Europos parlamentas: Jūsų teisė rinktis

Prieš metus, kai visa Lietuvos Tauta keitė lipduką “Aš balsavau” į butelį Europos alaus ar maišą skalbimo miltelių ir taip skynėsi kelią į Europos Sąjungą, aš šiek tiek dvejojau. Pamenu, klausiausi tada kalbų apie Lietuvą užtvindysiančius Europos Sąjungos pinigus, nenutrūkstamu srautu užplūsiančias užsienio investicijas, didėsiančius atlyginimus bei pensijas, mažėsiančias kainas, atsiversiančias galimybes dirbti ir mokytis ten, kur panorėsi ir netikėjau.

 

Pasirodo, be reikalo. Pensijos, kaip žinia, jau padidėjo, kainos – premjerui paprašius, sumažėjo, visi bilietai į Londoną išpirkti iki liepos, o Valdo dėka Didžiasalyje greitai plytų fabrikėlį už Europos Sąjungos lėšas pradės statyti.

 

Ir tai dar tik pradžia. Tik lašas jūroje, palyginti su tais pokyčiais, kurie laukia mūsų po birželio 13-osios, kai trylika Lietuvos atstovų pradės dirbti Europos parlamente.

 

Įdėmiai stebėjau rinkimų batalijas, dar įdėmiau perskaičiau visų dvylikos partijų ir koalicijų paskelbtas rinkimų į Europos parlamentą programas ir turiu prisipažinti, jog abejonių dėl šviesios Lietuvos ateities nebeliko.

 

Nesvarbu, kurios partijos atstovai bus išrinkti, nesvarbu, kad kartu sudėjus, jų balsai sudarys mažiau nei 2 procentus 732 vietų parlamente. Nesvarbu net ir tai, kad tas parlamentas iš esmės nedaug ką ir sprendžia, o jei ir sprendžia, tai kartu su Europos Komisija arba ES taryba.

 

Tai ne kliūtis, jei į Europos parlamentą, pasiųsime pavyzdžiui, liberalcentristus. Mat savo programoje jie žada kaip mat reformuoti ES biurokratiją ir supaprastinti jos veiklą. Kad būtų galima panaikinti perinamuosius laikotarpius laisvam asmenų judėjimui (kurio nėra) bei žemės pardavimui užsieniečiams (kuris įtvirtintas Konstituciniame įstatyme).

 

Jei išrinksime liberalcentristus,  jie pasieks, kad kylančias kainas kompensuotų dar greičiau kylantys atlyginimai bei kovos prieš tolesnį pelno ir pajamų mokesčių vienodinimą ES (kuris ten dar net neprasidėjo).

 

Pastarojoje srityje liberalcentristams aktyviai padėtų konservatoriai, Europos parlamente taip pat žadantys aktyviai priešintis suvienodinti pelno ir pajamų mokesčius bei pasisakyti už mokesčių mažinimą. Sveikintinas ryžtas, tik bėda, kad Europos parlamento kompetencijai nepriklauso tiesioginių mokesčių didinimo ar mažinimo klausimai. Nebent pavyks bendromis mūsų konservatorių ir liberalcentristų pastangomis jį labai greitai reformuoti.

 

Tada konservatoriai galės įgyvendinti ir kitą savo programos tikslą – siekti, kad Europos parlamentas skatintų naujas šalis nares daugiau lėšų skirti sveikatos apsaugai ir gydytojų atlyginimams. Mat iki šiol nei Europos parlamentas, nei apskritai Europos Sąjunga šių sričių nereguliuoja, palikdami tai nacionalinėms vyriausybėms.

 

Jei mokesčiai ir gydytojų atlyginimai mums nerūpi, turėtume balsuoti už Naująją Sąjungą, nes savo programoje pateikusi ES referendumo agitacijos santrauką, iš esmės žada tik du dalykus – raginti ES valstybes efektyviau spręsti prekybos žmonėmis problemą bei remti tolesnę ES plėtrą. Na ir kas, kad nedaug, svarbu, kad visiems suprantama ir aktualu.

