Archyvai: įstatymo projektas

Jūs naršote archyvus: įstatymo projektas.

LRT taryba: ataskaita, atskiras tinklas ir etika

LRT tarybos posėdis vėl neužtruko. Pradžioje buvo svarstomas LRT veiklos ataskaitos projektas. Darbotvarkėje buvo numatyta ją apsavarstyti ir patvirtinti. Siūliau to nedaryti, nes ataskaita tarybos nariams buvo išsiųsta penktadienį baigiantis darbo dienai, be  to, tarybos nariams buvo pateiktas ataskaitos variantas, kuris dar turėtų būti papildytas. Tvirtinti tai, kas dar bus pildoma, mano supratimu, paprasčiausiai neprofesionalu. Pasiūlymas ataskaitos […]