie ką jūs gana dažnai viešai kalbate, nėra tik akū dūmimas siekiant kažkokių tik jums vieniems žinomų interesų. Nes jei neturėčiau tokio noro, man tektų pripažinti, kad esate ne tik populistai, bet ir korumpuoti veidmainiai (pagrindo tam jau turiu ir to pagrindo vardas yra M.Adomėnas. Kita vertus, žinau, kad šaukštas deguto iš tiesų ne visada sugadina visą medaus statinę, kartais pakanka tiesiog tą šaukštą išmesti ir šiek tiek aplink apvalyti).

Tad vis dar vedinas noro tikėti, prašau jūsų labai paprastos paslaugos.

Gal galėtumėte viešai paskelbti VAE projekto viešinimo konkursą laimėjusios viešųjų ryšių bendrovės jums pateikiamus konkurso sąlygose numatytų darbų atlikimo priėmimo-perdavimo aktus arba kitus atliktus darbus fiksuojančius dokumentus, jei tai daroma ne priėmimo-perdavimo aktų forma. Jei iki šiol atlikti darbai nebuvo fiksuoti, gal galite viešai įsipareigoti paviešinti šias ataskaitas, kai tik jas gausite.

Prašau šios paslaugos nes esu Lietuvos pilietis, sąžiningai moku mokesčius ir atsižvelgdamas į tai, kad VAE yra valstybės, o tai reiškia, ir mano per demokratiškai renkamus tautos atstovus ir jų paskirtą Vyriausybę, valdoma įmonė. Aš noriu, kad tas valdymas būtų skaidrus, jūs taip pat pasisakote už skaidrumą, tad manau kad mūsų požiūriai šioje vietoje sutampa.

Jums gali kilti klausimas, kodėl aš prašau, atrodytų, tokių niekam neįdomių ir iš esmės jokios reikšmės VAE projekto įgyvendinimui neturinčių dokumentų.

Mano atsakymas labai paprastas: man kyla abejonių ir aš tikiuosi, kad jūs tas abejones lengvai išsklaidysite. Neabejoju, kad išsklaidydami mano abejones išsklaidysite ir kitų šimtų, tūkstančių, ar net šimtų tūkstančių abejones, susijusias su VAE projektu.

Mano abejonės susijusios su žemiau pateikta lentele, kurioje nurodytos VAE projekto viešinimo konkurso sąlygos:

Preliminarios paslaugų apimtys

Eil. nr.

Paslaugos pavadinimas

Preliminari apimtis valandomis arba vienetais

Matavimo vienetai

1

Strateginės komunikacijos konsultacijos

200

val.

2

Techninės konsultacijos komunikacijos plano įgyvendinimo klausimais

300

val.

3

Pranešimų spaudai parengimas ir išplatinimas

100

vnt.

4

Spaudos konferencijos organizavimas

15

vnt.

5

Temų, straipsnių iniciavimas

200

vnt.

6

TV laidų temų, įmonės atstovų dalyvavimo jose iniciavimas

100

vnt.

7

Ryšiai su institucijomis

300

val.

8

Tekstų ruošimas (įskaitant redagavimą)

1000

A4 psl.

9

Visuomenės informavimui skirtų renginių organizavimas

1000

val.

10

Informacinės dalomosios medžiagos rengimas

800

val.

11

Žiniasklaidos planavimo paslaugos

200

val.

12

Žiniasklaidos planavimo paslaugos (maketai spaudoje, informacinių klipų transliavimas tv, radijuje)

100

vnt.

13

Kitos paslaugos

800

val.

Kalbant konkrečiau, mano abejonės labiausiai susijusios su šios lentelė 5, 6, 8,  ir 12 punktais.

Paaiškinsiu: kadangi, kaip minėjau, mano kreipimasis į jus, be kita ko, susijęs ir su profesiniais ineteresais, būtų nesąžininga slėpti, kad Lietuvos žiniasklaidą aš įdėmiai stebiu kasdien. Skaitau, žiūriu, klausau.

Ir, prisipažinsiu, kad tai ką matau man kelia daug klausimų, į kuriuos aš nerandu atsakymų.

