Atominės elektrinės uždarymas: nemokėjimas skaičiuoti atsakomybės nepanaikina?

Europos Audito rūmai šiandien paskelbė specialiąją ataskaitą apie ES finansinę paramą atominių elektrinių Lietuvoje, Bulgarijoje ir Slovakijoje eksploatavimo nutraukimui.

Kam bus įdomu, pasiskaitysite, aš tik norių atkreipti dėmesį į porą momentų.

1) Lietuvos naujausia eksploatavimo nutraukimui reikalingų lėšų sąmata, palyginti su pradine išaugo beveik 50 proc., tai yra, gerokai daugiau nei Bulgarijos ar Slovakijos atveju. Pastarųjų sąmatos didėjo maždaug 20 procentų. Trūksta mokančių skaičiuoti?

Šiandien numatytos lėšos sudaro kiek mažiau nei pusę visų naujausioje sąmatoje nurodytų lėšų poreikio.

2) Audito rūmai konstatuoja, kad:

Slovakija įsipareigojo prisidėti prie eksploatavimo nutraukimo finansavimo ir parengė specialų finansavimo mechanizmą (elektros perdavimo mokestį), kuris padės gauti dalį trūkstamų lėšų. Lietuva ir Bulgarija tokio mechanizmo neturi. Trūkstant finansavimo, gali nepavykti sėkmingai užbaigti eksploatavimo nutraukimo procesų.

Europos Komisija į tai atsako:

Galutinė atsakomybė už eksploatavimo nutraukimą ir jo finansavimą tenka valstybei narei, kurioje yra atominė elektrinė. ES nepriklauso kompensuoti finansavimo trūkumo. Nepaisant to, Komisija užtikrina, kad tokie klausimai būtų aptariami per valstybių narių Vadybos komiteto susitikimus. Be to, svarbu pažymėti, kad ES įvykdė savo finansinius įsipareigojimus.

(Dar neįvertinta)
Loading...