 

Kaip ir Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos (Gedimino Vagnoriaus) programoje – joje tik pažadas atidėti Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko uždarymą. Galima pagirti Gediminą už nuoseklumą – juk būtent dėl nenoro įsipareigoti uždaryti Ignalinos elektrinę, derybas su ES |pradėjome metais vėliau nei estai.

 

Prisiėmę pirmuosius įsipareigojimus dėl elektrinės uždarymo socialdemokratai savo rinkimų programoje apie tai nebekalba. Jie kalba apie žemiškus dalykus: jei bus išrinkti, žada lietuvių kalbos modernizaciją informacinėm technologijom surišant su kitomis ES kalbomis. Beveik nauja esperanto lietuvių kalbos pagrindu.

 

Lietuvių kalbai ir kultūrai dėmesingi ir liberaldemokratai, kurie Europos parlamente žada keturis kartus siekti ir septynis kartus – siekti ir vystyti.  Tarp pastarųjų ypač reikėtų pažymėti pažadą siekti ir vystyti šeimos kaip ląstelės suvokimą ir išskirtinumą (tiems, kas dar spėjo pasimokyti marksizmo leninizmo, turėtų kažką priminti) bei įsipareigojimą siekti, kad būtų gerinama aplinkos apsauga, saugojama kultūra, etninis bei istorinis paveldas, rodantis mūsų tautos unikalumą.

 

Galėtų blokuotis su krikščionimis demokratais, kurie nuvykę į Briuselį žada puoselėti istorinę lietuvių tautos gyvenimo būdo patirtį, užtikrinti sveiko maisto gamybą visame gamybos procese, bei šalinti ar mažinti triukšmą, transportą, atliekas ir alergijų sukėlėjus.

 

Krikdemai, turėdami gausią komandą Europos parlamente taip pat žada kontroliuoti ES biudžeto vykdymą, užsiimti Europos Komisijos darbo priežiūra, analizuos jos priimtų sprendimų teisingumą bei žemės ūkio produktų kvotų nustatymą. Patirtį jau turi – kai buvo Seimo koalicijoje su konservatoriais. Tiesa, Lietuvos biudžetas tada buvo keliasdešimt kartų mažesnis nei Europos Sąjungos, o vyriausybė priimdavo kelis šimtus kartų mažiau sprendimų nei Europos Komisija.

 

Jei netikite krikdemais, balsuokite už Romualdo Ozolo nacionalinę centro partiją. Ji Briuselyje vadovausis naudos Lietuvai principo viršenybe prieš naudą visai ES ir dalyvaus Europos parlamento politinėse ir organizacinėse struktūrose tik tiek tai padės įgyvendinti jų programos uždavinius. Nebus naudos Lietuvai – nebus ir nacionalcentristų Europos frakcijose ir komitetuose. Kaip Sąjūdžio parlamentarų per parlamentinę rezistenciją Atkuriamajame Seime.

 

O štai Lenkų rinkimų akcijos ir Lietuvos rusų sąjungos koalicija parlamente žada nuolat sėdėti: kol pasieks kad lenkų kalba Vilniaus regione būtų vartojama šalia valstybinės ir kol visi Vilniaus krašto gyventojai atgaus savo žemę.

 

Siaurokas požiūris, antai Tautos pažangos partija daug plačiau žiūri. Ji žada pasinaudoti narystės ES privalumais reikalaudama reparacijų iš didžiausios ES valstybės Vokietijos. Ši partija Europos parlamente užsiims Kaliningrado srities kolonizacija: iš pradžių sieks, kad ji būtų demilitarizuota, o po to – kad ten būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos lietuvių verslininkams.

 

Žodžiu, rinktis yra iš ko. Visiems skoniams ir visiems gyvenimo atvejams. Ir svarbiausia, kad iš esmės jokio skirtumo, ką pasirinksite. Rezultatas iš esmės bus tas pats.

 

Sėkmės rinkimuose. 

(3 balsų, vidurkis: 3,67 iš 5)
Loading...