Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas. Iliustruotoji versija

Valstybės Saugojimo Departamentas

 

 Grėsmių nacionalinam saugumui vertinimas

 

I. Nacionalinio saugumo aplinka

Lietuvos vidaus ir užsienio politikai paveikti užsienio valstybės naudoja įvairius tiek minkštosios, tiek kietosios galios svertus.

Kairėje - kietoji galia, dešinėje - minkštoji galia

Kairėje – kietoji galia, dešinėje – minkštoji galia

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Rusijos saugumo ir žvalgybos tarnybų keliamos grėsmės

Rusijos žvalgybos tarnybas domina:

 • Lietuvos vidaus politika: procesai, tendencijos, rinkiminės kampanijos, politiniai lyderiai, jų asmeninės savybės;
Lyderių asmeninės savybės

Lyderių asmeninės savybės

 

 

 

 

 

 

 

 • Lietuvos užsienio politika: pozicija tarptautinėse organizacijose, dvišaliai santykiai, politikos formavimo specifika;

 

Pozicija tarptautinėse organizacijose

Pozicija tarptautinėse organizacijose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvišaliai santykiai

Dvišaliai santykiai

 

 

 

 

 

 

 

Politikos formavimo specifika

Politikos formavimo specifika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekonomika ir energetika: ūkio raida ir perspektyva, strateginiai energetikos projektai, jų politinis palaikymas/ nepalaikymas ir galimybės diskredituoti;

 

 

Lietuvos žvalgybos tarnybos ir kitos už nacionalinį saugumą atsakingos institucijos: žvalgybinė ir kontržvalgybinė informacija, santykiai su politine valdžia, veiklos galimybės, darbuotojai;

Lietuvos žvalgybos darbuotojas. Užsimaskavęs.

Lietuvos žvalgybos darbuotojas. Užsimaskavęs.

 

 

 

 

 

 

 

telekomunikacijų ir kibernetinė infrastruktūra: saugumo užtikrinimo spragos, galimybės perimti žvalgybos tarnybas dominančią informaciją;

Slapto ryšio infrastruktūra, kuria Lietuvos žvalgybos darbuotojai kalbasi su ... na, patys žinote kuo

Slapto ryšio infrastruktūra, kuria Lietuvos žvalgybos darbuotojai kalbasi su … na, patys žinote kuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinkdamos informaciją Rusijos žvalgybos tarnybos taiko keletą metodų.

 

Dainavimo metodas. Veiksmingas tiems, kurie patys dainuoti nemoka, bet vis tiek bando.

Dainavimo metodas. Veiksmingas tiems, kurie patys dainuoti nemoka, bet vis tiek bando.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apvalaus daikto metodas. Tas daiktas naudojamas nuskaityti mintims tų, kurie jį stebi. Veikia ir per TV.

Apvalaus daikto metodas. Tas daiktas naudojamas nuskaityti mintims tų, kurie jį stebi. Veikia ir per TV.

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindiniai Rusijos žvalgybos tarnybų taikiniai Lietuvoje:

 

Ypač atkreipkite dėmesį į dvyliktą iš kairės aštuonioliktoje eilėje nuo apačios

Ypač atkreipkite dėmesį į dvyliktą iš kairės aštuonioliktoje eilėje nuo apačios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žurnalistai ir kiti viešos nuomonės formuotojai.

 

Motyvais bendradarbiauti su Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybomis gali būti: finansiniai interesai (skolos, noras gyventi prabangiai, pelningi verslo sandoriai Rusijoje ir pan.); nusivylimas karjera; kompromituojanti informacija (teisės pažeidimai ir kriminaliniai nusikaltimai, seksualinė orientacija, priklausomybės, problemos šeimoje

Motyvais bendradarbiauti su Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybomis gali būti: finansiniai interesai (skolos, noras gyventi prabangiai, nusivylimas karjera; priklausomybės, problemos šeimoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motyvais bendradarbiauti su Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybomis gali būti: finansiniai interesai (skolos, noras gyventi prabangiai, nusivylimas karjera; priklausomybės, problemos šeimoje

