Archyvai: Mahometas

Jūs naršote archyvus: Mahometas.

Religija ir visuomenė: pagarba turi būti abipusė

Pastaruoju metu Lietuvoje ir pasaulyje daug diskutuojama apie religiją. Apie tai, koks yra jos vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje, koks yra ir turėtų būti jos santykis su politika? Klausiama, ar kurią nors iš daugelio pasaulio religijų išpažįstantys žmonės turi teisę reikalauti išskirtinės pagarbos savo tikėjimui bei jų religinių simbolių garbinimo. Atsakymai taip pat įvairūs. Vieni teigia, jog […]

Kodėl karikatūrų spausdinimas pretenduoja tapti nusikaltimu?

Mažame Danijos laikraštėlyje praėjusiais metais išspausdintos, o šiemet keliolikoje Europos valstybių perspausdintos pranašo Mahometo karikatūros tapo pasaulinės reikšmės įvykiu. Musulmonai protestuodami prieš tai, kas jų nuomone, yra pasityčiojimas iš jų religinių įsitikinimų, rengia protestus, degina Danijos ambasadas bei grasina mirtimi netikėliams. Iranas jau iš viso nutraukė ekonominius santykius su Danija, kitose paskelbtas daniškų prekių boikotas. […]