Archyvai: CK sekretorius

Jūs naršote archyvus: CK sekretorius.

Balsavome už A.Brazauską. Balsuojame už S.Giedraitį. O kada už M.Burokevičių?

Galiu suprasti, kodėl Lietuvos rinkėjai pirmuoju nepriklausomos valstybės prezidentu išsirinko A.Brazauską – buvusį Komunistų Partijos CK pirmąjį sekretorių. Žmogus iš stuomens ir iš liemens, arti moka, kažkada net katedrą tikintiesiems „grąžino“… Tokiam galima daug atleisti. Galiu suprasti, kodėl tie patys rinkėjai po to balsavo už V.Adamkų, kuris ramiu veidu visiems aiškino, kad dirbti Čikagoje ir gyventi Šiauliuose tuo pat […]