Motyvais bendradarbiauti su Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybomis gali būti: finansiniai interesai (skolos, noras gyventi prabangiai, nusivylimas karjera; priklausomybės, problemos šeimoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieškoma asmenų, kurie gali būti pažeidžiami dėl jų asmeninių savybių ar interesų

Ieškoma asmenų, kurie gali būti pažeidžiami dėl jų asmeninių savybių ar interesų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieškoma asmenų, kurie gali būti pažeidžiami dėl jų asmeninių savybių ar interesų

Ieškoma asmenų, kurie gali būti pažeidžiami dėl jų asmeninių savybių ar interesų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labiausiai pažeidžiami

 

Šios asociacijos nariai gausiausiai ir dažniausiai važiuoja į Rusiją ir juk niekas nežino, su kuo jie ten kalba ir ką jie ten veikia.

Šios asociacijos nariai gausiausiai ir dažniausiai važiuoja į Rusiją ir juk niekas nežino, su kuo jie ten kalba ir ką jie ten veikia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žvalgybos operacijos Lietuvoje vykdomos iš dviejų slaptų centrų.

 

Pirnas slaptas operacijų centras. Jį atskleisti prireikė ypatingų pastangų, nes, kaip matyti, jis labai gerai užsimaskavęs.

Pirnas slaptas operacijų centras. Jį atskleisti prireikė ypatingų pastangų, nes, kaip matyti, jis labai gerai užsimaskavęs.

Antras slaptas operacijų centras. Jį atskleisti buvo lengviau, nes tą dieną švietė saulė.

Antras slaptas operacijų centras. Jį atskleisti buvo lengviau, nes tą dieną švietė saulė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žvalgyba iš Rusijos teritorijos.

Žvalgybiniai kontaktai užmezgami ir Lietuvos delegacijoms lankantis Rusijos organizacijose, ir Rusijos piliečiams (Rusijos organizacijose dirbantiems žvalgybos pareigūnams arba agentams) vykstant į komandiruotes Lietuvoje.

 

 

Žvalgybinis kontaktas dažniausiai užmezgamas paspaudžiant ranką, kuri ištepta specialia medžiaga, sugeriančia mintis.

Žvalgybinis kontaktas dažniausiai užmezgamas paspaudžiant ranką, kuri ištepta specialia medžiaga, sugeriančia mintis.

Kartais žvalgybiniam kontaktui užmegzti panaudojamos gėlės, apipurkštos psichotronine medžiaga.

Kartais žvalgybiniam kontaktui užmegzti panaudojamos gėlės, apipurkštos psichotronine medžiaga.

Elektroninė žvalgyba.

Organizuodamos kibernetinio šnipinėjimo operacijas Rusijos tarnybos naudoja specialias šnipinėjimo programas. Jos gali būti integruotos į elektroninių laiškų įvairaus formato priedus, kurie siunčiami pasirinktiems adresatams.

Vienas iš priešiškų specialiųjų tarnybų naudojamų priedų, kuriais siekiama nuskurdinti paisrinktą taikinį ir po to jį šantažuoti.

Vienas iš priešiškų specialiųjų tarnybų naudojamų priedų, kuriais siekiama nuskurdinti paisrinktą taikinį ir po to jį šantažuoti.

Speciali įranga, kurią priešiški mums šnipai naudoja išgauti reikalingą informaciją. Įskaitant ir tai, kur Lietuvoje įskūrusi NATO bazė.

Speciali įranga, kurią priešiški mums šnipai naudoja išgauti reikalingą informaciją. Įskaitant ir tai, kur Lietuvoje įskūrusi NATO bazė.

Kad taikiniai nesusipainiotų, kam reikia perduoti informaciją, Rusijos specialios tarnybos kodiniais pavadinimais pažymi savo slaptą įrangą.

