Citata #312 Kunigas Andrius Šukys klasifikuoja Lietuvos katalikus

Beveik trys milijonai Lietuvos žmonių sakosi esą katalikai. Sklaidant statistiką ir rūšiuojant pelus nuo grūdų, tenka žmones skirstyti į grupes. Pasitelkime tris, kurioms turi būti taikomi skirtingi sielovadiniai metodai.

Pirmajai grupei priklausytų apie 26% žmonių, kurių gyvenime svarbus katalikiškas tikėjimas, artimas Bažnyčios tikėjimui. Šiai grupei priklauso didžioji dalis iš tų 10% katalikų, kurie nuolat švenčia Mišias.

Antrajai grupei galima priskirti 39% žmonių, kurių tikėjimas sinkretiškas (susimaišęs/sumišęs) su katalikybės priemaišomis. 40% jų netiki pomirtiniu gyvenimu, 51% netiki prisikėlimu po mirties, 33% tiki reinkarnacija (persikūnijimu).

Trečiajai grupei priskiriami 35% asmenų, kuriuose vyrauja nekrikščioniškas tikėjimas ir yra didelė dalis ateizmo. 20% jų netiki, kad egzistuoja Dievas, 15% nėra tikri, kad Jėzus tikrai gyveno, 20% mano, kad Jėzus buvo tik išskirtinis žmogus.

bernardinai.lt

… Jei teisingai suprantu, tai pasak kunigo, Lietuvoje tikrų katalikų – 26 procentai…

(6 balsų, vidurkis: 4,33 iš 5)
Loading...
 • Kęstutis

  Ir?

 • dzyvai

  Skaičius, įvertinant neproginių mišių lankomumą, – panašus į tiesą.

  Beje 26%, įvertinus 20 metų trunkantį „vertybių“ diegimą per masines informacijos priemones – dar gana daug. Tikėkimės, kad „dugnas“ jau pasiektas, ir žmonės pradės galvoti ir ieškoti.

  • Ernestas

   Manau, kad kai zmones prades galvoti – skaicius 26% zenkliai sumazes.

 • mast

  Kas bendro tarp galvojimo ir tikejimo?

  • dzyvai

   Labai daug. Kai galvoji, dažniausiai tiki kažkuo (akim, ausim (t.y. savo juslėm), kitų žmonių išsakyta išmintim, kažkokio mokslininko įrodymais), arba netiki.

   Pvz. tamsta, galbūt tikite, kad Dievo nėra. Ir, spėju, tikite, kad kiti žmonės tiki tada, kai negalvoja.

   Beje, nereikia verkšlenti, kad verslumas Lietuvoje nepopuliarus. Mūsų žmonės dažnai nepasitiki nei savimi, nei savo kaimynu, nei Dievu.

   Kai turėsime JAV žmonių religingumą, galėsime tikėtis ir tokio verslumo.

   • Kancaras

    Ir pamiršote pridėti, kad kai turėsime JAV žmonių religingumą, galėsime tikėtis ir mes, kad galime kariauti svetimose šalyse ir mūsų Prezidentė mus taip pat užtikrins, kad darom teisinga – „God bless Lithuania“. :)

 • Arturas

  O šitą… kaip suderinti pomirtinįgyvenimą ir prisikėlimą po mirties? Argi tie du tikėjimai neprieštarauja vienas kitam?

 • Donatas

  manau, kad kunigas neklydo… o jei paklausti, kada paskutinį kartą buvo išpažinties, tai tas procentas būtų dar mažesnis…

 • Justinas

  Na, jei tam, kad būtum kataliku reikia tikėti bažnyčia.. tuomet viskas „teisingai“, tik ar modelis teisingas? :)

  • Martynas

   100% teisingas. „Būti kataliku“ reiškia „priklausyti katalikų bažnyčiai“ (kaip bendruomenei, organizacijai). O kaip galima priklausyti bažnyčiai, ja netikint?

 • Tegu man kas parodo Tikrai katalikišką šalį. Nėra tokių ir nebuvo niekad. Buvo ir yra tik tikėjimo politika, kaip tam tikras pasiūlymas visuomenei, kaip maždaug reiktų gyventi. Tikras tikėjimas yra tik paskiruose žmonėse, kurie į tai gilinasi, tai išmano ir tikriausiai sėdi visai ne Bažnyčioje. Ta pati davatka visai ne tikra katalikė, tai viso labo mechaninis sraigtelis, kuris pats iš tiesų nefegą nesuvokia ką daro ir į jokį Rojų ji visai nenueis :D Bet taip turbūt visur, ne tik religijose :(

  • dzyvai

   Pritariu. Dar nepamirškim, kad kiekvienas galvoja, samprotauja savaip, savaip dėlioja priežasties-pasekmės ryšį ir tada nereiks nurašyti visų davatkų :)

   Religingas žmogus – nebūtinai išminčius. Religija, kaip ir tobulybė – (amžina) siekiamybė.

   Kaip teisingai pastebėjo vienas žmogelis – kai žmogus nusprendė, kad jis suprato viską, jis nustojo galvoti.

  • status_quo

   O koks tas tikras tikėjimas? Jūsų tikėjimas? Popiežiaus? Jono nuo Pravėniškių? Ar paprasčiausia tai tėra jūsų sugalvota teisinga katalikybės versija?

 • lida

  Prieš darant interpretacines išvadas už kunigą, gal derėtų paaiškinti, kokią prasmę kunigas ir pats A.R. suteikia „tikrų“ katalikų savokai ?

  • Regis

   Kokią prasmę suteikia sąvokai? Hmmm… Sąvokos prasmė.. Bandau įsivaizduoti kokia gali būti tikro kataliko sąvokos prasmė.

   Matyt su teise man iš tikrųjų sudėtinga..

   • lida

    Na ar tu tikras vyras, ar ne ?

    • Regis

     iš LKŽ:

     „są́voka sf. (1) FT, Rtr, DŽ žmogaus mąstymo forma, atspindinti esminius ir bendruosius objektų požymius; suvokimo išdava; loginė mintis apie kokį daiktą ar reiškinį: Sąvoka – viena iš pasaulio atsispindėjimo mąstyme formų, kuria pažįstama reiškinių, procesų esmė, apibendrinami jų esminiai požymiai rš. Sąvokos reiškiamos žodžiais rš. Samdomojo darbo naudojimas nėra būtinas smulkiosios buržuazijos sąvokos požymis (sov.) rš.“