Taip, aš mačiau A.Čekuolio propagandinius klipus, perskaičiau žiniasklaidoje apie A.Ramanausko parengtą agitacinį klipą, šiandien sienlaikraštyje „Veidas“ mačiau PR ženkliuku pažymėtus nupriktus puslapius.  Gali būti, kad ką nors ir praleidau.

Bet man vis tiek kyla klausimas, kaip bus skaičiuojami tie 200 temų ir straipsnių, kuriuos konkursą laimėjusi bendrovė įsipareigojo „inicijuoti“.

Tas klausimas pirmiausia susijęs su pažadais skaidrinti žiniasklaidą ir jos nepapirkinėti ir jo esmė tokia: ar visi tie „inicijuoti“ straipsniai ir temos bus (buvo) pažymėti, kaip reklama, už kurią jūs sumokėjote tai viešųjų ryšių bendrovei?  Norėčiau tikėti, kad taip, bet, kaip sakiau, man kyla abejonių, kurias jūs labai lengvai galite išsklaidyti, pateikdami dokumentus, apie kuriuos aš jau kalbėjau.

Antraip man gali kilti pagrįstų abejonių, kad N.Mačiulio viešas laiškas, S.Kuto kreipimasis į AE projekto kritikus, V.Bumelio pasisakymai apie VAE projekto naudą, nekalbant jau apie A.Čekuolį, A.Ramanauską, A.Užkalnį ar M.Adomėną, taip pat neatsirado savaime, o buvo „inicijuoti“ Jei taip, tai jūs už juos sumokėsite viešųjų ryšių bendrovei. O ar ji sumokės (sumokėjo) autoriams? Jei taip, tai kodėl niekur nebuvo nurodoma, kad tai nupirkti tekstai?

Tai tik keli pavyzdžiai, o lentelėje juk norodyta, kad tekstų bus 200?

Klausimų daug ir aiškius atsakymus į juos galite pateikti tik jūs. Nes jūs juk už skaidrumą, kaip ir aš, ar ne?

Lygiai toks pat klausimas man kyla ir dėl TV laidų temų ir VAE atatovų dalyvavimo jose. Šimtas kartų nėra mažai. Ar tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai pamatysiu TV ekrane ką nors kalbant apie VAE, kaip ir A.Čekuolio atveju, turėsiu klausinėti save, ar matau propagandistą ir žurnalistą. Ar turėsiu kankinti save klausimais, kiek buvo sumokėta laidos vedėjui, kad jis į laidą pakviestų ką nors iš VAE ar Eenergetikos ministerijos?

Padėkite man ir kitiems abejojantiems – paskelbkite visą sąrašą tų inicijuotų temų ir laidų, į kurias inicijavote VAE atstovų pakvietimą. Noriu tikėti, kad visais atvejais TV nurodys ir užsakymo numerį, tad  žiūrovams nekils problemų atsirinkti, kur yra žurnalistika, o kur propaganda, už kurią jūs sumokėjote.

Paskelbkite ir visus tuos 1000 tekstų, kuriuos jums įsipareigojo parengtir suredaguoti konkursą laimėjusi viešųjų ryšių bendrovė. Mes juk u- skaidrumą, ar ne? Tad neabejoju, kad nebus jokios problemos nurodyti, kur ir kieno pavarde ar be jokios pavardės tie tekstai buvo paskelbti. Ir už kiek.

Lygiai taip pat nesunku jums turėtų būti paviešinti ir tą šimtą „maketų spaudoje, informacinių klipų transliavimą tv, radijuje“. Pradžia jau žinoma – A.Čekuolis, A.Ramanauskas, A.Užkalnis, M.Adomėnas, sienlaikraštis „Veidas“. Beliko dar 95.

Jums tikrai nebus sunku.

Labai tikiuosi, kad neignoruosite mano prašymo ir padėsite man apsispręsti. Jūsų atsakymas dar iki referendumo padėtų apsispręsti ir tūkstančiams, o gal net šimtams tūkstančių vis dar abejojantiems.

Juk ir jūs ir mes visi už skaidrumą, ar ne?

(14 balsų, vidurkis: 4,14 iš 5)
Loading...