Kad taikiniai nesusipainiotų, kam reikia perduoti informaciją, Rusijos specialios tarnybos kodiniais pavadinimais pažymi savo slaptą įrangą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Rusijos informacinė ir ideologinė politika

2013 m. Lietuva susidūrė su itin aktyvia Rusijos informacine kampanija.

Lietuvoje vienu iš Rusijos įtakos instrumentų, įgyvendinant informacinės ir ideologinės politikos uždavinius buvo lietuviakalbė žiniasklaidos priemonė, specialistų vertinimu, gana gausiai  finansuojama iš NMA, įvairių ministerijų ir kitų valstybės institucijų. Ji siekė kurti Lietuvos kaip nebrandžios demokratijos šalies įvaizdį ir ją visaip diskredituoti.

Brandžios demokratijos žiniasklaidos priemonėse mirtimis nesimėgaujama ir žuvusių žmonių atvaizdai nėra skelbiami

Brandžios demokratijos žiniasklaidos priemonėse mirtimis nesimėgaujama ir žuvusių žmonių atvaizdai nėra skelbiami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dskredituoti Lietuvą ir vaizduoti ją kaip atsilikusią valstybę siekė ir viena poltinė partija, kurios vadovas džiaugėsi, kai jo patarėja panaudojo savo dukrą necenzūrinei partinei reklamai. Idėją, specialistų vertinimu, pasiūlė tos partijos mantukas.

 

 

Ta pati partija aktyviai vykdė propagandinę kampaniją, keliančioje isteriją ir siekiančioje kiek įmanoma labiau supriešinti Lietuvos gyventojus tarpusavyje ir nuteikti juos prieš rusų tautybės asmenis. Toje kampanijoje ypač aktyviai dalyvavo šios partijos klapčiukai.

 

Intensyviai buvo vykdoma žiniasklaidos diskreditavimo kampanija

Intensyviai buvo vykdoma žiniasklaidos diskreditavimo kampanija

Lietuvos gyventojams buvo bandoma įteigti, kad politika - tai tik šou ir kad joje veikia vien klounai.

Lietuvos gyventojams buvo bandoma įteigti, kad politika – tai tik šou ir kad joje veikia vien klounai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Ekstremizmas ir terorizmas

Lietuvoje veikiančios radikalias ideologijas propaguojančios organizacijos ir grupės išlieka negausios. Tačiau, specialistų vertnimu, pavienių asmenų terorizmo grėsmė išliko aktuali ir išpuoliai potencialiai galimi. Šią prielaidą patvirtina specialistų gautos žinios, kad Lietuvą gali pulti Rusijos specialiųjų tarnybų modifikuoti asmenys, kurių neveikia mūsų arsenale turimos psichotroninės kaldrutės bei melo detektoriai.

 

Rusijos modifikuoti asmenys yra svetimi, bet kartais jiems pavyksta integruotis ir išlikti nepastebimais

Rusijos modifikuoti asmenys yra svetimi, bet kartais jiems pavyksta integruotis ir išlikti nepastebimais

Piliečiai, būkite budrūs

(22 balsų, vidurkis: 4,55 iš 5)
Loading...
 • sataniuga

  Nemažai darbo įdėta – šaunu, kai žmonės užuot blevyzgoję ar politikavę, įtemptai dirba, maketuoja, kažką rašo…

  • ArturasR

   Sataniuga, stengiamės kaip galim.