     „prasmė̃ sf. (4)
     1. vidinis loginis turinys: Skiriamieji ženklai padeda geriau suprasti sakinio prasmę KlK12,46. „Cienos“ prasmei išreikšti, be jokios abejonės, yra žodis kainà (= káina) K.Būg. Žiūrime tų pasakymų prasmės J.Jabl. Žodžio prasmė liečia jo turinį, žodžio reikšmė – jo apimtį FT. Šitų žodžių prasmė̃ neaiški BŽ177. Čia turime jau nebe gramatikos, bet logikos (prasmės) veiksnį J.Jabl. Daugelio patarlių ir priežodžių mintis reiškiama perkeltinės prasmės vaizdais bei įvaizdžiais rš. Sąvoką „karjera“ mes daugiau įpratę vartoti neigiama prasme sp. Deminutyvų terminas čia suprantamas plačiąja prasme KlK12,47. Jie nebuvo istorikai šiuolaikine šio žodžio prasme KlK12,47. Gal buvo aiškiau ir daugiau žodžių pasakyta, bet tokia prasme J.Jabl(Žem). Visiškai naują prasmę lietuvių poezijoje tuo metu įgavo patriotiniai motyvai rš.
     2. A1884,301 tikslas, paskirtis, pagrindas: Moralės klausimas literatūroje – tai gyvenimo prasmės klausimas rš. Gyvenimas vis buvo be prasmės, kaip žiauri bedugnė V.Krėv. Ar čia buvo prasmė̃s taip daryti? J.Jabl. Nėra prasmės su tavimi ginčytis rš. Nedaug man teko arti, bet giliai pajaučiau šio darbo grožį ir prasmę rš. Metai žmogui auga ne be prasmės – jie reikalauja gyvenimo atmainos rš.“

     „esmė̃ sf. (4) vidinis dalyko pagrindas, svarbuma: Viso to dalyko man esmė̃ terūpi J.Jabl. Tarybinis patriotizmas savo esme yra internacionalinis (sov.) sp. Kiekvienos esybės esmė̃ yra skirtinga FT. Aš pradedu kalbėti iš esmės Vaižg.“

     1. variantas. Dalyko sąvoka, dalyko prasmė, dalyko esmė.

     2. variantas. Dalyko sąvokos prasmė, dalyko sąvokos esmė, dalyko prasmės esmė, dalyko esmės prasmė.

     Kuo skiriasi?

     p.s. taip aš vyras, ar tikras priklauso kokia tikro vyro sąvoka vadovautis. Ar tame yra kokia prasmė?

     • lida

      Malonu, kad nepatingėjote pasiaiškinti.
      „ar tikras priklauso kokia tikro vyro sąvoka vadovautis“ – taigis, prieš į kunigo lūpas („pasak kunigo“) įdedant savo suvokimu paremtus žodžius, apie „tikrų katalikų“ skaičių, derėtų psitikslinti, ar „tikrų katalikų“ sąvoką kunigas supranta taip pat, kaip A.R. Dabar gavosi tas pats, kai aš remdamasi savu „tikro vyro“ sąvokos supratimu, pagal kurį jūs neatitinkate „tikro vyro“ kriterijų (čia tik pavyzdžiui :), iš aukščiau pacituotos jūsų frazės, padaryčiau savo išvadą ir visiems paskelbčiau, kad „pasak Regio, jis nėra tikras vyras“.

     • Regis

      Tai, kad ne visai tas pats gautųsi. Aš apie save nieko nepasakiau, kas jums leistų vadovaujantis savo „tikro vyro“ sąvoka nuspręst ar aš esu toks ar anoks. Kunigas gi pateikė savo apibendrinimą, kad visus save identifikuojančius katalikais jo manymu galima suskirstyt į tris grupes. Gerb. Artūras remdamasis šiuo kunigo apibendrinimu padarė išvada, kad jo (A.Račo) supratimu tikri katalikai atitinka tik kunigo pirmos grupės apibūdinimą ir tai reiškia, kad tikrų katalikų yra tiek ir tiek. Mano akimis nors kiek mąstančiam žmogui turėtų būti aišku, kad gerb. kunigas tiek šioje citatoje tiek nurodytam straipsnyje neparodo (nepaaiškina) savo tikro kataliko apibrėžimo. Sudarytos grupės tik suteikia galimybes prielaidom vienus laikyti tikresniais katalikais, o ne tikrais ar netikrais. . Nemanau, kad šiuo atveju tinklaraščio autorius padarė interpretacines išvadas už kunigą. Savaime aišku, kad gerb. Artūras pateikė tik savo išvadą.

     • Regis

      Beje lygiai taip pat malonu :)

     • lida

      Kaip nepasakėte, gi pacitavau, ką atsakėte į mano klausimą, ar esate tikras vyras – „ar tikras priklauso kokia tikro vyro sąvoka vadovautis“. O iš pasakyto aš supratau, kad jūs esate ne visiškai įsitikinęs, abejojate, išsisukate nuo tiesaus atsakymo, mykiate, kad priklauso nuo aplinkybių, kas neatitinka manojo „tikro vyro“ sąvokos supratimo, todėl aš padariau atitinkamą išvadą, kurią įdėjau į jūsų lūpas.

      „Artūras remdamasis šiuo kunigo apibendrinimu padarė išvada, kad jo (A.Račo) supratimu“ – pats interpretuojate daugiau, nei pats A.R. :) „pasak kunigo“

     • romas

      Regi, šis klausimas yra panašus į miško klausimą: vienas medis nėra miškas, du nėra, trys…. Bet yra visada tas medis, nuo kurio medžiai pasidaro mišku. Tam tikros savybės žmogų padaro kataliku, reikia tik surinkti pakankamą tų savybių rinkinį. Neskaičiau straipsnio, bet ištrauka lyg ir rodytų, kad kataliko apibrėžimą atitiktų 26proc. Aš sutikčiau su Artūru šį kartą, nes katalikui tikėti pomirtiniu gyvenimu, netikėti reinkarnacija, švęsti Mišias – būtina. Tai nerodo žmonių religingumo. Galimas dalykas, kad vienaip ar kitaip religingi yra didžioji dalis mūsų piliečių.

     • Regis

      Lida, taip išvedžiojant mykimą galima išgirst ir visiškoje tyloje? Interpretacijų neabejotinai pribėrėm abu kartu gerokai daugiau negu šiuo atveju gerb. Artūras su vienu sakiniu.

      Romai, nėra tokio medžio nuo kurio prasideda miškas. Mano galva tikro kataliko sąvokoje nėra apskritai prasmės. Kad galima bandyt apibrėžt kas yra tikras katalikas tai laisvai, jokių problemų tik ką tai mums duoda? Argumentą prieš bažnyčią ar vyskupus? Maždaug bažnyčia neturi teisės atstovauti netikriems katalikams?

     • romas

      Regi, aišku, kad neduoda nieko prieš bažnyčią ir vyskupus. Jei žmogus nepraktikuoja, dar nereiškia, kad nepriklauso kultūrai. Skleisti įsitikinimus laisvoje visuomenėje yra normalus dalykas. Benediktos Vaivadaitės komentare perskaičiau: „Dabar pagalvojau, kad tikriausiai nepažįstu nė vieno tikro kataliko…“. Labai panašiai kažkas rašė , kad lietuviai neturi pažįstamų gėjų. Gal tikrai su ateizmu jau perspaudė ir žmonės bijo būti tikrais katalikais.

     • Regis

      Romai, tai tiesiog nemadinga. Deja ar ačiū Dievui. Beje bet koks tikėjimas prasideda žmogaus viduje. Praktikavimas koks jis bebūtų dar toli gražu nereiškia, kad žmogus tiki. Gal jam taip tiesiog patogiau.

