Citata #312 Kunigas Andrius Šukys klasifikuoja Lietuvos katalikus

Beveik trys milijonai Lietuvos žmonių sakosi esą katalikai. Sklaidant statistiką ir rūšiuojant pelus nuo grūdų, tenka žmones skirstyti į grupes. Pasitelkime tris, kurioms turi būti taikomi skirtingi sielovadiniai metodai.

Pirmajai grupei priklausytų apie 26% žmonių, kurių gyvenime svarbus katalikiškas tikėjimas, artimas Bažnyčios tikėjimui. Šiai grupei priklauso didžioji dalis iš tų 10% katalikų, kurie nuolat švenčia Mišias.

Antrajai grupei galima priskirti 39% žmonių, kurių tikėjimas sinkretiškas (susimaišęs/sumišęs) su katalikybės priemaišomis. 40% jų netiki pomirtiniu gyvenimu, 51% netiki prisikėlimu po mirties, 33% tiki reinkarnacija (persikūnijimu).

Trečiajai grupei priskiriami 35% asmenų, kuriuose vyrauja nekrikščioniškas tikėjimas ir yra didelė dalis ateizmo. 20% jų netiki, kad egzistuoja Dievas, 15% nėra tikri, kad Jėzus tikrai gyveno, 20% mano, kad Jėzus buvo tik išskirtinis žmogus.

bernardinai.lt

… Jei teisingai suprantu, tai pasak kunigo, Lietuvoje tikrų katalikų – 26 procentai…

(6 balsų, vidurkis: 4,33 iš 5)
Loading...