 • Romas Selvenis

  man patiko…..Juk dabar rusofobija „ant bangos’….O VSD su savo tokia „ataskaita“(tikraja) gali tik sau uzpakalius nusisluostyti,…

 • Marius

  Būtų mano valia VSD išvis panaikinčiau. Rimtai. Kam ši dešimtis milijonų per metus ryjanti įstaiga? Saugo NATO paslaptis? Ar jūs išties manote kad NATO vadovybė dalinasi su Lietuvos kariuomene visomis žiniomis? Gaudo šnipus? Na tai ir kiek šnipų sugavo? Pamenu tik vieną labai keistą atvejį įvykusį (lietuviška oficialia versija netikiu) prieš kokius dešimt metų kuomet buvęs kažkaip su VSD susijęs ar ten dirbęs programuotojas Pavelas Iljinas, kuris norėjo parduodas vieno komercinio banko prisijungimus prie duombazių taip, taip, o kam gi daugiau jei ne… Rusijai! Dar VSD žygdarbis Eglės Kusaitės pavertimas teroriste. Berods ir viskas. A, dar prisiminiau buvusio STT darbuotojo (itin uolaus, sugebėjo šnipinėti net savo viršininką) Jonikos pavertimas vėl spėkite kuo? Taip, tuo pačiu Rusijos agentu. Pretekstas: žmogus neturėdamas darbo (už STT skyriaus viršininko sekimą buvo išmestas – gi ne juokai!) užėjo į Rusijos ambasadą pasidomėti rasti darbą užsienyje, o jei dar pavardė prieš tai buvo rusiška t.y. Golovenkinas – tai jau pagal VSD logiką garantuotai – agentas! Teismas (šiais laikais ko gero tai jau neįtikėtina) visgi paneigė.

 • ArturasR

  Mielas Veu, tamsta teisus. Jei bent šiek tiek pasivalėte nuo savo atmatų, tai buvo verta.

 • ArturasR

  Mielas Liepini, maketuotojais ir griovių kasėjais dirba tokie dundukai kaip tamsta. Juos ir maitina kiti – kartais, per vamzdelį.
  Bet ačiū, kad skaitote ir clickinate – už tai man irgi moka. Tad kuo daugiau putositės, tuo turtingesnis būsiu.

 • Lietuvis

  Visiškas briedas. Kai esi demaskuojamas, nelieka nieko kito kaip beviltiškai pseudo šaipytis. Putkino parankiniai kolkas irgi šaiposi iš vakarų sankcijų. Pažiūrėsim kas bus toliau.

  • ArturasR

   Mielas lietuvi, šiaip tai tamstai reikėtų pasirinkti kitą nick’ą, nes su lietuvių kalba tamstai nelabai sekasi. Galėtumėte, pavyzdžiui, pusrusis.
   Nežinau, kur ten tamstą demaskavo, bet pažiūrėti, kas bus toliau tikrai bus įdomu.

 • Lietuvis

  Cha cha :)))))
  „Hold on, this is waiting to be approved by Artūras Račas.“

  Aišku, kad nebus approved. Briedas visiškas

  • ArturasR

   Mielas pusrusi, matote, kas dundukams aišku, nebūtinai yra tiesa. Ateičiai – matote, priešingai nei tamsta, turiu darbo ir nesėdžiu laukdamas, kol koks nors dundukas pakeverzos mano tinklaraštyje.
   Bet tamsta jau pakankamai pakeverzojote, todėl galite iš čia mėžtis.

 • Grįžk

  Račeli, nu kas pasidarė?… Ar yra dar kas, su kuom galėtum normaliai padiskutuoti.. Nu buvo rimts vyrs, žurnalistas-autoritetas… Nu į pievas čiuožtelėjai gatavai. Linkėčiau grįžt.. nėr viskas aplink taip juoda :)

  • ArturasR

   Mielas anonime, pirmiausia siūlyčiau paskambinti savo mamytei ir paklausti, ką ji veikė jaunystėje, kai reikėjo tamstą auklėti. Nes iki šiol neišmokote bendrauti su vyresniaisiais.
   Normaliai diskutuoti galiu su visais, išskyrus tokius dundukus kaip tamsta. Todėl savo linkėjimus susikiškite pats žinote kur ir mėžkitės iš čia nesmardinęs.

 • Pingback: Susitarimas dėl išlaidų gynybai: gaidys apipešiotas, bet pasiduoti nenori | Artūras Račas()