     • lida

      „mykimą galima išgirst ir visiškoje tyloje“
      tą ir norėjau pasakyti pateiktu pavyzdžiu (juk pažymėjau, kad pavyzdys), kad tikėtis kad tavo subjektyvus suvokimas sutaps su kito. Artūras nebūtinai sutiktų, jei iš jo žodžių, kad Uspaskichas nenuteistas už jokias machinacijas, aš paskelbčiau, kad pasak Artūro, Uspaskichas yra sąžiningiausias verslininkas.

 • max

  o aš visada maniau, kad ateistas tai kovotojas prieš tikėjimą, o tas , kuris netiki tai pasaulietis. Pasirodo klydau… O gal ne?

  • Gytis

   Ateizmas, tai netikėjimas dievybių egzistavimų, tai ne būtinai yra kova prieš tikėjimą.
   Tiem, kas yra nusiteikę prieš religiją yra naudojamas terminas militant atheism, kurį labai remia Richard Dawkins (yra labai nebloga jo kalba TED’e, jei įdomu http://www.youtube.com/watch?v=VxGMqKCcN6A).

 • vasia

  26% tikru kataliku, skamba labai jau daug ir butu geras lankomumas! Is 100 -25 lanko baznycia kiekviena savaitgali, pries valgant ir einant miegot sako maldas, eina ispazinties , nevagia ir nesvetimoteriauja, negeria? ? Baikite, max 10%. Dar like 15 % katalikais tampa del mados: valdzioje (AMB) , mokykloje, kad netektu eit i chemijos pamokas, aplamai kad neknistu pasaliniai proto.

 • Regis

  „Beveik trys milijonai Lietuvos žmonių sakosi esą katalikai“

  visiškai teisingai, nes jie tikrai nepasisakys esantys musulmonai, budistai ar netikintys. Kokia iš tų trijų milijonų katalikų gali būti išpešta nauda? Menka. Todėl, kad kaip trys milijonai katalikų, yra trys milijonai tikriausių lietuvių, trys milijonai savo šalies patriotų ir t.t. Visiem senai aišku, kad taip nėra. Gerb. Artūrą šiuo atveju domina tik katalikai. Gal vertėtų plačiau pasižiūrėti į tipinį šios šalies pilietį – ką jis deklaruoja ir kaip jis elgiasi/gyvena. Tada jau tektų susirūpinti ne taip siaurai, kad mes jokia katalikiška šalis. Esam didžiąją dalim tiesiog sambūris žmonių turinčių mažai ką bendro. Trispalvė, lietuvių kalba, Gedimino ir Trakų pilys, Marijos žemė tai tik fasadas po kuriuo smarkiai papuvęs pagrindas.

  • Ar

   Pvz.: kaip gyvena/elgiasi(tipinis?) pilietis Regis? :)

 • Povilai, oho, koks tonas. Papuolėte ne į tą diskusiją.
  O dėl skaičiukų… Vasia teisus: jei ketvirtadalis Lietuvos žmonių būtų tikri (kažkoks neaiškus žodis) katalikai, Lietuva ir atrodytų kitaip, ir pati matytų pasaulį kitaip.

  • max

   Jurate, o kaip atrodytų Lietuva, jei ketvirtadalis būtų protestantai? Prasčiau nei dabar , ar geriau?

   • „Geriau“ ar „prasčiau“ – kiekvienas gali individualiai nuspręsti, bet, įsivaizduojant ketvirtadalį lietuvių, gyvenančius pagal katalikų dogmas, vaizdas būtų kitoks nei dabar. Taip nemanote?

    • max

     taip nemanau.Kitoks nei dabar – tai kitoks geresnis , ar kitoks blogesnis (Jūsų supratimu?)? Nes manau, kad protestantų ar provoslavų dogmos nėra nieko prastesnės/geresnės nei katalikų. Tai dar vienas lietuviškas mitas.

     • Max, aš bandau palyginti ne protestantų/provoslavų/katalikų dogmas ir jų „svorius“, o, mano nuomone, mažą procentą tikrų (?) katalikų ir viziją, kas būtų, jei tikrų jų būtų(kaip kad kunigas A. Š. teigia jų yra) ketvirtadalis Lietuvos.

     • Martynas

      O dabar taip empiriškai paimkime ir surašykime kad ir nepilnus, bet daugiau mažiau charakteringus protestantiškų ir katalikiškų šalių sąrašus:

      Protestantai:

      Anglija
      Vokietija
      Olandija
      Skandinavijos šalys
      didelė dalis JAV

      Katalikai:

      Lietuva
      Lenkija
      Lotynų Amerikos šalys
      Ispanija
      (Prancūzija)
      (Airija)

      Patogiai užmerkime akis prieš skliausteliuose parašytus „netipinius“ pavyzdžius, ir pažiūrėkime — kurios grupės šalys „atrodo“, gyvena, yra socialiai, ekonomiškai ir visaip kitaip išsyvysčiusios geriau, o kurios – prasčiau?

      Ir tada dar kartą pagalvokime apie Jūratės klausimą ir max repliką.

     • romas

      Teisybės dėlei reiktų pastebėti, kad Vokietija yra maždaug tiek pat protestantiška, kiek ir katalikiška. Popiežius yra vokietis.

     • Martynas

      Ištiesų. Ir prie katalikų dar prirašyti Italiją. Iš kitos pusės, Vokietija – protestantizmo lopšys, todėl manau vitiek drąsiai galima jai klijuoti „protestantų“ etiketę.

 • Katalikas, kuris netiki kad egzistuoja dievas. Sekantis zinsnis bus katalikai, kurie meldziasi Alachui.

  Bet ka norejo sia citata pasakyti gerb. blogo autorius… neisivaizduoju.

  • Martynas

   Geras pastebėjimas! Manau, iš esmės jis reiškia, kad Lietuvos dvasininkija visą šalį a priori laiko savo parapija, o visus gyventojus – „katalikais“. Net ir tuos, kurie netiki dievu :-) Tad ar bereikia tada stebėtis, kad vyskupai pamokslauja iš seimo tribūnų, „šventina“ valstybinius projektus ir t.t., ir pan.

 • liuka

  Povilai, mylėk artimą ir neburnok. ar visi kunigai tuose 26%,
  ar visi, einantys išpažinties, ne vaidmainiai ar melagiai,
  ir taip toliau ( net priesaiką davę)
  Katalikiškas Bažnytinis tikėjimas ?

  • nerijus

   Priesaiką duoda ir daktarai, Seimo nariai, prezidentas,..Ko VERTA jų priesaika- kitas klausimas…

 • Skeptikas

  Kažkaip nematau šių išvedžiojimų originalaus šaltinio.
  Kur čia kokia apklausa buvo? Galėčiau pats savo išvadas pasidaryt, be kunigo pagalbos.

 • Kostas

  pasak kunigo jei tikėjimas yra nekrikščioniškas tai jau esi ateistas. Įdomus mąstymas. Ir po to dar kunigai dejuoja jog niekas į bažnyčią neina, tik per šventes. Juk taip ir kurstomi karai kai nepripažįstam kito tikėjimo, rasės, lyties ar dar ko nors.

 • p.s.

