Archyvai: lapkričio 2005

Jūs naršote archyvus: 2005 lapkričio.

Kas liko „Crowne Plaza“ šešėlyje?

Kartais net keista, kiek daug svarbių dalykų gali pasislėpti iš esmės nereikšmingų įvykių šešėlyje. Pavyzdžiui, tokių kaip kelias dienas trukęs ir plačiai išreklamuotas premjero pasirengimas atsakyti į „visuomenei rūpimus klausimus“, o vėliau ir tuščias jo monologas per Lietuvos visuomeninę televiziją. Tiesą pasakius, vargu ar buvo galima ko nors kito ir tikėtis. Juk jei būtų norėjęs, seniai viską būtų pasakęs. Ir be tų 400 klausimų, kuriuos darbo žmonės telefonu ir internetu padiktavo premjerui. Iš esmės tai tereikėjo atsakyti tik į keletą kausimų: ...

Lietuvoje naikinama valdžia

Tai, kas pastaruosius porą metų vyksta Lietuvoje, būtų galima įvardyti kaip totalų valdžios naikinimą. Sakydamas valdžia, turiu galvoje visas tris jos šakas – įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teismus. Įstatymų leidžiamoji valdžia, arba paprasčiau kalbant parlamentas, didžiausią smūgį patyrė prieš porą metų, kai paaiškėjo, jog kai kurie Tautos išrinktieji tarnauja ne visiems savo rinkėjams, o tik tiems, kurie gali už tai atsidėkoti. Kai kurie iš tų išrinktųjų skubiai paliko Seimą, o vėliau net privertė viešai atsiprašyti tuos, kurie suabejojo jų padorumu. Kiti ...

Pirmieji Seimo darbo metai: kur dingo laisvas mandatas?

Šią savaitę sukako vieneri metai nuo tos dienos, kai į pirmą posėdį susirinko šios kadencijos Seimas. Didelių iškilmių šiai kukliai sukakčiai paminėti nebuvo, tik Seimo pirmininkas Artūras posėdžio pradžioje trumpą kalbelę pasakė. Ir kalbėjo joje daugiausiai ne apie tai, ką Tautos išrinktieji per metus nuveikė ir ko jiems nepavyko padaryti, ne apie planus ateinantiems metams, bet apie laikinąsias Seimo komisijas ir jų sudarymo (arba nesudarymo) būdus. Komisijos Seimo darbe, be abejonės, yra svarbios. Ypač svarbia galėjo tapti ta, turėjusi ištirti, kokie ...

Lietuvai vėl gresia tarptautinė izoliacija?

Prieš porą metų, Valstybės saugumo departamentui išplatinus garsiąją pažymą apie grėsmes nacionaliniam saugumui, kurias kelia iš prezidentūros organizuojama nelegali ginklų prekyba, kontrabanda bei Renatos Smailytės artima draugystė su įvairių valstybės institucijų pareigūnais, Lietuvoje buvo kalbama apie tarptautinę izoliacija. Tiksliau būtų sakyti - ne tik kalbama, bet ir daroma. Buvo atšauktas tuometinio prezidento Rolando vizitas į JAV bei Ukrainą, planuojamą vizitą į Lietuvą atšaukė Italijos prezidentas, o Europos Sąjungos viršūnių tarybos susitikime Briuselyje vietoj Rolando dalyvavo premjeras Algirdas. Pamenu, jog ...

Europos centre Europa svetima

Kiek daugiau nei prieš pustrečių metų, kai Lietuvoje buvo rengiamasi referendumui dėl narystės Europos Sąjungoje, vienas iš pagrindinių argumentų, kodėl reikia balsuoti „už“ buvo tas, kad Lietuva yra labai neturtinga ir tik narystė ES gali jau padėti pasiekti tokį patį gyvenimo lygį, koks yra išsvajotuose Vakaruose. Visi skaičiavo milijardus, kuriuos Lietuva gaus iš ES Sanglaudos ir Struktūrinių fondų, tiesiogines išmokas, kuriomis ES užvers Lietuvos ūkininkus ir žemės ūkio bendroves, subsidijas, kurių dėka Lietuvos verslininkai užkariaus Rusijos ir kitų trečiųjų šalių ...

Valdovas

Štai ir paaiškėjo, kas šiandien svarbiausias žmogus Lietuvoje ir kieno rankose yra reali valdžia. Trečiadienį vakare tai parodė visos Lietuvos televizijos: meilę ir ištikimybę valdovui nuolankiai skelbiantis Artūras (tas, kuris vadovauja mūsų visų rinktiems Tautos atstovams), šiek tiek pasimetęs ir buvusį bravūriškumą praradęs Viktoras (vadovaujantis daugiausiai Tautos išrinktųjų turinčiai partijai), neturinti ką pasakyti Kazimira (ta pati, kuri norėjo prezidente būti) ir šalia jų visų išdidžiai susikaupęs, tačiau atidžiai savo pavaldinius stebintis valdovas. Premjeras Algirdas (kai kuriuose ne visai oficialiuose ...