  „Žvelgdami į skaičius, matome, jog daugybė pakrikštytųjų yra paradę gyvą tikėjimą arba niekada jo neturėję. Jų gyvenimas nutolęs nuo krikščionybės.
  Kokia mano, kaip kunigo, misija? Bažnyčia kviečiama savo veiklą kreipti į įvairaus amžiaus pakrikštytuosius. T. y. tuos, kurie krikščionybę priima tik išoriškai arba visai jos nepriima. Evangelizuoti – kiekvieno krikščionio pareiga…“

  Teisingai supratai Artūrai. Kunigas „džiaugiasi“ kad turi daug darbo su buvusiai ir esamais(„žemaitiško“ būdo) komjaunuoliais.

 • Nova

  Kas yra tikėjimas? Labiausiai tiki vaikai. Kai mes vaiką mokome skaityti jis tiki, kad išmoks ir tiki mokytoju…tiki tuo ką mokytojas sako.
  Kai mokytojas sako, kad A yra A, o B yra B. Vėliau mokytojas moko dėlioti skiemenis…skaityti vaikas tai pagauna išmoksta pats savarankiškai dėlioti skiemenis…skaityti.
  O dabar įsivaizduokime, kad vaiką mokome, kad A yra K, C yra J ir t.t. Vaikas tikės? Taip jis tikės ko moko mokytojas, bet skaityti jam nesigaus. Tuomet mokytojas sako ..tikėk ir išmoksi.
  Atsiprašau už tokį ilgą įvadą.
  Problema yra ta, kad yra dvasinis gyvenimas, yra Kūrėjas, yra Dievas ir Biblijoj aprašyta kaip jį pasiekti. Biblija yra užkoduota…jokios jūros ten nesiskyrė, jokių potvynių nebuvo…..o visa tai yra užkoduota kalba apie dvasinius kelius.
  Religijos visa tai aiškina pažodžiui, bet prasmės ten yra visai kitos.
  šiuo metu neveikia tinklapis, bet jei kam įdomu pasigugulinkit Slaptoji Biblijos prasmė
  P.S. Dvasinis gyvenimas yra pažinus kaip ir pažinus yra raštas vaikui išmokiusiam skaityti.

  • Ysidor GB

   Patogus poziuris. Viskam, kas biblijoje skamba absurdiskai priskirti „dvasine“ reiksme, ir skaityti toliau.
   Jumoristai :)

 • Manau, kad katalikų yra ne 26%, o 10% – „Šiai grupei priklauso didžioji dalis iš tų 10% katalikų, kurie nuolat švenčia Mišias.“

  Šiaip jau tikėjimas yra šalutinis homo sapiens evoliucijos rezultatas.

 • Benedikta Vaivadaitė

  Dabar pagalvojau, kad tikriausiai nepažįstu nė vieno tikro kataliko, o juo labiau tokio, kuris tikėtų reikarnacija arba prisikėlimu po mirties. Jeigu ir tiki tais dalykais, galbūt neprisipažįsta:)

  • aušra maldeikienė

   na katalikui tikrai neprivalu (čia švelniai ir taktiškias pasakyta, kad negalima) tikėti reinkarnacija. O va prisikėlimu po mirties išties netikėti negalima, jeigu jau esi krikšionis ir dar katalikas. Visa problema, kaip tai suvoki, kokiu būdu bandai pažinti šią tikėjimo tiesą, etc.
   Praktikuojančių ne taip ir mažai, kaip rodo mano aplinka. Kita problema, kad skirtingai, nei čia teigiama, kad tai naudinga, iš tiesų bent asmeniškai man visi nepamiršta priminti, kad esu (jie sako skelbiuosi — mažas niuansas, bet esminis) „ta, kuri sakosi esanti tikinti…“. Mane mažai veikia, bet žinau daug žmnonių, kurie stengiasi neaiškinti esantys praktikuojantys katalikai. Tolerancija labai praverstų ir kitaip manantiems, ir kitos orientacijos žmonėms, ir net praktikuojantiems katalikams.

   • max

    dabar pagalvojau – ar būna nepraktikuojančių katalikų? Kaip tai turėtų atrodyti?

 • Vasia

  Baikite svaigti kriksciodys, dievo tiketojai. Tai iliuzija sapnas, svajone, dievo nera nebuvo ir nebus. Melas, iliuzija surinkti pinigus, pirkt paveikslus, puost dengti auksu baznycias, didybe begaline. Jei butu tas vadinamas dievas nemirtu mazi vaikai, negimtu nesveiki vaikai, dar nebutu mires Kernagis, Janavicius… daug daug kitu vertu visuomenei zmoniu, nebutu karu, fasitu, rusu treminu. Tai kas tas dievas ir kokia jo galia. ? Jokia , silpnas ir iliuzija. Krikscionybe nuo senoves nese karus, krauja, degino iskilius zmones, raganas, mokslinnkus. Kokiems galams propaguojama ta krikscionybe ?? Mulkinimui, pavaldumui idiegimui, bauginimui !

  • aušra maldeikienė

   Nesupykite, bet tamsta turite ir proto ir išsilavinimo skylučių.

   • Vasia

    Geriau pirk telekomo akciju po 4 lt, jos brranks

   • Tiesiog jis jaunas

    • vasia

     Jaunas? O kai tavo vaikas mirsta ant ranku? Tampi senas ? Paklausk Gineviciaus, Ilgausko. Tai dievo bausme ? Uz ka kodel ? Kodel pinigus skirtus auksuoti kupolus ir paveikslu remus neskirti badaujanciu maitinimui ar medicinos vystymui ? Kodel kunigu namuose turto pristatyta daugiau nei vidutiniam zmogenui, kuri jis aptarnauja. Kodel impotentas kuris nieko negali yra garbinamas, kodel jis turi mokyti kitus kaip elgtis ? Kultas skirtas valdyti mases. Kodel nuzudytas kun.Mikutavicius, ir kiek buvo verta jo paveikslu kolekcija ? Uz kokius pinigus tai pirko ? Kodel daktaro jokia velniava neima, o V.Kernagio jau neturime ?

   • Gerbiama Aušra, pirmiausia esate savo Tautos priešas, nes katalikai krauju, ugnimi ir kalaviju užgrobė mūsų kraštą ir sunaikino mūsų kultūrą ir pasaulėjautą su Jūsų garbinamo dievuko vardu lūpose. Ir priimdama užkariautojo tikėjimą išduodate savo protėvius ir savo šaknis. Yra toks trumpas žodis „kolaborantas“, labai trumpai ir aiškiai įvardinantis taip besielgiančius. Ir dabar tiesiog atvirai nusišnekate. Esate universiteto dėstytoja, o politinė-ekonominė organizacija, besivadinanti katalikų bažnyčios vardu, savu laiku mokslininkus ant laužo degino. Ar Jūs apsimetate ar tiesiog nesate labai sąžininga pati su savimi? Tikėti pomirtiniu gyvenimu yra ne mažesnis kliedesys nei tikėti, kad jei sutrypsi skruzdę, tai atgimsi jūrų kiaulyte. Jūs istoriją skaitote? Tada pasiskaitykite, kodėl imperatorius Konstantinas išdavė savo protėvių dievus ir katalikybę pavertė valstybine religija. Argi taip ir nesusivokėt, kad religija yra minios pajungimo vienos organizacijos tikslams mechanizmas. Argi nežinote, kad jei nori tapti turtingu, vesk turtingą našlę, o jei nori tapti labai turtingu – įkurk savo religiją. Kažkaip idiotiškai man atrodo tas Jūsų katalikiškumas ir nelabai tinka prie veido. Bet tai mano asmeninė nuomonė. Ačiū, kad išklausėt ir turėjot tolerancijos ir proto neįsižeisti, o pagalvoti apie tai, ką rašau. Pagarbiai, Mykoliukas Beraštis

    • Mykoliuk,
     Pradėjai stipresnę žolę rūkyt?

     • Auksinis kardas

      Kodėl? Parašyta atsakingai ir mandagiai. Mokslo žmogui religingumas niekaip nelimpa.

      Tik įsitikinimai turi aukštą duotybės laipsnį: yra kaip yra.

     • Valentinai, kuris įpūstas žolės dūmas šį kartą nevertas sumoketų pingų? Prašyčiau, gerbiamasai, atsakyti konteksto ribose. Su artėjančiom!

     • Nežinau kaip Jums Valentinai, bet man be žolės niekaip nepavyksta įsivaizduoti kaip pana pirmą skausmą apturėjo be vyro lovoje ir iš to gimė vaikis, kuris prisikėlė. Artėja kalėdos, ir aš kaip marijos žemės pilietis bandau būti kartu su broliais kristuje taip kaip man išeina ir pagal savo jėgas beigi supratimą. Nesmerkite artimo savo, net jei klysta, kaip kad aš darau. Pūskite ir skrisite, melskite ir Jums bus atleista neegzistuojančio už nebūtą. Ir kuom mes skiriames nuo šios momento?

     • Mykoliuk,
      Bažnyčios vaizdavimas kaip blogio šaltinio yra supaprastinimas, kuris kenkia plačių pažiūrų žmonėms. Iš esmės sakyti „politinė-ekonominė organizacija, besivadinanti katalikų bažnyčios vardu, savu laiku mokslininkus ant laužo degino.“ yra iš esmės sakyti, kad visi žydai vagys ir nori užvaldyti pasaulį.
      Tikrovė,kaip reikia tikėtis, yra gerokai sudėtingesnė. Pirma, bažnyčia daugeliu amžių buvo mokslo ir progreso nešėja. Antra, tuomentė smurto prieš žmogų kultūra buvo įprastas dalykas. Žmonės buvo kankinami, deginami, kariami, luošinami, sodinami ant kuolo ir t.t. ne tik bažnyčios paliepimais bet ir normalios civilinės teisėsaugos praktikos rėmuose. „Raganų“ deginimo mąstai yra gerokai perdėti. Per visus amžius jų buvo sudeginta gal keli tūkstančiai. Tai yra daug, bet tai neiškrenta iš bendro sunaikintų žmonių konteksto tais laikais. Žmogaus gyvybės vertė buvo žymiai mažesnė nei dabar ir tai tikrai nebuvo bažnyčios kaltė. Tiesiog buvo tokie laikai.
      O teigti, kad mokslas ir tikėjimas yra nesuderinami apskritai yra intelektualinio naivumo pavyzdys.
      Aš čia neginu tikėjimo, nes pats esu bedievis. Bet užsipulti žmogų ir sakyti, kad tikėjimas nesuderinamas su jo dėstymu universitete yra tas pats kas sakyti, jog Mykoliukas Beraštis yra niekšas vien todėl, kad jis yra žydas.

     • Auksinis kardas

      Kaip pasakysi, Valentinai, taip ir bus :-)
      Tik. Nuvertinti naivumą – ne ką mažesnis intelektualinis naivumas :-)

      Labiausiai moksliški yra teologijos mokslai – arčiausiai Teisybės aukštumų :-)

     • Karde,
      Visa tai žodžių ekvilibristika. Kalbėkime apie esmę. O esmė yra ta, kad jei Mykoliukas neįsivaizduoja, kaip „pana pirmą skausmą apturėjo be vyro lovoje ir iš to gimė vaikis, kuris prisikėlė.“ tai jis visus, kurie įsivaizduoja niekina. Savo požiūrį jis laiko vieninteliu teisingu ir reikalauja, kad kiti jo laikytųsi. Tai yra nepagarba kitokiai nuomonei ir kitokiai pasaulio sampratai.
      Mokslas tikrai nepaaiškina visko ir anksčiau ar vėliau atsiduria ties metafizinių spėlionių riba. Kaip atsirado gyvybė? Kaip atsirado siela? Kur begalybės ribos? Kaip gali plėstis (visata) kažkas, kas neturi ribų? Kas buvo iki didžiojo sprogimo? Yra begalės klausimų, į kuriuos mokslas tiesiog neatsako, nes tai yra už suvokimo ribų. Iš esmės, kiekvienas žmogus yra metafinė būtybė. Nereikia jokių metafizikos įrodymų, nes pats ir esi įrodymas. Laisvės faktas yra metafizikos buvimo įrodymas. Netgi jei bandai (kaip romas) teigti, kad žmogus yra atomų sankaupa veikianti pagal priežasties – pasekmės ryšio dėsnius, pats faktas, kad turi noro ir proto tai įrodinėti ir teigti, patvirtina tavo laisvės, o tuo pačiu antgamtiškumo faktą.

     • Auksinis kardas

      Valentinai, teisę skleisti, ginti savo nuomonę turi visi, nenuostabu. Kai savoji bandoma priešpastatyti kitai – kyla klausimai ar to tikrai reikėjo, ar tai yra savosios pristatymas ar svetimos gniuždymas? Kiek kokių požymių yra kokiame paimtame poelgyje. Šiuo atveju, nepasakyčiau, kad aušros nuomonė gniuždoma, kažkokiu būdu ribojama, net jei priešpastata atrodo šiai nepalanki.

      Gyvybę užnešė asteroidas, paskutinėmis žiniomis vis patvirtinama ši teorija. O į kitus klausimus atsakymų TIKRAI neturi bažnyčia. Turi tik atsakymų falsifikatus. Bet kiekvienas renkasi savo šaltinius įsitikinimams.

      Ir jokios žodžių ekvilibristikos – naivumas yra puikus metodas pasauliui pažinti.

     • Karde,
      Reikia skirti teisę skleisti nuomonę, nuo žmogaus turinčio skirtingą nuomonę smerkimo.
      Aš ir neteigiu, kad bažnyčia turi atsakymus. Tačiau jūsų teiginys, kad bažnyčia turi atsakymų falsifikatus irgi niekuo nepagrįstas. Tame ir reikalas, kad atsakymų neturi niekas ir niekas neturi jokio racionalaus pagrindo teigti, kad jis vienintelis žino teisybę. Viskas finale remiasi į tikėjimą. Vieni tiki vienais atsakymais, kiti kitais. Dar kiti galvoja, kad nėra prasmės ieškoti tai kas nesurandama.
      O dėl asteroido, tai nėra atsakymas. Tai tik klausimo nukėlimas. Iš kur asteroide atsirado gyvybė?

     • mdxacuk

      Valentinui

      Materializmas pagrįstas prielaida, kad gyvybė yra natūrali materijos funkcija. Užtat klausimas, iš kur atsirado gyvybė, tiesiog nekyla. Kyla klausimas „kaip?“. Religija klausimas „kaip?“ seniai aiškus – kaip kažko, vadinamo dievu, 6 dienų darbo rezultatas. Tik neaišku iš kur atsirado Dievas. Tad religijai klausimo nukėlimo problema irgi egzistuoja dar fundamentalesne prasme, tik ji apsimeta to nepastebinti. Skirtumas tik tas, kad materializmas klausimą nukelia vis toliau ir toliau paskui pažinimo ribas. O religijai jis tebestovi ten pat, kur stovėjo ir prieš kelis ar kelioliką tūkstančių metų.

     • romas

      mdxacuk, kažkodėl negalvoju, kad krikščionybės esmė yra per kiek dienų sukurtas pasaulis. Ties tuo momentu tiesiog yra sukoncentruota religijos kritika. Ginčas iš tiesų vyksta dėl moralės ribų. Religijos šiuo požiūriu yra konservatyvios. Yra manoma, kad sugriovus tikinčiųjų argumentus, moralės ribas bus galima plėsti. Nemąstoma tik, kokiu būdu žmogus ras kitų argumentų naujoms moralės normoms. Nesu tikrasu, ar mokslas moralės paieškose padės taip pat sėkmingai, kaip kovoje su religija.

     • Emdėiksacukui
      „Materializmas pagrįstas prielaida, kad gyvybė yra natūrali materijos funkcija.“
      Ši prielaida yra toks pat tikėjimo postulatas kaip ir „pradžioje nebuvo nieko, tada buvo žodis ir bla bla bla“

     • mdxacuk

      Valentinui

      Teisingai, prielaida ir yra postulatas – be reikalo nervinatės ir laužiatės į atidarytus vartus. Galit netgi laikyt jį tikėjimu, jei nuo to jums jis atrodys artimesnis. Aš netgi galiu sutikti, kad dievo egzistavimas neprieštarauja gamtos desniams materialistiniu supratimu. Galėtų iš tikrųjų egzistuoti kažkokia organizuojanti, konstruojanti ir kiaurai visus savo tvarinius matanti jėga – kodėl gi ne. O ant jos – dar viena jėga, paskui dar ir t.t. matrioškos principu. Bet kol kas nėra jokių mokslinių to fenomeno įrodymų. Tad vadovaujantis Okamo skustuvo principu, belieka atmesti jo egzistavimą, kol nebus įrodyta priešingai.

     • Emdėiksui,
      Aš ir nesinervuoju :)
      Manau, kad Okamos skustuvą reikia taikyti atvirkščiai. Kadangi egzistuoja nepaneigiami nematerialistiai fenomenai t.y. žmogus, sąmonė, laisvė, todėl belieka atmesti totalinį materializmą, kol nebus įrodyta priešingai.
      Grįžtant nuo ko viskas prasidėjo, tai manau, kad yra daug rimtesnių dalykų už ką Maldeikienę reikia barti. Barti ją už tai, kad tikinti yra nerimta, nes tai yra žmogaus asmeninis reikalas.

     • romas

      Okamo skustuvą gydytojas turėtų taikyti taip: jei žmogui pasireiškia trys ligos simptomai tinkantys trims ligoms ir visi kartu tinka ketvirtai ligai, galima žmogų pripažinti sergant ketvirta liga, nes trimis ligomis žmogui sirgti yra per daug:)

     • mdxacuk

      Valentinui

      Dėl žmogaus materialumo tai abejojančių mažai atsiras. Net bažnyčia tą pati to nenorėdama be išlygų pripažįsta, kitaip jai nebūtų reikalo stotis piestu dėl visokiausių apvaisinimų mėgintuvėly ir klonavimų. Sąmonė ne mažiau materiali, nes tai viso labo informacijos apdorojimo proceso pasireiškimas. O dar niekas neatrado būdo, kaip galima būtų perduoti (apdoroti) informaciją be materialaus atitikmens. O prieš priskiriant laisvę materialiai sferai, reikėtų pirma susitarti dėl apibrėžimo.

     • Emdėiksui,
      Bažnyčia prieštarauja dirbtiniam apvaisinimams ir klonavimui būtent todėl, kad žmogus yra ne tik materialus kūnas, bet ir nemateriali dvasia.
      Sąmonė – informacijos apdorojimo procesas – materialumas yra tokio pačio lygio religinis postulatas kaip ir aukštai organizuota materijos forma. Tai tiesiog netiesa. Įrodymas esame mes, žmonės. Kitaip MDX būtų ne žmogus, o robotas. Tačiau jei MDX ir Valentinas būtų robotai, jų diskusija būtų beprasmė, nes du robotai negali ginčytis. Ginčijasi du žmonės, t.y. du asmenys, t.y. nematerialūs subjektai materialiuose kūnuose. Neigti dvasingumą, tai neigti save :)

     • mdxacuk

      Valentinui

      Dėl savęs tai neturiu jokių iliuzijų: kaip dvasinga asmenybė egzistuoju tik tol, kol egzistuoja ir tinkamai veikia tam tikra galvoje esanti struktūra. Užtenka 5 minutėms užsukti jai oro padavimą ir nematerialiai dvasiai galas. Manau kiekvienas gaus progą tuo įsitikinti pats, bet tik vieną kartą ir be galimybės apsikeisti įspūdžiais.

      O dėl klono dvasios tai aš jau kažkada pasisakiau. Atrodo bažnyčia neabejoja, kad atskirai paimtas ląstelės branduolys dvasios neturi. Bet vos tik tas branduolys įsodinamas į tinkamą aplinką ir sužadinamas dalijimosi procesas, dievas nedelsiant paslaugiai parūpina jam dvasią. Tas pats ir dirbtinio apvaisinimo atveju. Tai kodėl tada klonavimas ar dirbtinis apvaisinimas yra smerktinas bažnyčios požiūriu, jeigu pats dievas taip dėmesingai rūpinasi klonais?

     • romas

      mdxacuk, sakyčiau bažnyčia būtent todėl ir yra prieš dirbtinį apvaisinimą, kad, jų manymu, kiekvienas embrionas aprūpinamas siela. Paprastai apvaisinama daugiau kiaušialąsčių negu reikia. Atliekami embrionai yra šaldomi. Atšildant dalis embrionų žūsta. Nesunku sugalvoti, kodėl bažnyčiai tai nepatinka. Klonavimas yra nepriimtinas dėl manipuliavimo su embrionais. Būtent atliekami embrionai po dirbtinio apvaisinimo tapdavo žaliava klonavimui (dėl kamieninių ląstelių matyt).
      Padėties neseku, nežinau, kaip yra dabar.

     • Emdėiksui,
      Man dėl manęs tai irgi aišku – aš esu unikalus, nepakartojamas, vienintelis, nuostabus asmuo. Ir galvoju,kad jūs irgi toks esate, o ne koks sumautas materijos gumuliukas. Nes jei būtų kitaip, tai nei vienas iš mūsų nebūtų nieko vertas. Nereiktų pykti ant mamų, kurios nudobia vaiką (juk tai tik materijos sankaupa) ir t.t.

     • mdxacuk

      Romui

      Matot, tai tik dabartinių technologijų reikalas, kad klono pradinė medžiaga tiesiog fiziškai susieta su kažkokiu egzistuojančiu originalu. Kol kas tai yra daugiau ar mažiau natūralaus proceso atkartojimas laboratorinėm sąlygom. Tai bažnyčiai ir duoda pretekstą įtarti, kad dievas tiesiog apmaunamas ir jam pakišamas ruošinys, kuriam jis daug nesigilindamas parūpina sielą. Bet kas bus tada, kai ta pradinė medžiaga bus tiesiog susintetinama iš kažkokių gamyklinių chemikalų? Juk tai iš principo tik laiko klausimas. Ką, tada dievas irgi taip lengvabūdiškai švaistysis sielom? Man rodos bažnyčia tiesioga pajuto, kad prieita riba, už kurios išaiškės jų didžioji mistifikacija. Taip, elementų derinys sukuria naują kokybę, bet dievo nuopelno ten nėra – tiesiog materijos savybė ir tiek. Arba geriausiu atveju turėsim padaryt išvadą, kad mums pasisekė reverse engineering būdu nuhackinti dievo technologiją.

     • mdxacuk

      Valentinui

      Įdomiausia, kad jūsų bažnytinis idealistinis požiūris į žmogų tarybiniais laikais būtų sėkmingai suėjęs už marksistinį dielektiškai materialistinį. Kažkada man
      teko lankyti tokius kandidatinio minimumo kursus pas visiems žinomą prof. Kuzmicką. Kartą seminare užėjo kalba apie dirbtinio intelekto galimybę. Tarybinio
      marksizmo požiūriu tai buvo neįmanoma, nes žmogus, kaip vienintelis intelekto turėtojas, esąs ne tik fizika ir chemija, bet dar ir kažkokios mistinės
      visuomeninės sąveikos produktas. Pasiūliau prof. atlikti mintinį ekperimentą: jeigu mane išardytumėm iki molekulių ar atomų ir paskui vėl tvarkingai sudėtumėm
      atgal, tai ar gautas produktas būtų identiškas pradiniam? Jei identiškas, tai kas trukdo tokį patį sukonstruoti iš analogiškų naujų elementų ir tas rinkinys
      turės būti pripažintas bent minimaliai protingas. „Ne“,- sako prof. Išoriškai bus panašus, bet iš esmės kitoks“. Ko truks? Gal šventos dvasios? Šventoji dvasia
      marksizmo sistemoj neegzistavo, bet užtat buvo kompensuojama ta mistine visuomenine dedamaja. Valentinas galėtų tai pavadint siela ir daugiau niekas nesikeistų.

     • Ironiška,kad taip protingai rašo, taip racionaliai ir šmaikščiai argumentuoja, taip kūrybingai ir aistringai diskutuoja žmogus save laikantis materijos gumuliuku. Musė nusivils :)

     • romas

      mdxacuk, labai įdomiai pasisuko:) Jei iš principo galima gyvybę pagaminti, kodėl turėtume neigti, kad dabartinė gyvybė nėra pagaminta? Manau, kad bažnyčiai tokia įvykių eiga kaip tik tinka:) Toks Nick Bostrom kėlė hipotezę, kad mes galime gyventi tikrovės simuliacijoje. Jei galime suprogramuoti virtualią tikrovę ir apgyvendinti joje virtualias būtybes su dirbtiniu intelektu, tai niekas negali pasakyti, ar mes jau tokioje tikrovėje negyvename. Gal net ta tikrovė yra panaši į matriošką, kur virtualios tikrovės gyvena viena kitoje:) Juk mes negalime pasakyti, ar tikrovė yra tikra, ar tik atrodo tikra. Čia aš apie tai, kiek mes žinom. Kol nežinom kaip yra, negalim sakyti, kad kažkaip nėra.

     • romas

      Antram sakinyje vietoje neigti turi būti teigti.

    • aušra maldeikienė

     Na ko čia įsižeisti. Ne jūs pirmas mane tautos priešu vadinate, ne jūs paskutinis.
     Bet yra įdomesnis klausimas — iš kur jūs visi čia dirbantys prie kompiuterių tiek tuščio laiko turite tiek rašinėti?
     Va čia tai tikrai įdomiau.
     Dėl mano galėjimo dėstyti reikia kreiptis į VU Matematikos ir informatikos fakulteto Ekonometrinės analizės katedros vedėją prof. A. Račkauską, kuris prašė pas jį dirbti ir vis neišleidžia. Jis po jūsų paaiškinimų susipras. Ir Lietuvos studentams nauda — smegenys pailsės, ir man laiko liks melstis ir sriubas virti, kaip ir priklauso vyresnio amžiaus moteriškei.

     • „Bet yra įdomesnis klausimas — iš kur jūs visi čia dirbantys prie kompiuterių tiek tuščio laiko turite tiek rašinėti?“

      Tegul rašo, nes tą daro nuostabiai. Iš tikrųjų sakau jums – šitas blogas yra komentatorių blogas. Visai tiktų iš „racas.lt“ pakeisti į „racokomentatoriai.lt“.

     • mielas kinomeka, tamsta gal atsargiau… galiu ir įsižeisti…:)

      Šitas blogas yra mano blogas. Ir tokiu bus visada. Dėl vienos labai paprastos priežasties: tvarkysiu ir taisykles nustatinėsiu jame aš.

    • romas

     Valentinai, aš nesu toks ir žinantis, kad galėčiau tvirtai teigti. Bet esame priėmę taisyklę kliautis mokslu. Kol kas vyrauja redukcionistinis požiūris. Materialistui neturėtų galai nesueiti. Iš esmės viskas yra sudaryta iš tos pačios materijos, kuriai galioja tie patys fizikos dėsniai. Nėra gyvos ir negyvos materijos. Visa materija yra negyva. Materijoje vyksta įvykiai, kurie yra priežasčių ir pasekmių grandinė. Tai,ką mes laikome gyvybe, tiesiog yra labai sudėtingas procesas, todėl priežastinius ryšius dėl jų gausos sudėtinga pamatyti. Mykoliukas Beraštis negalėjo neparašti komentaro, nes ponia Aušra įjungė mechanizmus savo komentaru, vedusius prie parašymo pasekmės, o mes pasekoje to pakomentavome, nes mūsų smegeninės negalėjo nereaguoti į parašymą vieninteliu įmanomu būdu. Tam tikra prasme, Visata yra multiplikacinis filmas su jau parašytu scenarijumi, arba palaipsniui rasim dėsnius, kurie šiek tiek fiziką perrašys. Jei galimi dalykai be priežasties, tada nekaltame prasidėjime nieko nuostabaus, o jei ne, į Mykoliuko Beraščio, ponios Aušros bei visų kitų komentarus irgi neturime žiūrėti kaip į nekaltai pradėtus.

     • Romai,
      Materijos virsmas gyvybe ir netgi sąmone materialistui yra nesuprantami dalykai. Vienintelis paaiškinimas „Sąmonė yra aukštai organizuota materijos forma“ yra pripažinimas, kad kai kurie dalykai materialistui neprieinami.

  • Rytis I

   Pala, neskubėk.. Neskubėk versti ant religijos, tai tikrai neverta. Pats esu „nekrikštas“, ir iš šeimos, kurioje nei senelis, nei tėvas nebuvo tikintys, tačiau, – religija nėra blogai.. Jei apie trėmimus – gyvi daugelis išliko tikėjimo dvasia. Tarybiniais laikais Lietuvoje pogrindiniai leidiniai buvo beveik visi religiniai Nes ateistai buvo kitoje pusėje, – buvo moksliniai ateistai – ir buvo tiesiog netikintys, nes galėjai sugadinti sau karjerą, ir tt. Na, prisitaikėliai, ar kaip ten juos…

 • Slyvanosis

  Bezbožnykai i cicilikai yr visi, įskaitant i kunigus. Dievs šešias dienas praciavuoja, a septintą – selsiejas. Katras Lietuvuoj taip elgias? Net Avalinsks pagal dekaluogą negyven, bo jo locna Inga kiekvieną šeštadienį duodas po tancius su svetimu.
  Pulkit ant kelių, tikri krikščionys.
  …o aš jumi suskaičiuosiu…

 • Jonas tikriausias

  Anksčiau tikėjau Dievu . Dabar esu viskuo nusivylęs . Gyventi nesinori , tikėti nežinau kuo . Greičiau viskas užsibaigtų . Prasmės nėra . Lietuvą valdo šetono valdžia .

  • max

   na ir juokeliai tavo… linksmuolis esi ;-)))

 • Dievas yra. Mokslinis eksperimentas tai patvirtino!

  http://www.fred.net/tds/noodles/noodle.html

  Abstract

  Penne Rigate will spontaneously insert itself into Rigatoni (order pasta) under liquid to gas transition conditions of H2O to create the previously unobserved species Noodleous doubleous. The estimated probability of this spontaneous generation event is too low to be explained by thermodynamics and therefore apparently represents intelligent design.

 • Rytis I

  Va. Čia tai akcija. Anksčiau jau pagalvojau, – nei mašinytė, geriau knygą kokią…

 • http://www.kabbalah.info/litakab/spb.htm
  Slaptoji Biblijos prasmė.

 • Rytis I

  Įdomu, kaip bažnyčia toliau gyvens ir egzistuos tokioje Airijoje? Turbūt beliks kryžium duris užkalti… Nors – atsiprašė gi bendruomenės (!!!) – tai gal atleis, tikėjimas toks stiprus… Užvertęs galvą nieko nematai…

 • Kuo aš ;abiau susipažystu su kabala tuo labiau tolsta visos religijos. Krikščionybė tai išvis nieko neduodanti religija. Nes yra klaidingos nuostatos. Dievo pyktis, gelbėtojas, nuodėmė, mirtis už mus, paskutinis teismas visa tai yra iškraipyta iki absurdo. na o tokie teiginiai, kaip tik per mane jūs pasieksite Dievą tai ne kas kita kaip Stalino, Hitlerio fenomenas.
  Aš negailestingas.

 • Rūta

  Lietuviai pasisako esą katalikai, nes:
  – mėgsta būti „kaip visi“;
  – nėra kurios nors kitos religijos atstovai, o ateizmas – pernelyg dvelkia sovietmečiu, todėl sako, kad katalikai;
  – šiaip tai yra tikintys, tik tai prisimena ne sekmadieniais, o per įvairias laidotuves.

  O kaip pavadinti krikščionį, kuris Dievu tiki, kad buvo toks Jėzus – tiki, dekalogą gerbia, Biblijos metaforas irgi gerbia, pavienes bažnyčios asmenybes – myli, o va pačios katalikų bažnyčios su visom jos viduramžiškom dogmom, politika, iždu, žiaurumų kupina istorija ir kitais „nusivažiavimais“ – pakęst negali?

  • Martynas

   Eretiku. Vien už „biblijos metaforas“, apie kokias dar metaforas Jūs kalbate?

 • laura

  Visu pirma kad kataliku kunigas teigia tai dar nereiskia kad taip ir yra Kelia savo reitingus Dar katalikai megsta klausima ar tu krikscionis ir tada tu jau automatiskai esi katalikas bet jei katalikai teigia kad jie yra krikscionimis tai dar nereiskia kad krikscionys yra katalikais Kai buvo gyventoju surasymas dauguma automatiskai priskyre save katalikams ir dar visiems nekatalikams reikejo nurodyti savo bendruomenes tikejimo pavadinima ivardinti ji Ir dar dauguma dar nereiskia visuma jei ta dauguma neturi jegos tradicija ne tradicija greit taps istorija zmones yra laisvi ir masto patys renkasi kur tik religija ir teigimai o kur gyvas tikejimas Toks melas vertas citatos pirmos vietos Autoritetai griuva jei jie pastatyti is siaudu kokiu religingumu beprisidengtu

 • aušra maldeikienė

  Linksmiausia, kad kažkoks Valentinas mano turįs teisę kažką barti. Ne daugiau, nei mažiau. Ir net gali suskirstyti už ką galima barti, už ką verta barti, už ką nerimta barti, ir t.t. ir t.t.
  Rimčiau mąstant apgailėtina pozicija. Net vaikų sveiko proto ir garbingi tėvai nebara, nes visada žino, kad tereikia į save pasižiūrėti.

  • mdxacuk

   Labai jau jūs, ponia, jausminga. Ir vienas jums nepatinka, ir kitas jūsų nevertas. Kiek čia galit rašinėt tą patį – gal veikt neturit ką? Patausotumėt geriau sveikatą. Kam jums kiaulėms perlus mėtyt? Kurkit geriau pridedamąją vertę. Kitaip šiemet jūsiškiai tikrai iki 16 proc. netemps.

 • Juokingiausia, kad šis Maldeikienės komentaras įtikinamai parodo, kad jos religingumas yra butaforinis. Maldeikienė neatsispiria vienai iš pagrindinių nuodėmių – puikybei. Tai matosi praktiškai kiekviename jos viešame pasisakyme. Kad ir pastarajame:
  O kodėl kažkoks Valentinas negalėtų spręsti ar verta Maldeikienę barti? Ar Maldeikienė yra būtybė aukštesnė nei Valentinas? Valentinas yra per menkas ir per durnas, kad galėtų pasakyti ką nors neigiamo apie Maldeikienę? Aušra, dėl puikybės nuodėmės degsite pragare!
  Nereikia baigti universitetų Maskvoje, kad suprastum, jog žodį „barti“ Valentinas vartojo „kritikuoti“ prasme. Maldeikienę ne tik galima,bet ir privaloma kritikuoti ypač, kai jos deklaruojamos vertybės prieštarauja jos elgesiui. Ne mažesnio pasmerkimo Maldeikienė nusipelno dėl paramos liūdnai pagarsėjusiai laidos vedėjai. Apie jos ekonomines erezijas paliksiu spręsti specialistams.